Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на зоу 64 11. Отчет за финансовото състояние на „бдж пътнически превози еоод 67страница1/20
Дата03.02.2017
Размер2.73 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Б Д Ж – П Ъ Т Н И Ч Е С К И П Р Е В О З И” Е О О ДЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080 www.bdz.bg

тел.: (+359 2) 932 43 35; (+359 2) 932 47 37 bdz_passengers@bdz.bg

факс: (+359 2) 987 88 69
Анализ
за дейността
на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
за 2013 година


Съдържание


1.Макроикономическа среда 3

2.Анализ на оперативната дейност на дружеството 4

4

2.1.График за движение на влаковете. План за композиране на влаковете. 42.2. Управление на превозната и контролна дейност 14

2.3.Анализ на дейността по почистване и екипиране на пътнически вагони и мотрисни влакове 18

3.Анализ на изпълнението по видове дейности, продукти и тарифи. 20

3.1.Международни превози 20

3.2.Бързи влакове със задължителна резервация 27

3.3.Превози по Договора за извършване на обществени превозни услуги 28

3.4.Анализ по тарифни оферти и видове клиенти 32

3.5.Атракционни пътувания 35

4.Транспортен пазар и конкуренция 37

5.Транспортни средства 47

6.Инвестиции 49

7.Обемни показатели 49

8.Ремонтна дейност 51

8.1.Ремонт на локомотиви 51

8.2.Ремонт на пътнически вагони 52

9.Финансови показатели 54

10. Отчет за доходите 56

10.1. Приходи 57

10.2. Разходи 58

10.3. Финансови приходи/разходи 64

10.4. Финансов резултат 64

10.5. Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ 64

11. Отчет за финансовото състояние на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 67 1. Макроикономическа среда1


Стопанска конюнктура

Общият показател на бизнес климата /претеглена средна аритметична на четири отраслови показателя: промишленост, строителство, търговия на дребно и сектора на услугите/ през месец декември 2013 г. бележи намаление спрямо равнището си от предходния месец с 3.4 пункта, като конюнктурните анкети на НСИ регистрират влошаване на бизнес климата в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Основните фактори, затрудняващи дейността на бизнеса остават несигурната икономическа среда и конкуренцията. През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се увеличава с 1.4 пункта спрямо ноемврийското си равнище главно поради по-благоприятните очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Пазар на труда и ниво на безработица

Равнището на безработица, отчетена от Агенция по заетостта е 11.5% през м. ноември 2013 г. с 0.3 процентни пункта по-високо от м. октомври. В сравнение с ноември 2012 г. стойността му се увеличава с 0.2 процентни пункта. В бюрата по труда през ноември 2013 г. са регистрирани 376.6 хил безработни лица. Те се увеличават с 9.6 хил лица спрямо октомври (през ноември 2012 г. безработните са с 10.2 хил лица повече в сравнение с октомври 2012 г.). Спрямо ноември 2012 г. безработните са с 4.4 хил лица повече.

Факторите, които оказват влияние върху регистрираната безработица в страната през месеца, са следните:


 • През ноември броят на новорегистрираните безработни в бюра по труда намалява;

 • Изходящият поток от безработни в бюрата по труда също намалява спрямо октомври, поради по-малкия брой постъпили на работа безработни лица, но и отпадналите от регистрация намаляват;

 • Продължава освобождаването на персонал от малки и средни фирми, поради намаляване обема на работа в част от фирмите;

 • Намалява броят на обявените свободни работни места в бюрата по труда по програми за заетост, по насърчителни мерки от ЗНЗ и на първичния пазар;

 • Запазва се интересът към ползване на услугите на бюрата по труда, с цел включване в субсидирана заетост и обучение;

 • Намалява делът на лицата с изтекла 6-месечна санкция за регистрация в ДБТ;

 • Делът на регистрираните през месеца неактивни лица, завършили образованието си лица, обезкуражени, работили в „сивата икономика” и др. се увеличава минимално;

 • Нараства делът на безработните, освободени след приключване на договори за субсидирана заетост;

 • Делът на лицата, регистриращи се в бюрата по труда, с цел ползване статута на безработни пред други институции също нараства;

 • Делът на освободените от работа в резултат на масови уволнения се запазва непроменен и много нисък – 0.4%.

Съгласно последните публикувани данни от НСИ, през третото тримесечие на 2013 г. коефициентът на безработица е 12.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2012 г. отбелязва увеличение с 0.5 процентни пункта. Коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години за трето тримесечие е 61.1%, и е с 0.5 процентни пункта по-висок в сравнение със същия период на 2012 г.

Инфлация

Хармонизираният индекс на потребителските цени за декември 2013 г. спрямо ноември 2013 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%. Годишната инфлация за декември 2013 г. спрямо декември 2012 г. е минус 0.9%. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2013 г. спрямо периода януари - декември 2012 г. е 0.4%.

Според ХИПЦ през декември 2013 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:


 • Намаление на цените за облекло и обувки (0.3%), жилищно обзавеждане, домакински уреди и поддържане на дома (0.3%), съобщения (0.3%).

 • Увеличение на цените за алкохолни напитки и тютюневи изделия (0.2%), транспорт (1%) , развлечения и култура (1.5%), ресторанти и хотели (2%), разнообразни стоки и услуги. (0.1%).

 • Запазване на цените на равнище от предходния месец на цените за хранителни продукти и безалкохолни напитки, жилища (наеми, ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и др. горива, здравеопазване, образование.
 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
  2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
  2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
  2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
  2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
  2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
  2013 -> Йордан колев ангел узунов
  2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
  2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
  2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница