Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница22/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   59

Други нематериални активи


Балансовите стойности на нематериалните активи на Групата за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както следва:
Търговски марки

Ремонти на наети активи

Лицензи и патенти

Програмни продукти

Връзки с клиенти

Продукти от развойна дейност

Разходи по проучване и оценка

Учредени вещни права

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лвОтчетна стойност
Салдо към 1 януари 2009 г.

34 692

42 433

5 600

3 415

6 569

52

-

40 288

133 049

Новопридобити активи:

-

- отделно придобити

9

-

-

264

-

1 093

1 790

-

3 156

Отписани активи
- от бизнес комбинации и рекласификация

-

(42 433)

-

-

-

-

-

-

(42 433)

Салдо към 31 декември 2009 г.

34 701

-

5 600

3 679

6 569

1 145

1 790

40 288

93 772Амортизация
Салдо към 1 януари 2009 г.

(6 469)

(8 550)

(2 902)

(1 027)

(192)

(52)

-

-

(19 192)

Новопридобити от бизнес комбинации

-

-

-

(196)

-

-

-

-

(196)

Отписани активи

-

8 550

4

2

-

-

-

-

8 556

Амортизация

(3 183)

-

(210)

(1 179)

(328)

-

-

(3 841)

(8 741)

Салдо към 31 декември 2009 г.

(9 652)

-

(3 108)

(2 400)

(520)

(52)

-

(3 841)

(19 573)Балансова стойност към
31 декември 2009 г.


25 049

-

2 492

1 279

6 049

1 093

1 790

36 447

74 199Търговски марки

Ремонти на наети активи

Лицензи и патенти

Програмни продукти

Връзки с клиенти

Продукти от развойна дейност

Учредени вещни права

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Отчетна стойност

Салдо към 1 януари 2008 г.

32 136

23 014

3 613

989

-

52

-

59 804

Новопридобити активи:


-

- от бизнес комбинации

2 468

-

468

-

6 569

-

-

9 505

- отделно придобити

88

21 976

1 565

2 567

-

-

40 288

66 484

Отписани активи

-

(2 557)

(46)

(141)

-

-

-

(2 744)

Салдо към 31 декември 2008 г.

34 692

42 433

5 600

3 415

6 569

52

40 288

133 049
Амортизация

Салдо към 1 януари 2008 г.

(3 235)

(3 333)

(2 438)

(677)

-

(52)

-

(9 735)

Новопридобити от бизнес комбинации

(192)
-

(192)

Отписани активи

-

9

46

141-

196

Амортизация

(3 234)

(5 226)

(510)

(491)-

(9 461)

Салдо към 31 декември 2008 г.

(6 469)

(8 550)

(2 902)

(1 027)

(192)

(52)

-

(19 192)
Балансова стойност към
31 декември 2008 г.


28 223

33 883

2 698

2 388

6 377

-

40 288

113 857

Разходите по проучване и оценка се състоят от предоставени права и капитализирани разходи по проучване и оценка.
Към 31.12.2009 г. са отчетени разходи за проучване и оценка в Блок 1-4 Каварна и Блок Шабла в размер на 1 790 хил.лв.

2009


000 лв.Блок 1-4 Каварна

1 591Блок Шабла

199


1 790С Решение № 633 от 07.10.2008 г. на Министерски съвет Групата е получила разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в Блок 1-4 Каварна. На 02.12.2008 г. Групата е сключила договор с Министерство на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в Блок 1-4 Каварна, Българска суша. Първоначалният срок на разрешение е 3 години съгласно Закона за подземните богатства.

С Решение № 90 от 17.02.2009 г. на Министерски съвет е удължен срокът на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок Шабла, разположен в северната част на Българския черноморски шелф с 2 години, за което е подписано допълнително споразумение с МОСВ.

Всички разходи за амортизация са включени в отчета за всеобхватния доход на ред „Разходи за нефинансова дейност”.

Групата не е заложила нематериални активи като обезпечения по свои задължения.

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница