Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за всеобхватния доходстраница7/8
Дата07.08.2018
Размер445.92 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Пари и парични еквиваленти


Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:
30.09.2013

31.12.2012
000 лв.

000 лв.

Парични средства в банки и в брой в:- български лева

91

6

Пари и парични еквиваленти

91

6
  1. Акционерен капитал

брой акции (хил.)

обикновени акции

(хил.)

общо

(хил.)

Към 01 януари 2012

50

50

50

Към 31 декември 2012

50

50

50

Към 30 септември 2013

50

50

50

Общият брой оторизирани обикновени акции е 50 хил. броя (2012 г.: 50 хил. броя) с номинал 1 лев за една акция (2012 г.: 1 лева за една акция). Всички емитирани акции са напълно платени.
Акционери на дружеството са:


Акционери с над 5% участие

Към 30.09.2013

брой акции в (хил. лв.)

Към 31.12.2012

брой акции в (хил. лв.)

% на участието

Станислав Ламбрев

17

17

34

Гергана Атанасова

16.5

16.5

33

Добрин Колев

16.5

16.5

33
  1. Възнаграждения на персонала

    1. Разходи за персонала


Разходите за възнаграждения на персонала включват:

 

30.09.2013

30.09.2012

 

000 лв.

000 лв.


Разходи за заплати

46

5

Разходи за осигуровки

2

1

Разходи за персонала

48

6
    1. Задължения към персонала и осигурителни институции


Задълженията към персонала за пенсии и други възнаграждения, включени в Отчета за финансовото състояние, се състоят от следните суми:
30.09.2013

31.12.2012
000 лв

000 лв


Краткосрочни задължения към персонала

12

6

Задължения към осигурителни институции

5

2
17

8
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница