Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1страница16/24
Дата22.07.2016
Размер1.49 Mb.
ТипОтчет
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

23. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

Вземания от дружества под общ индиректен контрол

30 093
13 933

Вземания от дружества под общ индиректен контрол чрез ключов управленски персонал/основен акционер

18 887
18 886

Вземания от основния акционер

10 789
6 214

Вземания от дружество - акционер със значително влияние

7 966
6 789

Общо

67 735
45 822

Вземанията по продажби на продукция и материали са безлихвени и са в лева и в евро.Обичайно дружествата от Групата договарят срок на плащане на вземанията по продажби на продукция между 90 до 180 дни, а за вземания по продажби на материали (вкл. субстанции) до 30 дни.

Вземанията от свързани предприятия по видове са както следва:


30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

Предоставени търговски заеми

66 159
44 160

Вземания по продажби на продукция и материали

1 256
1 559

Вземания по сделки с инвестиции

105
103

Предоставени аванси

215
-

Общо

67 735
45 822

Възрастовата структура на непадежиралите (редовни) търговски вземания от свързани

лица е както следва:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

до 30 дни

184
451

от 31 до 90 дни

-
378

от 91 до 180 дни

37
31

Общо

221
860

Възрастовата структура на просрочени необезценени търговски вземания от свързани

лица е както следва:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

от 31 до 90 дни

333
241

от 91 до 180 дни

308
-

от 180 дни до 365

-
8

от 1 до 2 г

394
450

Общо

1 035
699Възрастовата структура на просрочени обезценени търговски вземания от свързани

лица е както следва:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

над 1 г

399
343

обезценка

(399)
(343)
-
-


Движение на коректива за обезценка

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

Салдо в началото на годината

343
287

Отчетени обезценки

56
56

Изписани обезценки

-
-

Салдо в края на годината

399
343

Предоставените търговски заеми на свързани предприятия по видове свързани

дружества са както следва:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

Дружества под общ индиректен контрол

28 905
11 999

Вземания от дружества под общ индиректен контрол чрез ключов управленски персонал/основен акционер

18 781
18 783

Вземания от основния акционер

10 577
6 214

Дружества акционери със значително влияние

7 896
7 164

Общо

66 159
44 160

Предоставените търговски заеми са както следва:
Вид валута

Договорена сума
Падеж

Лихвен %
30.09.2011
31.12.2010
'000

BGN'000

BGN'000
BGN'000

BGN'000


в т.ч. лихвав т.ч. лихва

на дружество основен акционерлева

10 376
31.08.2012

8.08%
10 577

201
6 214

-

на дружества под общ контрол чрез ключов управленски персонал/основен акционерлева

13 279
31.12.2011

8.30%
13 662

383
13 493

563

лева

2 477
31.12.2011

8.08%
2 622

240
2 477

96

лева

1 100
31.12.2011

8.08%
1 122

22
1 115

15

лева

945
31.12.2011

8.08%
994

194
945

146

лева

540
31.12.2011

8.08%
-

-
557

17

лева

190
31.01.2012

8.08%
208

18
196

6

лева

500
31.12.2011

8.08%
52

1
-

-

лева

120
10.07.2012

8.08%
121

1


на дружества акционери със значително влияниеевро

1 686
30.09.2012

5.50%
2 026

1
3 344

47

евро

1 500
26.01.2012

5.50%
2 935

1
3 081

147

евро

1 500
10.08.2012

5.50%
2 935

2
-

-

евро

179
30.06.2012

5.50%
-

-
360

10

лева

300
31.12.2011

8.08%
398

98
379

79

на дружества под общ индиректен контроллева

4 374
31.12.2011

8.08%
1 706

6
3 945

-

евро

1 581
31.12.2011

5.50%
3 344

252
3 217

125

евро

12 286
31.12.2011

5.50%
14 785

202
2 783

-

лева

3 710
30.06.2012

8.08%
3 773

63
-

-

лева

5 701
31.12.2011

8.08%
4 247

73
1 875

13

лева

120
10.02.2012

8.08%
134

14
128

8

лева

350
30.06.2012

8.08%
-

-
51

-

лева

500
15.03.2012

8.08%
518

18
-

-66 159

1 790
44 160

1 272

Предоставени аванси на свързани предприятия през 2011 год са за покупка на услуги в размер


на 215 х.лв (31.12.2010 г.: няма).Каталог: DOCS -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Доклад за дейността на софарма ад 2007г
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Лекция по Икономическа Наука в памет на Алфред Нобел, 9 декември, 1993 г. I
docs -> Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община казанлък I. Общи положения
docs -> Отчет към 31. 03. 2005 г : " Фармахим Холдинг" еад седалище гр. София, ул "Илиенско шосе"
docs -> Отчет на „софарма ад към 30. 06. 2008 г
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> I. Дъщерни предприятия на “Софарма” ад, включени в предварителния консолидирания отчет към 31. 12. 2006 г : “


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница