Относно: Офертно проучване за доставка на химически реактиви, консумативи и лабораторна стъкларияДата09.04.2018
Размер299.37 Kb.


Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1

Рег.№93-00- 6430/26.05.2016г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАОтносно: Офертно проучване за доставка на химически реактиви, консумативи и лабораторна стъклария

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.


  1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.

по ред

ОПИСАНИЕ –


технически характеристики,

бр/опак

Предпочи-

тана фирма произво-

дител

Клас на чистота

КаталоженМяр-ка

Прогн


год.

к-во

1

2

7

5

3

4

6

1

ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ

1.1

Амоняк 25 %

AVANTOR

ч.з.а.

134963118

л

210

1.2

Aмониев бифлуорид

MЕRCK

ч.з.а.

1011605000

кг

60

1.3

Амониев хлорид

AVANTOR

ч.з.а.

137260114

кг

5

1.4

Азотна киселина 65%

MЕRCK

ч.з.а.

1004562500

л

130

1.5

Оловен оксид 11

MЕRCK

ч.з.а.

1056589050

кг

650

1.6

Водороден прекис 30 % /перхидрол/

MЕRCK

ч.з.а.

141076

л

10

1.7

Бариев хлорид

Fisher Chemical

ч.з.а.

B/0500/60

кг

3

1.8

Борна киселина

AVANTOR

ч.з.а.

531360115

кг

350

1.9

Етилов алкохол

абс. х .ч. 96%Химтекс

абсолю

тен


Химтекс EU

л

300

1.10

Йод

Alfa Aesar

ч.з.а.

А12278

кг

5

1.11

Калиев йодит

MЕRCK

ч.з.а.

1050432500

кг

125

1.12

Калиев перманганат

EU -Химтекс

ч.з.а.

244 Химтекс

кг

2

1.13

Калиев нитрат

Alfa Aesar

ч.з.а.

А14527

кг

100

1.14

Оловно фолио

MЕRCK

ч.з.а.

1073650500

0,5кг

10

1.15

Комплексон III - ЕДТА

AVANTOR

ч.з.а.

1084181000

кг

5

1.16

Калиева основа

AVANTOR

ч.з.а.

А16199

кг

5

1.17

Натриев карбонат

AVANTOR

ч.з.а.

810560119

кг

100

1.18

Натриев бикарбонат

Alfa Aesar

ч.з.а.

А17005

кг

5

1.19

Натриев хлорид

MЕRCK

ч.з.а.

1064041000

кг

10

1.20

Натриева основа

AVANTOR

ч.з.а.

810925112

кг

5

1.21

Натриев тиосулфат с

5 мол.водаAlfa Aesar

ч.з.а.

A17914

кг

10

1.22

Натриев сулфит, безводен

Alfa Aesar

ч.з.а.

A17933

кг

40

1.23

Сребърен нитрат

Alfa Aesar

ч.з.а.

11414

кг

2

1.24

Флуорводородна киселина конц. 40%

Panreac

ч.з.а.

133070

л

5

1.25

Оцетна киселина, ледена
ч.з.а.

100047

л

20

1.26

Перхлорна киселина 72 %

MЕRCK

ч.з.а.

1005192514

л

200

1.27

Лимонена киселина

AVANTOR

ч.з.а.

538210118

кг

2

1.28

Скорбяла, разтворима

Panreac

ч.з.а.

121096

кг

50

1.29

Солна киселина 37%

MЕRCK

ч.з.а.

1003172500

л

200

1.30

Сярна киселина

96% до 99%
AVANTOR

ч.з.а.

3770

л

50

1.31

Перхлоретилен

Labscan

ч.з.а.

3368

л

10

1.32

Толуол

MЕRCK

ч.з.а.

1083252500

л

20

1.33

Фенолфталейн

Alfa Aesar

-

38705

кг

0,500

1.34

Хлороформ

AVANTOR

ч.з.а.

4736

л

10

1.35

Боракс

AVANTOR

ч.з.а.

796080110

кг

100

1.36

Реактив “Карл Фишер”

FOT/

METROM


-

109248

-


л

5

1.37

Метанол 99,8%

ФОТ

ч.з.а.

322415

л

12

1.38

Сулфосалицилова киселина

AVANTORкг

1

1.39

Чист бензин-медицински

/петролев етер/AVANTOR

-

0365

л

100

2.

ТЕСТ ЛЕНТИ И СТАНДАРТИ


2.1

Copper Test, кат.

MЕRCK

-
кутия

1

2.2

Copper Test, /ленти/

MasheryNagel

-

913 04

кутия

3

2.3

Manganese Test,

MЕRCK

-

1147700001

кутия

5

2.4

Iron Test,

MЕRCK

-

1147610001

кутия

1

2.5

Iron Test,

MЕRCK

-

1147600001

кутия

1

2.6

Sulfate Test,

MЕRCK

-

1147910001

кутия

10

2.7

Sulfate Test /ленти/

MЕRCK

-

1100190001

кутия

20

2.8

PH-indikator № 09526-1-10

MЕRCK

-

1095260003

бр

50

2.9

PН-indicator рареr,

pH 1-14,Roplaeement rollsFioroni Filters

-

0911R0034

бр

100

2.10

PН-indicator Strips,

pH 0-6.0 ,MЕRCK

-

1095310001

бр

1

2.11

PН-indicator Strips,

pH 7.5-14.0MЕRCK

-

1095320001

бр

1

2.12

PН-indicator Strips,

pH 5.0-10.0MЕRCK

-

1095330001

бр

1

2.13

Test XPK

MЕRCK

-

1145600001

бр

13

2.14

Test Nitrat Nitrit

MasheryNagel

-

913 13

бр

10

2.15

Test нитрати

MЕRCK

-

1147730001

бр

5

2.16

Test нитрити

MЕRCK

-

1147760001

бр

5

2.17

Test амоняк

MЕRCK

-

1145580001

бр

2

2.18

Test кадмий

MЕRCK

-

1148340001

бр

2

2.19

Филтърна хартия

бяла лента ф 12,5Filtrak

-

389 бяла

кутия

50

2.20

Филтрна хартия

синя лента ф 7Filtrak

-

391 синя

бр

50

2.21

Филтърна хартия

червена лента ф 12,5Filtrak

-

392 червена

бр

10

2.22

Филтърна хартия на кръгчета безпепелна - бяла лента ф 125

Filtrak
389

кутия

800

2.23

Филтърна хартия

синя лента ф110Filtrak
391 синя

кутия

30

2.24

Филтърна хартия

червена лента ф110Filtrak
392 червена

кутия

30

2.25

Филтърна хартия

пакетна- Чехия

-

60х60-12,5кг

кг

60

2.26

Буферен р-р c pH-4

MЕRCK

-

1094750500

0,5 л

2

2.27

Буферен р-р с рН-7

MЕRCK

-

1094770500

0,5 л

2

2.28

Буфурен р-р с рН-9

MЕRCK

-

1098890001

1АМР

2

2.29

Стандартни разтвори ICP AAS –мед 1000мг/л

MЕRCK

-

1703140100

0,1л

0,5

2.30

Стандартен разтвор AAS/ICP желязо1000мг/л

MЕRCK

-

1703260100

0,1л

0,5

2.31

Стандартен разтвор AAS/ICP манган 1000мг/л

MЕRCK

-

1703320100

0,1л

0,5

2.32

Стандартен разтвор AAS/ICP сулфати 1000мг/л

MЕRCK

-

1198130500

л

2,5

2.33

Стандартен разтвор AAS/ICP злато 1000мг/л

MЕRCK

-

1703210100

л

0,5

2.34

Стандартен разтвор AAS/ICP мултиел. 23ел. 1000мг/л

MЕRCK

-

1113550100

л

0,5

3

ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ И КОНСУМАТИВИ

3.1

Колби “Ерлен майерови”

ш.г. 100 млGlassco

-

232.20203

бр

30

3.2

Колби “Ерлен майерови”

т.г. 100 млGlassco

-

231.202.03

бр

30

3.3

Колби “Ерлен майерови”

ш.г. 250 млGlassco

-

232.20205

бр

30

3.4

Колби “Ерлен майерови”

т.г. 250 млGlassco

-

231.202.04

бр

50

3.5

Колби “Ерлен майерови”

ш.г. 300 млGlassco

-

232.20206

бр

200

3.6

Колби “Ерлен майерови”

т.г. 300 млGlassco

-

231.202.05

бр

20

3.7

Колби “Ерлен майерови”

ш.г. 500 млGlassco

-

232.20207

бр

10

3.8

Колба „йодна“ с пластм. запушалка 250мл

Glasscoбр

60

3.9

Пръскалки PVC 500 мл

Kartell

-

7202 500

бр

10

3.10

Пръскалки PVC 250 мл

Kartell

-

7202 250

бр

10

3.11

Пипети “Rezilа” 25 мл

с бутало клас АBrand-

612-1006

бр

10

3.12

Пипети “Rezila”

10 мл клас АBrand

-

612-1004

бр

20

3.13

Пипети “Rezila”

5 мл клас АBrand

-

612-1003

бр

10

3.14

Пипети “Rezila”

2 мл клас АBrand

-

612-1002

бр

10

3.15

Пипети “Rezila”

1 мл клас АBrand

-

612-1001

бр

10

3.16

Автоматична бюрета 25мл

Brand

-

612-2864

бр

2

3.17

Автоматична бюрета

50 мл с тубус клас АBrand

-

612-2865

бр

8

3.18

Чаши “Бехер” 25 мл

Glassco

-

229.202.03

бр

30

3.19

Чаши “Бехер” 50 мл

Glassco

-

229.202.04

бр

30

3.20

Чаши “Бехер” 100 мл

Glassco

-

229.202.05

бр

50

3.21

Чаши “Бехер” 150 мл

Glassco

-

229.202.06

бр

20

3.22

Чаши “Бехер” н.ф. 250 мл

Glassco

-

229.202.07

бр

150

3.23

Чаши “Бехер” н.ф. 400 мл

Glassco
229.202.08

бр

50

3.24

Чаши “Бехер” н.ф. 600 мл

Glassco

-

229.202.09

бр

30

3.25

Чаши “Бехер”н.ф. 1000 мл

Glassco

-

229.202.10

бр

50

3.26

Цилиндри мерителни

1000 мл


Glassco

-

139.202.08

бр

10

3.27

Цилиндри мерителни

500 мл


Glassco

-

139.202.07

бр

10

3.28

Цилиндри мерителни

100 мл клас АBrandбр

20

3.29

Цилиндри мерителни

50 мл клас АBrand

-

32154

бр

20

3.30

Цилиндри мерителни

25 мл клас АBrand

-

32120

бр

20

3.31

Цилиндри мерителни

5 мл клас АBrand

-

32105

бр

20

3.32

Мерителни колби клас

А 200мл


Glassco
132.202.07

бр

10

3.33

Мерителни колби

100 мл клас АGlassco
132.202.06

бр

300

3.34

Мерителни колби

50 мл клас АGlassco
132.202.05

бр

80

3.35

Мерителни колби

25 мл клас АGlassco
132.202.04

бр

50

3.36

Колби стоящи 4 л

Glasscoбр

8

3.37

Колби стоящи 2 л

Glasscoбр

8

3.38

Колба дестилационн

500 мл


Glassco
073.202.05

бр

2

3.39

Стъклени фунии

къса опашка ф 45LMS

-

7430 045

бр

100

3.40

Стъклени фунии

къса опашка ф 70LMS

-

7430 070

бр

50

3.41

Стъклени фунии

къса опашка ф 100LMS

-

7430 100

бр

50

3.42

Бюрета “Шелбах” 10 мл

Glassco

-
бр

10

3.43

Бюрета “Шелбах” 50 мл

Glassco

-
бр

10

3.44

Реакционни стъкла за спектрофотометър SQ 118

MЕRCK

-

1149020001

компл

5

3.45

Кювети 10 мм

MЕRCK

-

1149460001

компл

5

3.46

Кювети 20 мм

MЕRCK

-

1149470001

компл

5

3.47

Кювети 50 мм

MЕRCK

-

1149440001

компл

5

3.48

Ръкавици -

киселинно устойчиви-

-

M; L

бр

500

3.49

Ръкавици - медицински

-

-

M; L

бр

1000

* Могат да бъдат оферирани и алтернативи на предпочитаните фирми – производители.

При офериране е задължително спазването на номерацията. При неофериране на дадена позиция моля да отбележите цена 0, а добавянето на нови позиции се отбелязва с буква към съответния номер на позицията.II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА:

Техническата част на офертата е задължително да съдържа информация за:

1. Качество – доставката да се придружава със Сертификат за качество от завода производител;

2. Франкировка - DDP (Incoterms 2010) склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел;

3. Произход – моля посочете;

4. Гаранции - в месеци (максимален срок след доставка);

5. Срок на доставка - максимално кратък, в дни, след възлагане на поръчка за доставка;

6. Референтен списък на клиенти - участниците следва да представят списък на максимум до 10 клиенти от последните 3 години с адреси и телефони;

7. Референции - участниците следва да представят референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години;

8. Фирмени документи - участниците следва да предоставят:

- Отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година;

- Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА

При офериране е задължително спазването на номерацията. Търговската част на офертата е задължително да съдържа информация за:  1. Цени – твърда цена (на хартия и CD) за срока на поръчката/договора в лева;

  2. Условия на плащане - максимален срок разсрочено плащане след доставка.


IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите се изпращат, адресирани до Директор „Одит и Контрол” по пощата в запечатан плик с ненарушена цялост. Офертата следва да бъде подадена в голям плик с надпис: „Оферта за доставка на химически реактиви, консумативи и лабораторна стъклариясъдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание:Запечатан плик №1 с надпис “ДОКУМЕНТИ” (Техническа част), съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите продукти/ материали (без цените), предлаган срок за доставка, франкировка,гаранции, произход, референции, баланс и отчет за приходи и разходи за последната финансова година, валидност на офертата.

Запечатан плик №2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ предложението на доставчика за предлаганата цена на оферираната доставка на продукти/ материали и условия на плащане.
Краен срок за предоставяне на офертите до 16:00 ч. на 17.06.2016 г.

Оферти, получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.
V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

  1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Първо се отварят и оценяват техническите части на офертите и след оценка на съответствието им по т. II се пристъпва към оценка на търговската част на предложенията.

  2. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат уведомени писмено за резултатите от търга.

  3. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

  4. За допълнителна информация:

  • по технически въпроси:

инж. Недялка Христова / Специалист Химическа лаборатория/ - тел. 0357/60 210, вътр. – 121, e- mail: nhristova@asarel.com

  • по търговски въпроси:

Лилия Спасова / Специалист Доставки/ - тел. 0357/ 60 403, e-mail: lspasova@asarel.com

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница