Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община брезник: /в лева/ ПоказателиДата21.08.2018
Размер61.87 Kb.
ТипОтчет

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ


Изх. № ..............................
София, ................ 2016 г.

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

43-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ

ПГ НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК

На Ваш № 654-06-1580/30.09.2016 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Финансовото състояние на община БрезникУВАЖАЕМИ Г-Н ПАВЛОВ,

В отговор на поставения въпрос, прилагаме информация от отчетите за касовото изпълнение на бюджета на община Брезник, представени в Министерство на финансите към 31.12.2015 г. и към 30.06.2016 г. по основни раздели и параграфи на собствените приходи, разходите, взаимоотношенията с централния бюджет, трансферите, безлихвените заеми и финансирането, както и данни за просрочените задължения за същите два периода.


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК:
/в лева/

Показатели

 (в лева)

Отчет на бюджета към 31.12.15 г.

Отчет на бюджета към 30.06.16 г.

Приходи

 

970 701

523 006

Данъчни приходи, в т.ч.:

 

216 434

145 916

 

0100 Данък върху доходите на физически лица:

8 201

4 069

 

1300 Имуществени и други местни данъци :

208 210

141 847

 

2000 Други данъци

23

0

Неданъчни приходи, от тях:

 

754 267

377 090

 

2400 Приходи и доходи от собственост

312 702

157 835

 

2700 Общински такси

323 742

199 504

 

4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи

66 440

8 692

 

4100 Приходи от концесии

12 362

6 198

 

4500 Помощи и дарения от страната

45 881

6 226

 

4600 Помощи и дарения от чужбина

0

0

Разходи-общо, от тях:

 

4 420 276

1 858 872

 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 427 070

759 721

 

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала

311 844

139 869

 

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

345 119

172 626

 

1000 Издръжка

1 249 570

535 422

 

1900 Платени данъци, такси и административни санкции

33 622

25 999

 

Разходи за лихви

0

0

 

4000 Стипендии

9 391

3 810

 

4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

21 681

66 549

 

4300 Субсидии за нефинансови предприятия

144 600

0

 

4500 Субсидии на организации с нестопанска цел

116 239

87 325

 

4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

4 660

4 759

 

Капиталови разходи

756 480

62 792

Субсидии

3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)

3 208 876

1 599 638

Трансфери

§61, §62, §63, §64 и §67

126 147

30 875

Заеми

§74, §75, §76, §77 и §78

38 920

-10 003

Дефицит/Излишък

 

-75 632

284 644

Финансиране

§70, §71, §72, §73, §80, §83, §85, §86, §88, §90, §91, §93 и §95

75 632

-284 644

Общината не отчита просрочени задължения към никой от двата периода.М И Н И С Т Ъ Р:

Владислав горанов
София - 1040 тел. централа: 9859 1 minfin@minfin.bg

ул. ”Г.С.Раковски” № 102 факс: 980 68 63 www.minfin.bg

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница