Отчет за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на зоп и ппзоп за възлагане на обществени поръчки в Община Пещера за периодаДата09.04.2018
Размер63.65 Kb.
ТипОтчет
Отчет

за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и ППЗОП за възлагане на обществени поръчки в Община Пещера за периода

януари-юни 2014г.Предмет на обществената поръчка


Изпълнител


Сключен договор

Стойност на договора(лева)

без ДДС)

Доставка на гофрирани канализационни тръби от полипропилен/PP/DN/315mm, 400mm,500mm,600mm,800mm. SN8/,тръби полиетилен висока плътност/HDPE 100/ф200,ф160 PN 10атм и фасонни части за изпълнение на канализационни колектори за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в села Радилово и Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с.Капитан Димитриево, община Пещера”

ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ” ЕООД-гр.БургасДог-98/17.04.2014г.


207 752.44лв.

Снабдяване с хранителни продукти на Община Пещера за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за възрастни хора с увреждания-гр.Пещера”

НАДЕЖДА 2000” ЕООД-гр.ПловдивДог-123/ 31.05.2014г.
144 949.60лв.Ремонт на улици в селата от Община Пещера-с.Радилово и с. Капитан Димитриево- ремонт на тротоари”

БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД -гр.Брацигово


Дог-106/ 16.05.2014г.

134 965.35 лв.

Доставка чрез периодична покупка на течни горива и смазочни материали от търговските обекти (бензиностанции) за моторните превозни средства обслужващи дейностите на Община Пещера и структурните звена към нея и Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”гр.Пещера”

ДАФ-ТРАНС” ЕООД-гр.Пещера


Дог-91/09.04.2014г.


365 559.80лв.

Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проект: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с две обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите и предоставяне на консултации” и Обособена позиция №2: «Информиране, публичност и визуална идентификация на проекта»


ДЗЗД „Родопска приказка”-гр.София

Дог-140/ 16.06.2014г. за обособена позиция №1
217 755лв.

Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на Община Пещера”МБМ-98” ООД-гр.ПловдивДог-31/

28.01.2014г.

18 673.30лв.

Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 22 броя терминални компютърни работни места (два сървъра и двадесет терминални работни места) за изграждане на два компютърни кабинета и доставка и инсталиране на 2 броя интерактивни сензори (преносими интерактивни дъски) за нуждите на СОУ „Кл.Охридски” гр.Пещера”

ВАЛИ КОМПЮТЪРС” ООД-гр.Велико Търново


Дог-58/26.02.2014г.


11 488лв.


Доставка на бетон, варови, циментови и вароциментови разтвори и портланд цимент СЕМП/B-L торби/ за нуждите на ОП „ЧПОИ” гр.Пещера”

БЕТИМ” ЕООД-гр.Пещера14.04.2014г.____9_440лв.'>14.04.2014г.____10_239.50лв.'>Дог-93/14.04.2014г.10 239.50лв.

Доставка на инертни материали за нуждите на ОП „ЧПОИ” гр.Пещера”


АИГ-90” ЕООД-гр.Брацигово


Дог-94/14.04.2014г.9 440лв.

Доставка на бетонови изделия за нуждите на ОП „ЧПОИ” гр.Пещера”


АИГ-90” ЕООД-гр.БрациговоДог-95/14.04.2014г.


12 300лв.

Периодични доставки на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „ЧПОИ” гр.Пещера”

РИЛА-СНМ” ООД”-гр.Рила


Дог-96/16.04.2014г.29 691лв.

Изготвяне на анализи и проучвания във връзка с разработването на Общински план за развитие на Община Пещера за периода 2014г.-2020г.,разработване и въвеждане на методология за мониторинг и контрол на вътрешни правила и процедури, инструкции за изпълнението на местни политики и Общински план за развитие на Община Пещера 2014г.-2020г.,провеждане на дейности за обществено консултиране на политики и мерки за информиране относно провежданите политики, организиране и провеждане на изнесено модулно обучение „Правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики от Община Пещера в изпълнение на проект: „Ефективна координация и партнъорство при разработването на страт.документи и провежд.на политики в Община Пещера”

ДИ ДЖИ КОНСУЛТ” ЕООД-гр.София


Дог-102/28.04.2014г.
42 800лв.

Избор на изпълнител за организиране на участия в събитие във връзка с реализацията на проект: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово” в две обособени позиции: Обособена позиция №1:Организиране на участия в събития и Обособена позиция №2:Организиране на конференция за представяне на туристически продукт пред агенции, туроператори, журналисти, представители на институции

КАКАО ТУРС” ЕООД-гр.СофияДог-103/ 13.05.2014г.


Дог-103#1/ 13.05.2014г.

28 750. 00лв.

1 250.00лв.

Доставка на бетон, циментови разтвори и портланд цимент СЕМП/B-L торби/ за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр.Пещера

БЕТИМ” ЕООД-гр.Пещера

Дог-146/ 24.06.2014г.

5 755лв.

Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница