Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход


Финансови активи на разположение за продажбастраница29/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   59

Финансови активи на разположение за продажба

2009

2008
000 лв

000 лв


Краткосрочни български държавни облигации

11 354

1 322

Капиталови инвестиции

-

304

Вземания по споразумения за обратно изкупуване

-

23 033

Други

26 259

34 497
37 613

59 156

Краткосрочни български държавни облигации

Към 31 декември 2009 г. краткосрочните облигации в размер на 11 354 хил.лв. (2008 г.: 1 322 хил. лв.) са на разположение за продажба и включват ценни книжа в български лева, емитирани от българското правителство. Падежът на краткосрочните държавни облигации е до 1 година.Вземания по споразумения за обратно изкупуване

Към 31 декември 2008 г. Групата има сключени споразумения с клауза за обратно изкупуване на ценни книжа с български дружества на обща стойност 23 033 хил. лв., в това число задължения по лихви. Групата е обезпечила това задължение със залог на български държавни ценни книжа. Падежът на тези споразумения е настъпил през януари 2009 г. и вземането към 31 декември 2009 г. е 0 хил.лв.  1. Търговски вземания

2009

2008
000 лв

000 лв


Търговски вземания, брутно

153 094

181 945

Обезценка

(1 097)

(787)

Търговски вземания

151 997

181 158

Търговските вземания към 31.12.2009 г. са както следва:


2009

2008
000 лв

000 лв


Аванси за придобиване на инвестиции

60 000

60 000

Нефтена Търговска Компания ЕООД

16 602

15 875

Бългериан милс ЕООД

15 028

16 836

РС Консулт ЕООД

6 708

-

РС Трейд ЕООД

6 707

-

Велграф Асет Мениджмънт ЕАД

4 453

17 068

Банкови клиенти

3 333

4 891

N. V. Desmet Ballestra Group S.A.

2 631

-

BSP България

1 457

4 951

Пиеро 97 МА АД - краткосрочна част

1 353

2 461

GE Commercial Aviation Services – IE

1 349

367

TALECRIS BIOTHERAPEUTICS

1 291

224

Унифарм АД

1 218

760

Оторио Инвестмънт

-

9 297

Голяма добруджанска мелница ЕООД

-

8 623

Орикс Авиейшън

-

2 486

De Smet N.V.S.A. Technologies Services

-

1 402

Амадеус ИТ Груп

-

1 222

Галакси Авиейшън

-

1 182

Други

29 867

33 513
151 997

181 158

Всички търговски вземания на Групата са проверени за индикации за обезценка.
Всички вземания са краткосрочни. Нетната балансова стойност на търговските вземания се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.
Всички търговски вземания на Групата са прегледани относно индикации за обезценка. Някои търговски вземания са били отписани и съответната обезценка в размер на 310 хил. лв. (2008 г.: 258 хил.лв.) е била призната в отчета за всеобхватния доход на ред „Разходи за нефинансова дейност”. Отписаните вземания са били дължими главно от търговски клиенти, които са имали финансови затруднения.


  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница