Отчет за приходите и разходите 4 Отчет за паричните потоци


Приходи за бъдещи периодистраница9/9
Дата22.07.2016
Размер490.71 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9

23. Приходи за бъдещи периоди

Приходите за бъдещи периоди към 31.12.2004 г. са в размер на 3 хил. лв. Те представляват бъдещ приход по договор за наем до 2006 г.


24. Приходи от оперативна дейност
31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

Продажба на стоки

734

699

Продажба на услуги

1 215

1 161

Други приходи

346

309

Общо:

2 295

2 169

33

25. Разходи за оперативна дейност
31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

Разходи за материали

408

395

Разходи за външни услуги

973

536

Разходи за възнаграждения и социални осигуровки

1 040

1 023

Разходи за амортизации

332

498

Други разходи за дейността

16

28

Балансова стойност на продадените активи

312

318

Общо:

3 081

2 798

26. Финансови приходи
31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

Приходи от лихви

124

123

Положителна разлика от промяна на валутните курсове

9

5

Общо:

133

128


27. Финансови разходи
31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

Разходи за лихви

40

13

Отрицателна разлика от промяна на валутните курсове

10

10

Други разходи по финансови операции

6

6

Общо:

56

29

34

28. Сделки със свързани лица
31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

Приходи от лихви от свързани лицаДъщерни предприятия –“Аугуста-91 “ АД

23

75

Други предприятия – “Булстар Хотелс Лимитид” и други свързани лица

75

47
98

122


Продажба на услуги на свързани лицаДъщерни предприятия

14

19

Други предприятия

41

45
55

64

Вземания от свързани лица

31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

Дъщерни предприятия –“Аугуста-91” АД

1 862

853

Други свързани лица

234

2 176

Общо:

2 096

3 029

Вземанията от “Аугуста – 91“ АД са възникнали въз основа на договори за предоставяне на заеми на обща стойност 1 843 хил.лв. и вземания по продажби в размер на 19 хил.лв. Договорените лихви за предоставените заеми са 10.30% и 9.40% на годишна база. Заемите са обезпечени със запис на заповед в полза на кредитодателя. Вземанията от други свързани лица представляват търговски разплащания по повод договор за наем на стопански инвентар, договор за консултантски и хотелски услуги и вземания от лихви по предоставен депозит по договор с “Българска Холдингова Компания” АД. Вземанията по лихви са в размер на 208 хил.лв. изчислени на 2%.

35

Задължения към свързани лица

31.12.2004

31.12.2003
хил. лева

хил. лева

“АУГУСТА –91 “ АД
2

“БЕСТ” АД

26

14

“ БИРА “ АД

5

6

“ БИК” ХАД

9

6

“ БЛК” АД

31

12

“ БИКК” АД

33

60

“ БХК” АД - лихви

18
“ БИРА “ АД - лихви

5
“БИРА” АД - дългосрочен заем

110
“БХК” АД - дългосрочен заем

1 5231 760

100

Сделките със свързани лица са реализирани в съответствие с пазарните цени и условия.


29. Условни активи и задължения

Към 31.12.2004 год. “Парк хотел Москва” АД е ответник по няколко съдебни дела, като общата стойност на исковете възлиза на 15 хил. лв.

Ръководството на Дружеството счита, че отправените искове са неоснователни и че вероятността те да доведат до изискване за уреждането им е малка. Тази преценка на ръководството е подкрепена от становището на независим правен консултант.

36

30. Събития, настъпили след датата на финансовия отчет

Ръководството на предприятието декларира, че за периода след датата, към която е съставен финансовият отчет до датата на изготвянето му, не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

Дата 01.02.2005 г. Съставител:………… Ръководител:………………/М. Кълчишков/ /П. Атанасов/

37


Каталог: web -> images -> otchet
web -> Програма за специализация по "Оперативно зъболечение и ендодонтия" Тази програма се основава на следните данни от Наредба №31 за сдо
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2012 година
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2009 година
otchet -> Отчет за доходите 5 Отчет за паричните потоци (пряк метод)
otchet -> Отчет за промените в собствения капитал 3 Бележки към финансовия отчет 4


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница