Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница26/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   59

Материални запаси


Материалните запаси, признати в отчета за финансовото състояние, могат да бъдат анализирани, както следва:2009

2008
000 лв

000 лв


Материали

18 168

33 307

Продукция

1 323

11 353

Стоки

13 046

12 203

Незавършено производство

1 725

3 664

Други

-

364
34 262

60 891

През 2009 г. материални запаси на Групата в размер на 3 207 хил. лв. са предоставени като обезпечение на задължения към УниКредит Булбанк АД и Юробанк и еф джи България АД.


През 2008 г. материални запаси на Групата в размер на 12 755 хил. лв. са предоставени като обезпечение на задължения към УниКредит Булбанк АД.

  1. Краткосрочни финансови активи


Краткосрочните финансови активи през представените отчетни периоди включват различни инвестиции, които са държани за търгуване в краткосрочен период.
Пояснение

2009

2008000 лв

000 лв

Кредити и вземания

16.1

518 853

333 424

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

16.2

103 167

33 771

Финансови активи, държани до падеж

16.3

21 551

39 059

Финансови активи на разположение за продажба

16.4

37 613

59 156681 184

465 410

Към 31.12.2009 г. Групата няма заложени краткосрочни финансови активи.
    1. Кредити и вземания
Пояснение

2009

2008000 лв

000 лв

Банкови кредити и аванси на клиенти

16.1.1

372 381

179 182

Намалени с обезценка
(8 660)

(3 659)363 721

175 523

Договори за други краткосрочни заеми

16.1.2

155 132

157 901518 853

333 424

      1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница