Отчет за генерираните отпадъци при производствената дейност, данните, от който съответстват на заверените в риосв русе отчетни книги, съгласно изискванията на Наредба 1Дата17.09.2017
Размер16.47 Kb.
ТипОтчет
Контролна проверка за спазване условията на (КР) № 213-Н1/2011 г. на „Авис” ЕООД гр. Завет, 23-24 април 2015 г.

През периода 23-24 април 2015 г. е осъществена контролна проверка за спазване условията в Комплексно разрешително (КР) №213-Н1/2011 г. на „Авис” ЕООД гр. Завет. Проверката е извършена на площадката на дружеството от екип на Дирекция „Контрол на околната среда” при РИОСВ-Русе.

КР на дружеството е издадено за инсталация за „Интензивно отглеждане на птици.

„Авис” ЕООД няма собствен водоизточник. Водовземането се извършва посредством договор между „В и К” ООД, гр. Исперих.

Дебитите на вентилационните газови потоци на източниците са експлоатирани в момента на проверката и съответстват на условията. Не са получавани оплаквания за разпространение на интензивно миришещи вещества, извън работната площадка.

Производствените отпадъчни води на дружеството се формират от почистването на птицевъдните сгради, като се отвеждат във водоплътни изгребни ями. Дружеството има сключен Договор с „Водоснабдяване – Дунав” за предаване на потока отпадъчни води от производството и административната сграда (битово-фекални).

Обособени са и са обозначени складове за временно съхранение, съгласно изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ПМС 53/1999 г.) Складовите помещения са с ограничен достъп, пожарообезопасени. Предвидени са отделни съдове за съхранение на различите по вид отпадъци, като е спазен принципа на разделност.

Представен е годишен отчет за генерираните отпадъци при производствената дейност, данните, от който съответстват на заверените в РИОСВ – Русе отчетни книги, съгласно изискванията на Наредба 1 (ДВ бр. 51/2014 г.).

Извършено е Собствено периодично измерване (СПИ) на шум през 2014 г. от акредитирана лаборатория, като резултатите са представени в РИОСВ-Русе.

Няма заблатени и замърсени почви. Не са възниквали аварии, предизвикващи увреждане на почвата. Водят се е се попълват всички регистрационни документи. Образуваните торови маси са предадени на земеделски производители.На законовия представите на дружеството е дадено предписание да се уведоми компетентния орган-МОСВ/ИАОС за констатираното при проверката несъответствие на броя и дебита на вентилаторите, монтирани по производствена сграда на площадката на „Авис” ЕООД, гр. Завет.
Каталог: images -> riosv -> Kluchovi dumi 2014
Kluchovi dumi 2014 -> През периода 27-28 април 2015 г е извършена контролна проверка за спазване условията в Комплексно разрешително (КР) №327-Н0/2008 г на „Свинекомплекс Юделник оод, с. Юделник, Община Сливо поле
Kluchovi dumi 2014 -> Отчет за контролната дейност Обобщен анализ на контролната дейност на риосв-русе за 2013 г
Kluchovi dumi 2014 -> Отчет за контролната дейност обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2016 г
Kluchovi dumi 2014 -> Възложител Номер на документ Вид документ „мемотрейд”
Kluchovi dumi 2014 -> Отчет за контролната дейност Обобщен анализ на контролната дейност на риосв-русе за 2014 г
Kluchovi dumi 2014 -> Инсталациите, попадащи в обхвата на кр работят на прекъснат режим. Производственият капацитет
Kluchovi dumi 2014 -> Издадени разрешителни документи за дейности с очцм по зуо
Kluchovi dumi 2014 -> Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите русе утвърдил: ивелина василева
Kluchovi dumi 2014 -> Регионална инспекция по околната среда и водите русе утвърдил: ивелина василева
Kluchovi dumi 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница