Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1страница10/24
Дата22.07.2016
Размер1.49 Mb.
ТипОтчет
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

15. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Репутация
Права върху интелектуална собственост
Програмни продукти
Други
В процес на придобиване
Общо
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010

Отчетна стойност

BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000
BGN ‘000

Салдо на 1 януари

19425
13 955
7 912
2 358
4 499
1 865
1 681
1 722
516
2 339
34 033
22 239

Придобити

1 926
5 253
54
105
322
697


3
693
164
2 995
6 222

Справедлива стойност на придобити активи в дъщерно дружество

199
5 521


7
1 003


1202
5528

Ефект от преизчисление на финансови отчети на дъщерни дружества в чужбина

(963)
218
(45)
(99)
(1)
(1)
(358)
(44)
(1367)
74

Трансфер

209
55


1 932
(209)
(1987)
-
-

Трансфер към инвестиционни имоти

-
-

Отписани

 
(1)
 
(28)

(1)
 
 
 
 

(30)

Салдо на 30 септември/31декември

20 388
19 425
8 329
7 912
4 820
4 499
2 326
1 681
1 000
516
36 863
34 033

Натрупана амортизация


Салдо на 1 януари

6 530
5 652
1 315
820
1 452
996
379
245
-
-
9 676
7 713

Начислена амортизация

864
556
558
457
191
159
1 613
1 172

Ефект от преизчисление на финансови отчети на дъщерни дружества в чужбина(1)
20
(33)
(29)
(25)
(9)
(60)

Обезценка

22
879
22
879

Отписана амортизация

 
 
 
(28)
 
(1)
 
 
 
 
-
(29)

Салдо на 30 септември/31декември

6 552
6 530
2 199
1 315
2 010
1 452
541
379
-
-
11 302
9 675

Балансова стойност на 30 септември /31декември

13 836
12 895
6 130
6 597
2 810
3 047
1 785
1 302
1 000

 

516

 

25 561
24 357

Балансова стойност на 1 януари

12 895
8 303
6 597
1 538
3 047
869
1 302
1 477
516
2 339
24 357
14 526

Правата върху интелектуална собственост включват основно продукти от развойна дейност, свързани с лекарствени субстанции и форми и придобити патенти и търговски марки.

В общия обем на интелектуалната собственост на Групата най-голям е делът на вътрешносъздадените търговски марки, които не са капитализирани в консолидирания отчет за финансовото състояние. Търговските марки предоставят изключителни права върху наименованията на лекарствените продукти, като с най-голям относителен дял в продажбите на Групата са: Карсил, Темпалгин, Бронхолитин, Табекс, Аналгин, Трибестан, Вицетин, Сиднофарм, Антистенокардин, Спазмалгон, Софтензиф, Хлофадон, Хлофазолин, Софафаилин, Сопрал, Вазопрен, Бусколизин, Нивалин, Марославин, Димекс, Алергозан, Аминалон.

Капитализирани в резултат на осъществени бизнес-комбинации търговски марки са: Пробиотик, Лаксомуцил, Алфалипоин, Инфлурекс и др. Притежаваният патент е за производство на лекарствена форма, съдържаща Ренитидин.

Другите нематериални активи включват основно придобити при бизнес-комбинации ексклузивни договори с доставчици.


Каталог: DOCS -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Доклад за дейността на софарма ад 2007г
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Лекция по Икономическа Наука в памет на Алфред Нобел, 9 декември, 1993 г. I
docs -> Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община казанлък I. Общи положения
docs -> Отчет към 31. 03. 2005 г : " Фармахим Холдинг" еад седалище гр. София, ул "Илиенско шосе"
docs -> Отчет на „софарма ад към 30. 06. 2008 г
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> I. Дъщерни предприятия на “Софарма” ад, включени в предварителния консолидирания отчет към 31. 12. 2006 г : “


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница