Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1страница14/24
Дата22.07.2016
Размер1.49 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

20. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИДругите нетекущи активи включват:
30.09.2011
31.12.2010BGN '000
BGN '000
Предоставени заеми
452
445

Гаранционни депозити
15
123

Вземания по финансов лизинг
69
33536
601

21. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
Материалните запаси включват:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

Стоки

48 866
51 267

Материали

24 726
24 285

Готова продукция

31 272
26 039

Незавършено производство

6 127
5 144

Полуфабрикат

3 764
4 950

Общо

114 755
111 685

Стоките по видове са както следва:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

Таблетни форми

26 893
27 219

Ампулни форми

12 372
7 402

Стоки в процес на доставка

2 037
2 726

Капки

1 736
2 147

Изотопи

28
1 514

Сиропи

1 534
1 450

Унгвенти

969
968

Други

3 297
7 841

Общо

48 866
51 267

Материалите по видове са както следва:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

Основни материали

23 188
20 707

Материали в процес на доставка

2
1 729

Спомагателни материали

358
549

Резервни части

254
392

Технически материали

405
381

Други

519
527

Общо

24 726
24 285

Основните материали по видове са както следва:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

Субстанции

14 034
11 758

Флакони, туби и ампули

3 513
3 297

ПВС и алуминиево фолио

1 057
1 439

Химикали

1 568
1 308

Опаковъчни материали

1 739
1 297

Билки

561
896

Други

716
712

Общо

23 188
20 707
Наличната продукция включва:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

Таблетни форми

18 998
16 574

Ампулни форми

4 836
4 438

Сиропи

2 758
1 625

Други

4 680
3 402

Общо

31 272
26 039

Към 30.09.2011 г. са учредени особени залози върху материални запаси в размер на 71,046 х.лв. (31.12.2010 г.: 59,133 х.лв.) като обезпечение по получени от Групата банкови заеми (Приложения № 27 и 30) и издадени банкови гаранции.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница