Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход


Възнаграждения на персонала Разходи за персоналастраница42/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   59

Възнаграждения на персонала

  1. Разходи за персонала


Разходите за възнаграждения на персонала се състоят от текущи заплати и възнаграждения, както и възнаграждения на ключов управленски персонал за постигнати резултати, включващи и 2008 г., разходи за социални осигуровки, неизползвани отпуски и провизии за пенсии, както следва:
2009

2008
000 лв.

000 лв.


Разходи за заплати

(81 052)

(84 892)

Разходи за социални осигуровки

(14 901)

(18 182)

Разходи за персонала

(95 953)

(103 074)


    1. Пенсионни и други задължения към персонала


Пенсионните и други задължения към персонала, признати в отчета за финансовото състояние, се състоят от следните суми:

2009

2008
000 лв.

000 лв.

Нетекущи:Провизии за пенсии

2 206

1 883

Нетекущи пенсионни задължения към персонала

2 206

1 883


Текущи:Задължения към персонала

10 203

12 202

Задължения към осигурителни институции

2 903

3 144

Провизии за пенсии

428

386

Текущи пенсионни и други задължения към персонала

13 534

15 732

Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи служители на Групата, които следва да бъдат уредени през 2010 г.При определяне на пенсионните задължения са използвани актюерски допускания. Ръководството на Групата е направило предположения след консултации с независими актюери, които са използвани при определянето на размера на задълженията за изплащане на дефинирани доходи за отчетните периоди и се считат за възможно най-добрата преценка на ръководството. Действителните резултати обаче могат да се различават от направените предположения.
Промените в провизиите за обезщетения при пенсиониране съгласно Кодекса на труда през годината са представени, както следва:

2009

2008
000 лв.

000 лв.


Провизии за пенсиониране в началото на годината

2 269

1 705

Увеличение на провизиите в резултат на служители, навършващи възрастта за пенсиониране в следващите пет години

437

675

Дисконтиране

(16)

-

Увеличение на провизиите в резултат на промени в сконтовия процент

40

-

Увеличение на провизиите в резултат на промени в брутната заплата на персонала

67

-

Изплатени обезщетения на персонала

(163)

(109)

Отписани през периода

-

(2)

Провизии за пенсиониране в края на годината

2 634

2 269

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница