Отворено писмо от студентите и възпитаницитеДата12.10.2018
Размер91.67 Kb.
ОТВОРЕНО ПИСМО

 

ОТ СТУДЕНТИТЕ И ВЪЗПИТАНИЦИТЕНА БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ

 

Категорично заявяваме, че не признаваме легитимността на Националното  представителство на студентските съвети. Ние не желаем студентската общност да бъде свързвана по какъвто и да е начин с тази организация поради следните причини: 

-          Въпреки че по закон (Чл. 73а. от ЗВО) тази организация би трябвало да представлява българските студенти, тя е неспособна да защитава общите студентски интереси и в редица случаи дори уронва престижа на студентите с организирането на събития и изказването на позиции, които са в пряк разрез с академичността и студентските интереси. 

-          Годишният бюджет на НПСС се формира от 10% от бюджетите на всички студентски съвети в българските университети (Чл. 73а. (3) от ЗВО). От своя страна бюджетът на студентските съвети се формира от 1% от студентските такси (Чл. 72. (5) от ЗВО). За пример, Студентски съвет на СУ внася „членство” в размер на 10 000 лв. Като се има предвид броят на родните вузове, бюджетът на НПСС само за една година доближава сумата от половин милион лева. Пари от джоба на студентите.

-          В част от своята декларация за промяна във висшето образование НПСС поставя искането да получава по 1 евро на семестър от всеки студент, плащането на което да бъде регламентирано в Закона за висшето образование. Ако това искане бъде прието от следващото правителство, то НПСС ще получава допълнително по 560 000 лева на семестър в касата на организацията.

-          Дейностите на НПСС през годините по никакъв начин не развиват академичността, научното познание и стимулирането на студентското творчество, въпреки огромния бюджет, с който разполагат. Организацията стои зад следните „академични” събития: пищната церемония Мис и Мистър „Академика”, ежегодните спортни зимни и летни олимпиади, както и церемонията „Студент на годината”. На тазгодишната церемония присъстваха над 30 нашумели  изпълнители като Криско, Ann-G, Billy Hlapeto & Lexus ft. Dim4ou,  Лора Караджова и др.

-          Въпреки че събитията се организират с процент от студентските такси, нито един обикновен студент няма възможност да прегледа за какво реално се изразходват средствата на организацията, защото финансов отчет на дейностите липсва.

-          През годините на активна студентска борба в защита на студентските интереси в Студентски град и качественото образование в университетите, НПСС не са спомагали в борбата на своите колеги, а по-често дори са заставали против техните действия – пряко и косвено. Припомняме, че най-масовите студентски протести (през декември 2008, януари 2009, октомври-ноември 2010, февруари 2012) никога не са били организирани от тази казионна организация, а са били дело на неформални студентски групи и студентски организации около каузи.

-          Заради липсата на обратна връзка със студентите, НПСС е дълбоко непозната за огромното студентско съсловие. Измерител на представителството е бутафорният национален протест на НПСС, организиран на 24.02 пред Студентския дом, на който присъстваха не повече от 50 студенти, вероятно членове на същата организация и техни приятели.

 

Ние не желаем Националното представителство на студентските съвети да представлява студентската общност в България. Защото НПСС не успяха за десет години да осъзнаят отговорностите, които законът им е определил. Смятаме, че НПСС по-успешно пречат на студентските интереси, отколкото да ги защитават. Защото академичността и високите научни постижения не се стимулират с конкурси за най-красив бюст, нито пък с музикални концерти, в които се пее: „Бременно момиче, как ухаеш на аборт”. 

Ние, долуподписалите се, настояваме за преразглеждане на Закона за висше образование, относно студентското представителство и конкретно Чл. 73а., Чл. 73б.

 

Смятаме за ненужна и вредна за цялата студентска общност узаконената легитимност на тази организация. От цялото й съществуване досега тя е доказала само едно: няма моралното право да се изразява от името на студентите в България, още по-малко от името на гражданското общество. 

Ние, долуподписалите се студенти и възпитаници на университетите, НЕ признаваме НПСС и изборът й за водач на студентите – г-н Христо Стоичков. Призоваваме организацията да приключи с политическите си игри, за да не се наложи да я делегитимираме на улицата.

 

ОТ:


Ивайло Михайлов Динев, студент IV курс в специалността “Минало и съвремие на Югоизточна Европа” в Софийския университет. Председател на студентско движение „Промяна за студентите”, на Студентския съвет на Историческия факултет на СУ, на клуб Balcanica, един от организаторите на студентските протести за качествено образование през 2010 година, на протестите срещу увеличението на таксите през 2012 г. и протестите срещу споразумението АСТА.

 

Росен Шарков, студент в Юридически факултет на Университета за национално и световно стопанство. Координатор на подкомисия “Дискусии” към движение "Промяна за студентите". 

Ангел Калинов Златков, студент в специалността "Минало и съвремие на Югоизточна Европа" в Софийския университет. Част от Факултетния студентски съвет към Исторически факултет, представител в управителния съвет на движение "Промяна за студентите", един от организаторите на студентските протести за качествено образование през 2010 година и на протестите срещу увеличението на таксите през 2012 г. Член на Българско дружество за защита на птиците.

 

Явор Кирилов, магистър по политически мениджмънт в СУ, бакалавър по политология в УНСС, съосновател на клуб Корона. 

Петър Станчев - бакалавър Латиноамериканистика и човешки права, Унверситет Есекс, Великбритания. Бивш студент на ФЖМК към СУ.

 

Георги Драганов, студент по Международни отношения в ЮФ към СУ. 

 

Радко Ковачев, студент по Счетоводство, УНСС. 

Сава Стефанов, студент по Международни отношения в СУ.

 

Милен Желев, бакалавър Политология в СУ от 2012г. 

Петя Шереметова, магистър Връзки с обществеността, ФЖМК, СУ (бивш студент).

 

Петър Петров, студент по Медии и журналисти в УНСС. 

Любомир Пожарлиев, Докторант в Катедра Социология, ФФ, СУ; Магистър по Сравнителна История, ЦЕУ, Будапеща; член и бивш председател на Асоциация на Студентите по Социология в СУ (АСССУ) и на Европейската Асоциация на Студентите по Социология (ESSA).

 

Данелия Иванова Янкова, студент II курс в специалност "Скандинавистика” в Софийския университет. 

Георги Антонов, бакалавър от "Минало и съвремие на Югоизточна Европа".

 

Радослава Ненкова Петрова, студент първи курс в специалност Тюркология на СУ. 

Траян Сарафов, V курс, право, ЮФ СУ.

 

Андон Валентинов Милев, студент I курс в специалност Приложна Математика в СУ. 

Петър Ганчев Петров, випуск 1969г. ВМЕИ.

 

Богдан Христов, Информатика, ФМИ СУ. 

Антоанета Лазарова, трети курс в специалност Икономика на човешките ресурси в УНСС.

 

Проф. Васил Овчаров, випуск 1959 г., НХА. 

Емил Илиев СУ ,ФКНФ ,Тюркология.

 

Бюрхан Рашид, студент III курс, Медицински факултет на МУ-София, председател на "Асоциация на студентите - медици в България - София". 

Данаил Данаилов Данаилов - Минало и съвремие на Югоизточна Европа - 2 курс.

 

Мила Минева, асистент в СУ, бивш студент на СУ (и член на Студентския съвет през 1997). 

Ивайло Дичев, професор във Философски факултет, СУ.

 

Добринка Парушева, доцент във Философско-исторически факултет, ПУ. 

Искрен Игнатов, студент IV-ти курс, Архитектура, УАСГ.

 

Денис Семерджиев, четвърти курс Социология - УНСС. 

Стоян Нешев, студент по Журналистика - УНСС.

 

Зорница Христова Бодакова, преподавател в катедра "Англицистика и американистика", СУ. 

Лазар Янчев СУ, ФМИ 2012.

 

Мария Милтенова Захариева, IV курс Социология, Софийски Университет "Св.Климент Охридски". 

Николай Константинов Нестеров, випуск 2010 МТТ, Технически университет.

Лазар Янчев СУ, ФМИ 2012.

 

Огнян Василев, ТУ-София.Иво Здравков Иванов, Приложна лингвистика - английски с втори чужд език, първи курс, ВТУ. 

Марин Бодаков, редовен преподавател в СУ "Св. Климент Охридски".

 

Красимир Христов, ЮФ на СУ. 

Давид Кюранов, магистър в катедра "Социология", бакалавър "Новогръцка филология" в СУ.

 

Александър Гичев - защитаващ магистратура МО/МПА към Факултет МИП на УНСС. 

Цветомира Петрова, 3 курс Етнология,ИФ, СУ.

 

Петя Кабакчиева, доцент в Катедра Социология, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски". 

Мариана Александрова, Университет Париж I Сорбона.

 

Антоний Ласкин, IV курс, Журналистика във ФЖМК на СУ. 

Ивайло Господинов - СУ, ФЖМК 2012.

 

Даниела Кузманова - бивш студент, бивш преподавател в НМА "П.Владигеров", НМУ "Л.Пипков", НБУ. 

Делян Недев, бивш студент от СУ.

 

Пламена Атанасова, СУ, ФЖМК и ФФ. 

Самуил Петканов, II курс журналистика във ФЖМК.

 

Стоян Димитров, магистър по Вероятности и статистика, 1 курс, ФМИ, СУ. 

Христофор Симов - V курс , ССС, УАСГ.

 

Бианка Пеева - Завършила журналистика в СУ "Св. Кл. Охридски", редактор. 

Благовест Сеферинкин - II курс Социология ПУ.

 

Мариета Малинова Самарджиева - V курс , ХМС , УАСГ. 

Ивелина Андреева-II курс Социология ПУ

 

Галин Стратиев, 2ри курс ИС, ВИНС-Варна 

Мирослав Георгиев - II курс, Социология, ПУ

 

Рада Иванова, I курс, ФСлФ, СУ 

Сирма Мишева - бивш студент, Бакалавър Журналистика - ФЖМК, бивш член на Студентски Съвет на СУ, бивш член на Факултетния съвет на ФЖМК.

 

проф.д.и.н. Румяна Ангелова Михнева, управляващ НДБН (www.nationalheritagebg.org) историк, преподавател във ВСУ 1993_2010 декан 2 мандата.

 

Красимира Тодорова Кузманова, бивша студентка в СУ "Св. Климент Охридски" - английска филология. Преводачка на свободна практика. 

Глория Недева, 2-ри курс , Икономика на строителството , ВИНС - Варна

 

Борислав Атанасов Бенев, 4-ти курс Право, ВСУ "Черноризец Храбър". 

Инж. Петър Маринов,ТУ Габрово.

 

Пепа Петракиева, магистър-фармацевт, МУ-Фармацевтичен факултет, София. 

Михаил Бойчинов, възпитаник на ГГФ СУ"Св.Климент Охридски"

Борислав Георгиев, възпитаник на СУ

 

Радослав Петков, I курс, Компютърни системи и технологии, ТУ Варна 

Гери Апостолова, някогашен студент по философия, АФ и история от СУ, сегашен доцент по англицистика в ЮЗУ.

 

Петър Добрев, магистратура ИФ, СУ. 

Виктория Митрова, магистратура ИФ, СУ.

 

Стела Илева, 2 курс ИиФ, ИФ, СУ. 

Венцислав Попов, студент по Психология, НБУ, СУ.

 

Адриана Георгиева, II курс, Социология, ПУ. 

Роберт Леви, Българска филология, СУ "Св. Климент Охридски" (1995); Културология, СУ "Св. Климент Охридски" (1998). Председател на първото заседание на първия Студентски съвет на СУ - 1997. 

Любомир Митрев, бакалавър и магистър "Счетоводство" УНСС.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница