Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница7/8
Дата22.07.2016
Размер0.81 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

8Заеми
30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008
000 лв.

000 лв.

000 лв.

Дългосрочни заеми

705 844

525 514

646 197

Краткосрочни заеми

1 096 169

1 026 403

1 045 307
1 802 013

1 551 917

1 691 504

Промените в заемите през периода на Групата, извън банковата дейност, са представени както следва::000 лвЗа периода, приключващ на 30 юни 2009 г.
Начално салдо към 1 Януари 2009 г.

326 266

Получени през периода

82 325

Платени през периода

(33 344)

Крайно салдо към 30 юни 2009 г.

375 247

През периода Групата е получила заеми в общ размер на 82 325 хил. лв., по силата на краткосрочни договори за парични заеми при лихвени равнища между 8% – 11 %.


9Разходи за данъци

Признатите разходи за данъци са базирани на най-добрата преценка от страна на ръководството на очакваната ставка за разходите за данъци на годишна база. Ставката, валидна за 2009 г., е 10% за корпоративен данък.10Нетна печалба на акция

Основната нетна печалба на акция е изчислена като за числител е използвана величината – нетна печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции.


Изчисляването на нетна печалба на акция с намалена стойност се базира на основната нетна печалба на акция, коригирана така,  че да предвиди издаването на нови акции и следданъчния ефект на лихвите, като се отчита ефектът от всички потенциални обикновени акции с намалена стойност.
Равнението на нетните печалби и средно претегления брой акции, използвани при изчислението, са показани по-долу:

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008

Нетна печалба след данъци, подлежаща на разпределение между притежатели на обикновени акции

67 563 000

65 215 000

128 624 000

Среднопретеглен брой на обикновените акции в обращение през периода (използван за основна нетна печалба на акция)

144 141 602

150 000 000

147 569 050

Основна печалба на акция

0.4687

0.4355

0.8716

Коригирана нетна печалба след данъци, подлежаща на разпределение между притежатели на обикновени акции

67 828 000

65 215 000

128 624 000

Среднопретеглен брой на допълнителните обикновени акции, които биха били в обращание при конвертиране на всички потенциални обикновени акции с намалена стойност (използвани за изчисляване на нетна печалба на акция с намалена стойност)

148 623 916

150 000 000

147 569 050

Нетна печалба на акция с намалена стойност

0.4564

0.4355

0.8716
Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница