Отчет за изпълнение на програмата за управлениестраница1/6
Дата24.07.2016
Размер0.82 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПОМОРИЕ


ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ЗА 2013 ГОДИНА
Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми съграждани,

На основание чл.44, ал.5, изречение първо от ЗМСМА, на 30.01.2012 година представих на Общински Съвет - Поморие своята Програма за управление на Община Поморие за мандат 2011-2015г.

Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5, изречение последно от ЗМСМА представям пред Общински Съвет – Поморие годишния отчет за изпълнение на програмата за 2013 г.

За постигане приоритетите, визирани в програмата, а именно:

1. Икономическо развитие и инвестиции.

2. Инфраструктура, градоустройство и благоустрояване.

3. Улична мрежа в населените места.

4. Подобряване и благоустрояване на градската среда за постигане по-високо качество на живот на жителите на община Поморие.

5. Общински финанси.

6. Управление на общинската собственост.

7. Управление на общинските дружества.

8. Трудова заетост

9. Образование

10. Здравеопазване

11. Социална сфера

12. Култура

13. Спорт и младежки дейности

14. Транспорт

15. Туризъм

16. Развитие на селата

17. Общинска администрация

18. Общински инспекторат

19. Обществен ред и сигурност20. Международно сътрудничество
през 2013 г. бе извършено следното:

Община Поморие получи сертификат ISO 9001:2008 – „Система за управление на качеството”. След обстойно изследване, специалистите одитори от бюро „Веритас” оцениха административното, правно и информационно обслужване на Община Поморие като отговарящо на всички стандарти, разработени от Международната организация по стандартизация. Акредитацията е официално признание за компетентност в изпълнение на конкретни задачи от специализиран държавен орган, а сертификатът доказва професионализма, постоянството и съответствието със световните стандарти в работата на общинската администрация. Валидността му е до 28.01.2016 година, при постоянно поддържане на системата за управление на качеството.

Община Поморие получи престижния европейски приз „Етикет за иновации и добро управление на местно ниво”. Сертификатът е едно от най-значимите признания за работата на местните администрации. Етикетът е част от стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Той разглежда доброто управление като многостранна концепция, обединяваща 12 принципа, насочени към демокрацията, човешките права и върховенството на закона. Част от тях са участието на обществото в процеса на вземане на решения, ефективното планиране на бюджета и въвеждането на нови решения и добри практики. Работата на Община Поморие беше проверена и оценена от Комисията по присъждане на етикета, определена от Министерски съвет, чиито председател е министърът на регионалното развитие. За целта бе проведено проучване сред гражданите на общината, което установи, че решенията и действията на ръководството се ползват със значителна обществена подкрепа и доверие сред жителите. Самооценката на Община Поморие и оценката от нейните граждани се припокриват изцяло, което според експертите е признак, че действията на местната власт отговарят напълно на очакванията на общността. „Етикетът за иновации и добро управление на местно ниво” е със срок на валидност до 2015 г.

Град Поморие стана член в Световната Федерация на Туристическите градове (WTCF). Членството на Поморие в Световната федерация на туристическите градове не е еднократна рекламна акция, а средство за непрекъснато популяризиране на туристическия продукт на града в световен мащаб посредством ресурсите на една глобална организация. Туристически изложения и срещи с лидери на влиятелни туристически градове ще се организират всяка година. Изложението по време на конференцията през месец септември 2013 г. привлече туристи от цял свят и остави незабравимо впечатление от туристическата култура на участващите градове.

Община Поморие получи специална награда за Посланик на СПА и Уелнес културата за 2013 г. от Международен воден мост. Това е признание за общината, че оползотворява природния ресурс, който притежава и се стреми да го популяризира и да усъвършенства услугите, които предлага. Церемонията по връчването на наградите се излъчваше на живо в уебсайта на ООН. Международен воден мост 2013 г. e иновативно международно събитие, организирано от сдружение “Аз обичам водата” и Международен SPA мениджъри клуб. Инициативата обединява десетки чествания на Световния ден на водата в различни точки на страната и чужбина чрез онлайн мрежа. През 2013-та година честванията бяха обвързани с обявената от ООН тема – Междуродно водно сътрудничество и преминаха под патронажа на ЮНЕСКО.

Община Поморие получи Специална награда за „Атрактивно и професионално представяне на български туристически продукт на Ваканция & Спа Експо 2013”. Наградата бе връчена на международната туристическа борса Ваканция & Спа Експо 2013 в София, лично от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България.

Регионалната асоциация на общини „Тракия” /РАО Тракия/ прие община Поморие за член на асоциацията. РАО Тракия е едно от най-големите по територия и население регионално сдружение на общини. Нейни членове са 32 общини от 7 области. Асоциацията е посредник на общините членки в обмена на информация и добри практики и стимулира тяхното сътрудничество в разработването на проекти и програми, както и трансграничното им сътрудничество.

През 2013-та година, интернет страницата на Община Поморие беше обновена и оптимизирана за мобилни устройства и браузъри (OS & Android). Интерфейсът й е изцяло обновен, максимално улеснен, с логически систематизирано меню, за да могат потребителите бързо да получават информацията, свързана с общинската администрация, с Общински съвет – Поморие и с населените места от общината.

През 2013-та година, започна издаването на „Печатно издание на официалния сайт на Община Поморие”. Изданието е безплатно и се разпространява в Поморие и във всички населени места на общината, а целта му е популяризиране на общинската дейност сред хората, които не използват интернет. През годината бяха издадени 8 броя, като първият беше изцяло отпечатан с отчета за 2012 г.

През 2013 година, на посещение в Поморие бяха:


 • Негово Превъзходителство г-н Такаши Коидзуми, посланик на Япония в България

 • Негово Превъзходителство г-н Шин Менгхо, посланик на Република Южна Корея в България

 • Негово Превъзходителство г-н Бунян Саптомо, посланик на Индонезия в България

 • Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий

 • Даниела Бобева, заместник министър – председателят по икономическото развитие

 • Делегати от Република Саха (Якутия)

 • Мартин Плахи, президент на Европейската СПА Асоциация

 • Над 100 делегати от 16 държави, по повод 18-тия Годишен Конгрес на Европейската СПА Асоциация

 • Шике Джакомо Спартако Бертолети, президентът на Световната Джу-джицу и Кобудо организация

 • Илияз Йълмам, кмет на град Енеджи, Турция

 • Никос Станьо, кметски наместник на град Неа Анхиало, Гърция

През 2013 се проведоха следните обществени обсъждания
с жителите на община Поморие:


 • През месец януари се проведоха срещи във всички населени места в общината във връзка с подготовката на Бюджет 2013.

 • През месец март се проведоха „открити приемни” на кмета във всички населени места в общината.

 • На 03.07.2013 г., в гр. Поморие, относно намерението на община Поморие за изграждане на градски парк в двора на манастир „Свети Георги”.

 • На 11.07.2013 г., в гр. Ахелой, по повод решението на министъра на икономиката, да открие производство по предоставяна на разрешение за проучване на подземни богатства – строителни материали, публикувано в бр. 58/02.07.2013 г. на Държавен вестник.

 • На 24.07.2013 г., в гр. Каблешково, по повод откриването на процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали от находище „Малка биберна”, разположено в землището на град Каблешково.

 • На 08.10.2013 г., в гр. Каблешково, среща с „Кабланд” ООД, във връзка с намерението за изграждане на Голф комплекс в града.

 • През месец ноември и декември се проведоха срещи във всички населени места в общината във връзка с подготовката на Бюджет 2014.

ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ" /БФСД/


 1. Бюджетен процес

Бюджетът на Община Поморие за 2013 г. беше разработен при спазване на законовите процедури. При разработването му бяха проведени срещи на ръководството на Общината с жителите на всички населени места, на които присъстваха и представители на дирекция БФСД. Проектобюджетът беше преработен в съответствие с резултатите от публичното обсъждане с местната общност и внесен за разглеждане от Общинския съвет в законоустановения срок.


Бюджетът беше разбит по пълна бюджетна класификация и бюджетни разпоредители в срокове, които позволиха изпълнението му без съществени затруднения. В тази връзка беше оказвана необходимата методическа помощ на всички разпоредители с бюджетни кредити.


Актуализиция на бюджета в частта му за капиталовите разходи беше извършена във връзка с приетото решение на Общинския съвет. Извършени бяха в срок всички необходими служебни актуализации.


Изготвени и предадени в срок бяха бюджетните прогнози за 2014, 2015 и 2016 г., както и проектобюджетът за 2014 г., съгласно бюджетния календар на Община Поморие и изискванията на свързаните с това нормативни актове.


Бюджетът на Община Поморие за 2014 г. беше приет от Общинския съвет през месец декември 2013 г.
 1. Финансиране на разходите.

Финансирането на разходите на разпоредителите с бюджетни кредити се извършваше при условията на неравномерно постъпление на планираните собствени приходи. По тази причина ежедневно се наблюдаваха наличностите и се оценяваше необходимостта от средства, с цел насочването им по разпоредители и по време, в съответствие с утвърдените приоритети.


Постъпването на събраните собствени средства на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в банковата бюджетна сметка на Общината се извършваше в съответствие с утвърдения график.


Усвояването и погасяването на банковите кредити, отпуснати през предходните години се извършваше по определения график. Погасени са напълно два банкови кредита, отпуснати по договор с ФЛАГ.
Навреме беше организирано договорирането и започна усвояването на три банкови кредита за финансиране на проекти по оперативните програми на Европейския съюз.

 1. Финансово-счетоводна дейност

В счетоводното отчитане са включени новите проекти по оперативните програми на Европейския съюз. Локалната компютърна мрежа на дирекция БФСД беше преустроена, което създаде възможност за самостоятелно въвеждане на счетоводни записи от всички счетоводители на проектите в счетоводната система на Общината.


По препоръки на контролните органи бяха въведени някои процедури за текущ и последващ контрол върху счетоводните записи. Някои от тях действат успешно, а за други е необходимо да бъдат доразработени.
В началото на годината беше изготвен финансовият отчет за 2012 г., при спазване на утвърдените форми и в поставените от Министерството на финансите срокове. Годишният отчет беше публикуван в електронния сайт на община Поморие в указания срок.
Собствените периодични финансови отчети бяха изготвени в срокове, позволяващи навременното съставяне на сборните периодични финансови отчети. Съставени бяха графици за приемане на индивидуалните финансови отчети на поделенията. Оказвана им беше необходимата методическа помощ за осъществяване на счетоводната дейност и за изготвяне на отчетите.
Всички периодични финансови отчети за отчетния период на 2013 г. са изготвени по утвърдените форми и предадени на Министерство на финансите и Сметната палата в указаните срокове.
Съставени са всички задължителни отчетни форми, статистически отчети и друга информация, извлечена от счетоводните записи и отчети и са предадени в срок на потребителите им.
Организирано е и текущо се отчита изпълнението на оперативните програми на Европейския съюз, бенефициент по които е Община Поморие. Окончателно е приключен и отчетен проектът ,,Възстановяване и реконструкция на крайбрежна дига на ул. ,,Морска” гр. Поморие”.
В началото на годината приключи започналата през 2012 г. годишна инвентаризация на активите и пасивите. Резултатите са намерили отражение във финансовия отчет за 2012 г. През месец декември започна годишната инвентаризация за 2013 г., която се проведежда при спазване разпоредбите на утвърдената през месец януари Инструкция № 2 за инвентаризация на активите и пасивите.
През годината беше завършено обзавеждането на архивохранилището. Това създаде възможност за съхранение на документацията в съответствие със законовите изисквания.


 1. Други дейности с финансово-счетоводен характер

В началото на годината беше назначен предвидения в щатното разписание финансов контрольор. Променени бяха задълженията му по СФУК, като му се дадоха достатъчно контролни правомощия и му се вмениха допълнителни задължения, които до назначаването му бяха разпределени между останалите участници в предварителния контрол. Служителите от дирекция БФСД работят в непрекъснато взаимодействие с финансовия контрольор и подпомагат работата му, като разписват определени позиции в предвидените в СФУК документи за предварителен контрол.


През отчетния период се прилагаха въведените процедури за оперативно наблюдение на вземанията и задълженията. Информация за просрочените вземания се предоставя на дирекция ,,Приходи, местни данъци и такси” ежемесечно, за съдействие при събирането им. Информация за постъпилите приходи и неплатените задължения се представя на ръководството на Общината ежедневно.

ДИРЕКЦИЯ „ПРИХОДИ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” /ПМДТ/

Основната задача на Дирекция ПМДТ към Община Поморие е администрирането и събирането на определените данъци и такси по ЗМДТ. Основен приоритет в работата ни е точното, бързо и компетентно обслужване на гражданите и фирмите. Съгласно получения сертификат  ISO 9001:2008 – „Система за управление на качеството”, дирекцията непрекъснато се стреми към подобряване на качеството на услугите, които извършва. От 2013 г. се извършва нова безплатна услуга - „Издаване на удостоверение за липса на задължения към НАП”, съгласно договор с НАП.През календарната година от дирекция ПМДТ са събрани следните суми:

 • от Патентен данък – 165 500.64 лв.

 • от Данък върху недвижимите имоти – 1 918 333.71 лв.

 • от Данък върху превозните средства – 865 867.16 лв.

 • от Такси за битови отпадъци – 2 405 501.20 лв.

 • от Данък възмездно придобиване на имущество – 2 696 377.72 лв.

 • от Туристически данък – 275 485.47 лв.

 • от Пътен данък (стари години) – 5442.03 лв.

 • от Глоби, санкции, неустойки – 55753.58 лв.

 • от Такса административна услуга – 178 265.11 лв.

 • от Такса за притежаван на куче – 565.17 лв.

През 2013г. са приети и обработени:

 • 3129 бр. данъчни декларации по чл. 14 от ЗМДТ (за облагане с данък върху недвижимите имоти)

 • 1646 бр. данъчни декларации по чл. 54 от ЗМДТ (за облагане с данък върху превозните средства)

 • 914 бр. данъчни декларации по чл.61 от ЗМДТ (за облагане с патентен данък)

 • 365 бр. данъчни декларации за облагане с туристически данък

 • 1720 бр. по наредба 11 за освобождаване от такса смет и определяне такса смет според количеството

 • 457 бр. справки за туристически данък

 • 2492 бр. уведомления за отписване на имоти и моторни превозни средства.

 • 241 бр. молби, писма, жалби получени от граждани. След извършени проверки бяха удовлетворени голям брой от исканията на гражданите и отстранени стари пропуски в информационния масив. При всеки от отговорите е спазвана системата за управление на качеството и определените срокове.

Издадени са:

 • 5541 бр. удостоверение за данъчни оценки на недвижими имоти

 • 1225 бр. служебни бележки

 • 2746 бр. удостоверения.

 • 81 бр. наказателни постановления /НП/ с общ размер на глобите и имуществените санкции 25280лв. Изпратени са покани и предприети мерки за събирането на НП издадени от Кмета на Община Поморие и други директори на дирекции.

 • 317 бр. фишове

Съставени са:

 • 175 бр. актове за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци и такси.

 • 109 бр. актове за установяване на административни наказания /АУАН/ за нарушаване на разпоредбите по ЗМДТ

Изготвени са:

 • 238 писма, в отговор на искания от частни съдебни изпълнители за предоставяне на информация за движимото и недвижимо имущество на длъжници по изпълнителни дела.

 • 153 писма, с които е предоставена информация за имотното състояние на физически и юридически лица и удостоверения за наличие и липса на задължения, по искане на органи на съдебната власт и по искане на комисията за незаконно придобиване на имущество.

Извършени са:

 • 664 бр. проверки за осъществяване на текущ контрол по обектите в Община Поморие, във връзка с установяването на туристически, патентен и други данъци които се администрират от общинската администрация. При 140 от проверките бяха установени нередности. След изискване договор за наем се разкриха недекларирани имоти, за които бяха изпратени покани и в последствие имотите бяха декларирани и обложени с данъци за над 30 хил. лева. За имоти с подадени декларации за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване беше установено, че се използват и генерират отпадъци. Те бяха обложени на пълен облог. Бяха установени празни парцели със стационирани преместваеми обекти, в които се извършва търговска дейност. За тези празни парцели се събира само такса за депо и чистота, но след като там се извършва търговска дейност и се генерират отпадъци таксата беше преизчислена на база пълен облог. За установените обекти с нередовни категоризации бяха подадени сигнали към отдел туризъм. При извършване на проверките бяха установени невписани туристи в регистрите на хотелите при 49 бр. обекти. След направено предписание и последваща проверка е констатирано, че са отстранени нередностите. • 103 бр. съвместни проверки с дирекция УТООС, във връзка с подадени искания за издаване на данъчни оценки за право на строеж и незавършено строителство, за които са съставени протоколи. При 28 бр. е установено некоректно деклариране на строителството при подадените искания за данъчна оценка.

Образувани са 25 бр. съдебни производства във връзка с оспорени наказателни постановления и актове за установяване на задължения.

 • Образуваните съдебни производства са за сумата от 109 331,50 лв., от които 2500 лв. за оспорени НП (5бр.), а останалите за оспорени АУЗ (20бр.).

 • Продължава разглеждането на част от образуваните дела за сумата от 63861,11 лв., от които по АУЗ (4бр.) в размер на 62861,11лв. и НП (2бр.) в размер на 1000,00лв.

 • Със съдебни решения /определения/ са потвърдени задължения по АУЗ в размер на 7439,08 лв. (5бр.), по НП в размер на 500 лв. (1бр.), присъдени разноски в размер на 300 лв. (2бр.).

 • Отменени изцяло задължения по АУЗ в размер на 15700,58 лв. (3бр.) и по НП в размер на 1000лв. (2бр.).

 • Разноски, които Общината е осъдена да заплати в размер на 1100 лв. (3бр.) отменени частично задължения по АУЗ в размер на 9356,70 лв. (4бр.) прекратени шест производства по АУЗ за задължения в размер на 11761,19 лв., от които две преписки върнати за разглеждане и произнасяне на директора на Д „ПМДТ” за сумата от 541,28 лв.

През годината бяха предприети няколко кампании с цел увеличаване на приходите и събирането на неплатени в срок (стари) задължения по ЗМДТ.

 • Бяха издадени 3045 бр. актове и 4253 бр. покани за доброволно изпълнение на стойност 1883277.72 лв. След изтичане на законно-установените срокове, бяха изпратени 675 бр. уведомителни писма до длъжниците преди предаване на преписките на ЧСИ. Неплатените актове/покани бяха подготвени за предаването им на ЧСИ за принудително изпълнение.

 • През годината бяха комплектовани и предадени 203 бр. преписки на различни ЧСИ за сумата на 311979.40 лв. През 2013 има постъпили суми от ЧСИ по 1148 бр. преписки за сумата от 306 597.43 лв.

 • Подписани са ни 48 бр. споразумения за разсрочване на задължения към Община Поморие за сумата от 186342.91 лв. От тях са платени 31 бр. за сумата от 18321.73 лв.

В края на летния сезон бе извършена съпоставка на лицата извършващи туристически услуги подали декларации за облагане с патентен данък и лицата, които внасят туристически данък. От подадени 239 бр. декларации за упражняване на тази дейност беше установено, че 78 бр. от лицата не внасят туристически данък. На същите бяха изпратени покани с разяснения относно сроковете за деклариране на реализираните нощувки, размера и начина на внасяне на туристическия данък.

През септември месец бяха изпратени 462 бр. съобщения за дължими данъци.

По заповед на Кмета бяха извършени съвместни проверки с други дирекции към Община Поморие по автомивките и автосервизите в общината. Не са открити нарушения съгласно компетенцията на дирекция ПМДТ.

При искане на ръководството на Община Поморие са изготвяни и представяни в срок необходимите справки и доклади. Подобрена е комуникацията с други отдели от Община Поморие и обмяната на информация се осъществява по-бързо.

За да се подобри събираемостта беше оборудвано работното място в гр. Ахелой с необходимата техника и софтуер. След свързването му със сървъра на ПМДТ, в гр. Ахелой могат да се предлагат всички услуги предлагани от дирекция ПМДТ.

ДИРЕКЦИЯ ”ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ,
ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ” /ОКТХДС/

Дейността на дирекцията през периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. се е ръководила от нормативните документи на Община Поморие и решенията на Общински съвет Поморие.ОБРАЗОВАНИЕ

Дейностите в сферата на образованието са регламентирани в нормативната уредба на МОН и действащата нормативна уредба на община Поморие. Дирекцията работи в тясно сътрудничество и взаимодействие както с РИО – гр. Бургас, в областта на методическите указания и прилагане разпорежданията на законодателната уредба, така и с директорите и ръководствата на учебните заведения.

През 2013 година на територията на община Поморие, действат 19 учебни заведения (Професионална гимназия – 1 бр., Средно общообразователно училище – 1 бр, Основни училища – 10 бр., Обединени детски заведения – 2 бр., Целодневни детски градини – 5 бр.) и Общински детски комплекс. Общият брой на децата приети през 2013 г. в учебните заведения (в детски градини, подготвителни групи и първокласници) e 2354.

В началото на учебната 2013 година се проведоха 8 работни срещи по проблемите на образованието и по отношение на материално-техническа база в учебните заведения. През 2013 година успешно приключи усвояването на средствата по проект ”Обновяване на образователната инфраструктура в община Поморие” за ПГТ ”Ал. Константинов”- гр. Поморие, ЦДГ ”Сребърно звънче”- с. Страцин и ЦДГ ”Теменуга” - гр. Ахелой, с което се създадоха необходимите условия за подготовката на децата и учениците. С финансиране от капиталовата програма на общината, бяха отремонтирани ЦДГ ”Мир” в с. Дъбник и ЦДГ ”Веселушко” в гр. Поморие.

За втора поредна година, по повод 24 май, учители от общината бяха удостоени с почетен плакет и диплом за техния професионализъм и принос в образованието. Професионалната подготовка на децата пролича в индивидуалното им участие на републикански първенства по „Математика”, „Български език” и „История”. Масови са участията в Математическите коледни и великденски състезания и олимпиади. Много добро е представянето на учениците от ПГТ ”Алеко Константинов” гр. Поморие на републикански форуми по „Кулинария”.

Общински детски комплекс /ОДК/ – Поморие ангажира учениците в извънучилищни дейности. С тях работят доказани професионалисти, което е естествен резултат от доброто взаимодействие между община, образователни институции, родителска общност и гражданско общество. През 2013 г., децата от школата по рисуване към ОДК – Поморие изработиха красиви коледни картички, които бяха изпратени до всички местни, регионални и национални институции, както и до културни дейци и самодейни състави с пожелания за здраве и успехи през новата година.Каталог: web -> wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Общински план за развитие на община поморие за периода 2014-2020г
2014 -> Приложение 3 Инвентаризация на потенциала за развитие на алтернативни форми на туризъм в община Поморие
2014 -> Избирателен списък част I (за публикуване)
2014 -> З а п о в е д № рд 11 –46/27. 02. 2015г
2014 -> Народно събрание на 05 октомври 2014 г
2014 -> З а п о в е д № рд 11 –45/27. 02. 2015г
2014 -> Правила за приемане на деца в общински детски заведения (обединени детски заведения (одз) и целодневни детски градини (цдг)) на територията на община поморие 2014 г. І. Общи положения


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница