Отчет за приходите и разходите 4 Отчет за паричните потоци


Разходи за бъдещи периодистраница8/9
Дата22.07.2016
Размер490.71 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9

14. Разходи за бъдещи периоди

Към 31.12.2004 г. разходите за бъдещи периоди представляват:31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

Застраховки

2

3

Общо:

2

3

28

15. Пари и парични еквиваленти
31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

Парични средства в брой в лева

36

29

Парични средства в брой в USD

2

1

Парични средства в брой в EUR

18

4

Парични средства в банкови сметки в лева

106

32

Парични средства в банкови сметки в USD

7

10

Блокирани парични средства
1

Парични средства в банкови сметки в EUR

15

5

Общо:

184

8216. Преоценъчен резерв

Преоценъчният резерв към 31.12.2004 г. се отнася за:31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева


Дълготрайни материални активи

196

196

Общо:

196

196

17. Други резерви

Другите резерви към края на годината се състоят от:31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева


Общи резерви

21

21

Допълнителни резерви

5 814

5 814

Общо:

5 835

5 835

29

18. Дългосрочни задължения към свързани лица.
Дългосрочните задължения представляват задължения по получени заеми. Към 31.12.2004 г. те са в размер на 1 633 хил.лв. и са към:

31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

Задължение по дългосрочен заем към “Българска импресарско-рекламна агенция “ АД

110
Задължение по дългосрочен заем към “Българска холдингова компания” АД

1 523
Общо:

1 633Заемът получен от “БИРА” АД е отпуснат през месец август 2004 г. при годишен лихвен процент 9.40 % и краен срок на погасяване 2009 г. Договора е обезпечен със запис на заповед при предявяване от кредитора.

Заемът е получен от “БХК“ АД през месец септември 2004 г. и е предоставен при лихвен процент 9.30 % за срок от 5 години. Същият е обезпечен със запис на заповед при предявяване от кредитора.
19. Краткосрочни задължения към свързани предприятия
Към датата на съставяне на финансовия отчет краткосрочните задълженията към свързани предприятия представляват:

30

31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

Задължения към “Аугуста – 91” АД по доставка на минерална вода
2

- задължения въз основата на експлоатационен лизинг към "БЛК” АД на автомобили

31

12

- за доставка на оборудване на хотела от “ БИКК” ХАД

33

60

- по доставка на рекламни материали от “БИРА” АД

5

6

- за охранителни услуги към “ БЕСТ” АД

26


14

- дължима лихва по заем към “БИРА “ АД

5
-дължима лихва по заем към “ БХК” АД

18
- за доставки на стоки към “ БИК” ХАД

9

6

Общо:

127

10020. Търговски задължения
Търговските задължения на “Парк хотел Москва” АД са във връзка със закупуването на материали и стоки, и с получаването на услуги. Търговските задължения на “Парк хотел Москва” АД са към:

31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

Топлофикация София ЕАД

37

41

Център за либерални стратегии

7

7

Електроразпределение-стол.ЕАД

7

7

Стилмет АД

34

4

Бо ал Тодор Василев ЕТ

2
Век – Ваньо Кръстев ЕТ

3
ЕКОЛАБ ЕООД

3
ХИЛТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

1
БНР -РИК
1

Бо-ал Тодор Василев ЕТ

2

2

Грузинско консулство

1

1

31СЖС България ЕООД
1

Гладско Смит Клайн

1

1

Софийска вода АД

2

1

ВИ АЛ ВИ

1
Златанов ООД

1

1

Чистота Искър ЕООД

2

1

ТИР АД

1

2

ХЕЛАС ХЕМ ЗЕЕЛАНДИЯ АД
2

Общо:

105

7221. Задължения към персонала
Задълженията към персонала представляват:

31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

Задължения по неизплатени възнаграждения на служители за месец декември

48

48

Задължения по неизплатени възнаграждения на Борда на директорите

25

26

Задължения към осигурителни институции по осигуровки за месец декември

28
Задължения по неизползвани отпуски

36

26

Общо:

137

100

32
22. Данъчни задължения


Данъчните задължения на "Парк хотел Москва" АД са съставени от:

31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

Данък върху добавената стойност
17

Данък върху доходите на физическите лица

8

6

Други данъци

1

2

Общо:

9

25
Каталог: web -> images -> otchet
web -> Програма за специализация по "Оперативно зъболечение и ендодонтия" Тази програма се основава на следните данни от Наредба №31 за сдо
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2012 година
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2009 година
otchet -> Отчет за доходите 5 Отчет за паричните потоци (пряк метод)
otchet -> Отчет за промените в собствения капитал 3 Бележки към финансовия отчет 4


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница