Отдел Обща микробиология Секция Микробна биохимия Ръководител: Доц. Данка Гълъбова, д-рДата01.02.2018
Размер41.96 Kb.
Отдел Обща микробиология

Секция Микробна биохимия

Ръководител:

Доц. Данка Гълъбова, д-р,

Тел: 359 2 979 31 30,

Е-mail: dgal@microbio.bas.bg

Състав:

Доц. Блага Ангелова, д-р – 359 2 979 31 54, blaga@microbio.bas.bg
Доц. Евгения Василева-Тонкова, д-р- 359 2 979 31 39, evaston@yahoo.com
Доц. Татяна Аврамова, д-р, 359 2 979 31 07, avramovat@yahoo.com
Гл. Асистент Нели Христова, д-р, 359 2 979 31 15, nchrist@abv.bg
Гл. Асистент Анна Сотирова – 359 2 979 31 39, anna@microbio.bas.bg
Гл. Асистент Мими Ремичкова, д-р – 359 2 979 31 15, mremichkova@gmail.com
Гл. Асистент Стефан Енгибаров – 359 2 979 31 47, stefan_engibarov@abv.bg
Специалист Румяна Енева, магистър – 359 2 979 31 47, rum_eneva@abv.bg
Специалист Ирина Лазаркевич, магистър – 359 2 979 31 39, irinalazarkevich@abv.bg

Изследователска дейност на секцията:

Ензими, продуцирани от микроорганизми: неураминидази, фосфатази, белтъчни фосфатази, протеази, нуклеази – механизми на секреция, изолиране, пречистване, свойства и биологична роля. Микробна трансформация на стероидни съединения. Антимикробни агенти – естери на тиосулфаниловата киселина и тяхното въздействие върху моделни патогенни бактерии. Молекулярен анализ на факторите на микробната вирулентност. Микробна деградация на алифатни и ароматни въглеводороди – замърсители на околната среда. Биохимия и микробиология на анаеробното разграждане. Сърфактанти, продуцирани от микроорганизми (биосърфактанти) – биосинтез, изолиране, пречистване, физико-химични свойства; ефект върху повърхностните свойства на микробната клетка; приложение в биотехнологии в областта на медицината, фармакологията и опазване на околната средаДействащи проекти:

Влияние на биосърфактанти и техни комплекси с естери на тиосулфоновата киселина върху бактерии и вируси. Перспективи за приложение в биотехнологии в областа на медицината, фармакологията и опазване на околната среда.(2009-2011).

Договор с ФНИ – двустранно сътрудничество България- Украйна. Ръководител:


Доц. д-р Данка Гълъбова.

Микробна трансформация на стероидни съединения в система от микроканали.

Договор с ФНИ – двустранно сътрудничество България-Словения. Ръководител:


Доц. д-р Сава Мутафов.

Бактериални биосърфактанти-биотехнологична схема, характеристика и приложение

Договор с ФНИ – МОМН, изпълнява съвместно с ИОХ-БАН. Ръководител ст.н.с.И.Стойнева.

Ръководител от ИМ-БАН: Гл. Асистент, д-р Нели Христова.

Приложение на микрореакторни технологии и йонни течности за разработване на рационални и устойчиви процеси на биотрансформация и биодеградация.

Договор със Словенска Академия на Науките. Ръководител: Доц. д-р Блага АнгеловаИзучаване процесите на микробна трансформация на стероидни съединения и тяхното приложение за получаване на лекарствени препарати.

Договор с Руската Академия на Науките. Ръководител: Доц. д-р Блага Ангелова


Литература:


 • Angelova, B., P. Fernandes, D. Spasova, S. Mutafov, H.M. Pinheiro, Cabral J.M.S., 2006, Scanning electron microscopy investigations on bis(2-ethylhexyl)phthalate treated Mycobacterium cells. Microscopy Research Technique, 69, 613-617.

 • Vasileva-Tonkova, E., D. Galabova, E. Stoimenova, Lalchev Z., 2006, Characterization of bacterial isolates from industrial wastewater according to probable modes of hexadecane uptake. Microbiol. Research, 163 (4), 481-486.

 • Vasileva-Tonkova, E., D. Galabova, E. Stoimenova, Lalchev Z., 2006, Production and properties of biosurfactants from a newly isolated Pseudomonas fluorescens HW-6 growing on hexadecane, Z. Naturforsch., 61c, 553-559.

 • Abrashev, I., Orozova P., 2006, E. rhusiopathiae neuraminidase and its role in pathogenicity. Z. Naturforsch., 61c, 434-438.

 • Avramova, T., L. Stefanova, B. Angelova, Mutafov S., 2007, Bacterial decolorization of Acid Orange 7 in the presence of ionic and non-ionic surfactants. Z. Naturforsch., 62 (1-2), 87-92.

 • Mutafov, S., T. Avramova, L. Stefanova, Angelova B., 2007, Decolorization of Acid Orange 7 by bacteria of different tinctorial type: a comparative study. World J. Microbiol. Biotechnol., 23 (3), pp. 417-422

 • Tuleva, B., Christova, N., Cohen, R., Stoev, G., Stoineva I., 2008, Production and structural elucidation of trehalose tetraesters (biosurfactants) from a novel alkanothrophic Rhodococcus wratislaviensis strain. J. Appl. Microbiol.,104, 1703-1710.

 • Vasileva-Tonkova, E., Galabova, D., Stoimenova, E., Lalchev, Z., 2008, Characterization of bacterial isolates from industrial wastewater according to probable modes of hexadecane uptake. Microbiol. Res., 163, 481—486.

 • Remichkova, M., Galabova, D., Roeva, I., Karpenko, E., Shulga, A., Galabov, A., 2008, Anti-Herpesvirus Activities of Pseudomonas sp. S-17 Rhamnolipid and its Complex with Alginate. Z. Naturforsch., 63c, 75-81.

 • Sotirova, A., Spasova, D., Galabova, D., Karpenko, E., Shulga, A., 2008, Rhamnolipid–biosurfactant permeabilizing effects on Gram-positive and Gram-negative bacterial strains. Curr. Microbiol., 56, 639-644,.

 • Mutafov, S., Avramova, T., Angelova, B., Stefanova, L., 2008, Temperature effect on the azo bond reduction kinetics of a sulfonated mono azo dye. Biodegradation., 19, 387-389.

 • Avramova, T., Sotirova, A., Galabova, D., Karpenko, E., 2008, Effect of Triton X-100 and rhamnolipid PS-17 on the mineralization of phenanthrene by Pseudomonas sp. cells. Intern.Biodeter.Biodegr., 62, 415-420.

 • Tuleva, B., Christova, N., Cohen, R., Antonova, R., Todorov, T., Stoineva, I., 2008, Isolaton and charaterization of trehalose tetraester biosurfactants from a soil strain Micrococcus luteus BN56. Process Biochem., 44 (2), 135-141.

 • Stoimenova, E., Vasileva-Tonkova, E., Sotirova, A., Galabova, D., Lalchev, Z., 2009, Evaluation of Different Carbon Sources for Growth and Biosurfactant Production by Pseudomonas fluorescens Isolated from Wastewaters., Z. Naturforsch. 64 c, 96 – 102.

 • Sotirova, A., D. Spasova, E. Vasileva-Tonkova, D. Galabova, 2009, Effects of rhamnolipid- biosurfactant on cell surface of Pseudomonas aeruginosa. Microbiol. Research, 164 (3), 297-303.

 • Tuleva, N. Christova, R. Cohen, D. Antonova, Tihomir Todorov, Stoineva I., 2009, Isolaton and charaterization of trehalose tetraester biosurfactants from a soil strain Micrococcus luteus BN56., Process Biochemistry, 44, 135-141.

 • Avramova T, Spassova D, Mutafov S, Momchilova S, Boyadjieva L, Damyanova B, Angelova B., 2010, Effect of Tween 80 on 9α-steroid hydroxylating activity and ultrastructural characteristics of Rhodococcus sp. cells., World J. Microbiol., 26 (6), 1009-1014.

 • Абрашев И., Енгибаров Ст., Енева Р., 2010, Vibrio cholerae -биология и екология. Екологично Инженерство и Опазване на Околната Среда, №1,42-52.

 • Sotirova A., Avramova T., Lazarkevich I., Lubenets V., Karpenko E., Galabova D., 2010, Antimicrobial potential of selected thiosulfonates - based biocides and biosurfactants against bacteria and fungi., Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 63, 9, 1304-1314.

 • Spasova D., Sotirova A., Avramova T., Galabova D., 2010, Effect of rhamnolipid-biosurfactant on the ultrastructure of Pseudomonas aeruginosa. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences , 63,10, 1449-1454.

 • Tishinov K. , Christov P., Neshev G., Nustorova M., Paskaleva D., Vasileva-Tonkova E., Gousterova A., Nedkov P., 2010, Investigation of the possibility for enzymatic utlization of chicken bones. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 24, 4, 2108-2111. 

 • Vasileva-Tonkova, E., Sotirova, A., Galabova, D. 2011. The effect of rhamnolipid biosurfactant produced by Pseudomonas fluorescens on model bacterial strains and isolates from industrial wastewater. Current Microbiology 62 (2), pp. 427-433

 


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница