Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница41/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   59

Търговски задълженияТекущи
Нетекущи
Пояснение

2009

2008

Пояснение

2009

2008000 лв.

000 лв.
000 лв.

000 лв.


Търговски задължения

26.2

110 078

104 686

26.1

24 317

8 271    1. Дългосрочни търговски задължения
2009

2008
000 лв

000 лв


Летище София АД (публични задължения, дължими на ГД ГВА)

17 728

-

C.I.T. Leasing Corporation

5 946

8 271

Други

643

-
24 317

8 271

Дългосрочните търговски задължения в размер на 17 278 хил.лв. представляват балансовата стойност на задължение за летищни такси и други подобни публични задължения, дължими към Летище София АД (ГД ГВА), изчислена посредством метода на ефективната лихва. Съгласно споразумение от 21 юли 2009 г задълженията на Групата са разсрочени до 20 юли 2017 г. и съответно отсрочени за първите 3 години. Главницата по задължението в размер на 17 998 хил.лв. Ефективния годишен лихвен процент е определен на 10,44 %, като са взети предвид условията на сключеното споразумение и други фактори, които биха могли да окажат влияние. Валутата, в която ще се извършват плащанията е лева.


C.I.T. Leasing Corporation

Търговският заем е формиран по силата на договор, сключен на 5 декември 2008 г. с кредитора.C.I.T. Leasing Corporation за покупка на самолет тип Боинг 737. Сумата на заема е в размер на 7 600 хил. щ.д. платима на 53 равни месечни вноски. Лихвеният процент е определен на 9.097%. Месечната вноска е в размер на 173 401,61 щ.д. Падежа на заема е десето число на всеки месец Обезпечението по договора за търговския заем е самолет Боинг 737-341 с регистрационен знак LZ ВОО и сериен номер MSN 26852.    1. Краткосрочни търговски задължения
2009

2008
000 лв

000 лв


Задължения по аванси

16 135

-

Казанлъшка мелница ЕООД

13 416

-

Община Самоков

3 661

3 661

Зем инвест ЕООД

2 004

-

Техноимпорт Експорт ЕООД

1 308

-

Cosmos Energy LTD

1 055

729

Снекма Мароко

-

14 993

ГД-ГВА летище София

-

12 639

Бългериан милс ЕООД

-

5 045

Универсален пенсионeн фонд Съгласие

-

4 250

Евроконтрол

-

2 664

Лукойл България

-

2 370

ИАТА

-

1 824

Летище София

-

1 412

Други

72 499

55 099
110 078

104 686

Не са представени справедливи стойности на търговските и други задължения, тъй като ръководството на Групата счита, че стойностите, по които те са представени в отчета за финансово състояние, отразяват тяхната справедлива стойност поради краткосрочния им характер.

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница