Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница49/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   59

Приходи от такси и комисионни

2009

2008
000 лв

000 лв


Отпускане и погасяване на кредити

3 057

3 516

Обслужване задбалансови ангажименти

1 417

1 311

Обслужване на сметки

2 081

1 666

Банкови преводи в страната и чужбина

16 191

13 892

Други приходи

5 567

4 669

Други приходи от такси и комисиони, различни от банкови

434

2 120

Общо приходи от такси и комисиони

28 747

27 174
    1. Разходи от такси и комисионни
2009

2008
000 лв

000 лв


Обслужване на сметки

(135)

(159)

Банкови преводи в страната и чужбина

(3 087)

(2 939)

Сделки с ценни книжа

(145)

(139)

Освобождаване на ценни пратки

(79)

(83)

Други разходи

(457)

(415)

Други разходи за такси и комисиони, различни от банкови

(2 366)

(1 882)

Общо разходи за такси и комисиони

(6 269)

(5 617)  1. Разходи за данъци върху дохода

Очакваните разходи за данъци, базирани на ефективната данъчна ставка в размер на 10 % (2008 г.: 10 %), и действително признатите данъчни разходи в печалбата или загубата могат да бъдат равнени, както следва:2009

2008
000 лв.

000 лв.


Печалба за периода преди данъци

156 307

151 928

Данъчна ставка

10%

10%

Очакван разход за данък

(15 631)

(15 193)


Нетен ефект от намаления/(увеличения) на финансовия резултат

6 217

4 049

Текущ разход за данък

(9 414)

(11 144)


Данъчна ставка

10%

10%

Отсрочен данъчен приход, в резултат от:
-начисление и обратно проявление на данъчни временни разлики

(2 901)

773

Разходи за данъци

(12 315)

(10 371)

Пояснение 14 предоставя информация за отсрочените данъчни активи и пасиви.

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница