Отчет за приходите и разходите 4 Отчет за паричните потоци


Дългосрочни вземания от свързани лицастраница7/9
Дата22.07.2016
Размер490.71 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9

8. Дългосрочни вземания от свързани лица

Дългосрочните вземания на предприятието са възникнали на база договор за инвестиционен заем.


31.12.2004

31.12.2003
хил. лв.

хил. лв.

“Аугуста-91” АД –договор за дългосрочен заем-2002г.

728

728

"Аугуста -91"АД –договор за дългосрочен заем-2004г

1 115Общо:

1 843

728

23

"Парк хотел Москва" АД е предоставил инвестиционния заем от месец юли 2002 г. на “Аугуста – 91” АД при следните условия:лихвен процент към датата на предоставяне на заема от 10,30 %, като заемът е обезпечен със запис на заповед в полза на кредитодателя. Срокът на погасяване е през месец юли 2007 г.;

По договор за заем от месец юли 2004 г. размерът на лихвения процент към датата на пре-

доставяне е 9.40 % на годишна база със срок на погасяване 2009 г. и е обезпечен със

запис на заповед при предявяване от кредитодателя.9. Активи и пасиви по отсрочени данъци

Към 31.12.2004 г. активи по отсрочени данъци са възникнали в резултат на изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане относно провизии на неизползвани отпуски на служители.

Пасиви по отсрочени данъци са възникнали в резултат на разлика между начислените в повече данъчни амортизации спрямо счетоводните:

Временни разлики

Данъчна ставка

Активи по отсрочени данъци
хил. лв.

%

хил. лв.

Начисляване на данъчни временни разлики поради:


- Провизии на неизползвани отпуски

39

15

6

- Разлика между начислените в повече данъчни амортизации спрямо счетоводните амортизации

(18)

15

(3)


3

24


Обратно проявление на данъчни временни разлики поради:
- Провизии по неизползвани отпуски

23

19.5

(4)Ефект от отсрочен данък, отнасящ се до начисляването и обратното проявление на временните разлики
(1)


10. Материални запаси

31.12.2004

31.12.2003
хил. лв.

хил. лв.

Материали

68

52

Стоки

14

15

Общо:

82

67

Към датата на съставяне на финансовия отчет няма условия за обезценка на материалните запаси.11. Краткосрочни вземания от свързани лица

Краткосрочните вземания от свързани лица представляват вземания от лихви по предоставени дългосрочни заеми и вземания във връзка с извършени продажби.Към датата на съставяне на финасовия отчет вземанията от свързани предприятия са в размер на 253 хил. лв.:


Вземания по предоставен краткосрочен депозит:

31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

"Българска Холдингова Компания" АД

0.00

2 170

Общо:

0.00

2 170

25

Вземания по лихви:

31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

"Аугуста - 91" АД

208

108

"Българска Холдингова Компания" АД

4

Общо:

208

112
Вземания по продажби:

31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

"Аугуста - 91" АД

19

17

“Елпром АНН “ гр. Петрич

24
"Лейди София" АД

2

2

Общо:

45

19

Вземанията по продажби от свързани лица са възникнали в нормалната икономическа дейност на предприятието въз основа на договори за наем на парни котли, хотелски и консултантски услуги.


12. Търговски вземания
31.12.2004

31.12.2003хил. лв.

хил. лв.

Вземания от клиенти


СОФТИПОЛИ ТРАВЪЛ
1
КМК
10
АМЕРИКЪН ЕКСПРЕС

1ЦНЖ

2СФБ

1

1
Диема Вижън АД

2

6
Мис Каприз комерс АД

1

3
БЗНС

3

3
26


Българска Социалистическа младеж

3

3
Ормед ЕООД

3

3
Белгиум интернешънъл травел

2

2
РТК МОБИКОМ
2
МАРТОМ ЕТ

1

1
VIZA

1

1
СИГМА КАПИТАЛ КАНСТРАКШЪН
1
GTZ
1
СБМТС

1

1
Егмонт България ЕООД1
Министерство на здравеопазването

33

-
Министерство на финансите

1

1
СЪН СПРИЙ ХОЛИДЕЙЗ
1
Софтиполи Травел

2

1
ИНТЕР САУНД

2

-
КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД

1МЕРИДИАН 22 ООД

4ЕКОФАРМ ЕООД

2ИНТЕР САУНД ЕООД

2Обезценка на вземанията

( 6)

( 6)62

37

Предоставени аванси на доставчици


СПТ-Стоилчо Трънков ЕТ

16

1616

16

Общо:

78

53

27
13. Други вземания


Другите вземания на "Парк хотел Москва" АД представляват:

31.12.2004

31.12.2003
хил. лв.

хил. лв.

Вземания от подотчетни лица

16

8

Съдебни и присъдени вземания

1

1

Корпоративен данък

37

37

Вземания от социалното осигуряване

2

3

Данък добавена стойност

39
Други

55

11

Общо:

150

60

Каталог: web -> images -> otchet
web -> Програма за специализация по "Оперативно зъболечение и ендодонтия" Тази програма се основава на следните данни от Наредба №31 за сдо
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2012 година
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2009 година
otchet -> Отчет за доходите 5 Отчет за паричните потоци (пряк метод)
otchet -> Отчет за промените в собствения капитал 3 Бележки към финансовия отчет 4


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница