Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница20/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   59

Инвестиционни имоти


Промени в балансовите стойности, отразени в Отчета за финансовото състояние, могат да бъдат представени както следва:

Земя

Сгради

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

Отчетна стойност


Салдо към 1 януари 2009 г.

13 675

7 520

21 195

Новопридобити активи


- от бизнес комбинации и рекласификации

-

13 261

13 261

- отделно придобити

-

18 182

18 182

Отписани активи

(615)

(2 900)

(3 515)

Салдо към 31 декември 2009 г.

13 060

36 063

49 123

Амортизация


Салдо към 1 януари 2009 г.

(1)

(1 080)

(1 081)

Бизнес комбинации - амортизация

-

114

114

Амортизация

-

(762)

(762)

Салдо към 31 декември 2009 г.

(1)

(1 728)

(1 729)

Балансова стойност към 31 декември 2009 г.

13 059

34 335

47 394Земя

Сгради

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

Отчетна стойност


Салдо към 1 януари 2008 г.

7 181

12 322

19 503

Новопридобити активи


- от бизнес комбинации

-

1 888

1 888

- отделно придобити

6 494

-

6 494

Отписани активи

-

(6 690)

(6 690)

Салдо към 31 декември 2008 г.

13 675

7 520

21 195

Амортизация


Салдо към 1 януари 2008 г.

(1)

(1 366)

(1 367)

Бизнес комбинации - амортизация

-

(2)

(2)

Отписана амортизация

-

592

592

Амортизация

-

(304)

(304)

Салдо към 31 декември 2008 г.

(1)

(1 080)

(1 081)

Балансова стойност към 31 декември 2008 г.

13 674

6 440

20 114

Към 31.12.2009 г. справедливата стойност на инвестиционните имоти на Групата възлиза на 82 596 хил. лв. (към 31.12.2008 г. – 71 110 хил. лв.). Групата е получила оценки от лицензирани оценители за инвестиционни имоти, както и е ползвана справедливата стойност на инвестиционни имоти съгласно актуалните пазарни нива.


Инвестиционните имоти са представени в консолидирания финансов отчет на Групата, като е използван моделът на себестойността.
Доходите от инвестиционни имоти за 2009 г. възлизат на 1 077 хил. лв. (2008 г.: 37 859 хил. лв.) и са включени в Отчета за всеобхватния доход на ред „Приходи от нефинансова дейност”. Условни наеми не се признават. Преките оперативни разходи в размер на 129 хил. лв. са отчетени като „разходи за външни услуги” (2008 г.: 148 хил. лв.).  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница