Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница21/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   59

Репутация

Основните промени в балансовата стойност на репутацията произтичат от продажбата на Зърнени храни България АД и Проучване и Добив на Нефт и Газ АД, прехвърляне на контрола върху Авиокомпания Хемус Ер ЕАД и придобиването на допълнително участие в ЗАД Армеец и в Параходство българско речно плаване АД, както и придобиване на Голяма добруджанска мелница АД.Репутация
000 лвЗа 2008 г.
Начално салдо балансова стойност

10 822

Увеличения

26 723

Обезценка за периода

(18)

Крайно салдо балансова стойност

37 527За 2009 г.
Начално салдо балансова стойност

37 527

Увеличения

13 495

Обезценка за периода

(1 772)

Крайно салдо балансова стойност

49 250

В следствие на извършения годишен тест за обезценка за 2009 г. балансовата стойност на репутацията е разпределена по следните обекти, генериращи парични потоци:2009

2008
000 лв

000 лв


Зърнени Храни България АД

18 432

18 484

ЗАД Армеец

8 541

424

ЦКБ Македония АД

7 140

7 140

Централна Кооперативна Банка АД

5 311

5 311

Голяма Добруджанска Мелница АД

4 798

-

ЦКБ Груп ЕАД

3 507

3 507

Параходство Българско Речно Плаване АД

580

-

Проучване Добив Нефт и Газ АД

358

999

Булхимекс ООД

217

217

Пристанище Леспорт АД

164

164

Слънчеви лъчи Провадя ЕАД

100

100

ФБК Химимпорт Финанси ЕООД

47

47

ПОАД ЦКБ Сила

46

46

Химснаб АД

6

6

Химимпорт Фертилайзърс ООД

3

3

Хемус Ер ЕАД

-

1 079
49 250

37 527

Възстановимата стойност на обектите, генериращи парични потоци е определена на база изчисляване на стойността в употреба. При изчисленията са използвани прогнозни стойности на паричните потоци въз основа на финансови бюджети, одобрени от ръководството, които обхващат петгодишен период. Паричните потоци след петгодишния период са екстраполирани с помощта на постоянни проценти на нарастване, които са характерни за сектора, в който оперира всеки от обектите, генериращ парични потоци.

Използваните дисконтови проценти отразяват специфичните рискове, свързани със сектора, в който оперира всеки от обектите, генериращ парични потоци.

През 2009 г. извършените тестове за обезценка на репутацията към 31.12.2008 г. не показват намаление на балансовата ѝ стойност.За допълнителна информация по отношение на придобитите участия виж Пояснение 5.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница