П к. 8180 гр. Приморско, код на Община Приморско 0550 кмет: 0550/ 3-30-00Дата25.01.2018
Размер21.31 Kb.О Б Щ И Н А П Р И М О Р С К О . п.к.8180 гр. Приморско, код на Община Приморско 0550 кмет: 0550/ 3-30-00
ул. Трети март 56 секретар: 0550/ 3-36-42


З А П О В Е Д

№ 312 /30.04.2015г.


На основание чл.44, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за нормалното протичане на сезон „Лято-2015г.”

З А П О В Я Д В А М:
І. Спирам строителните работи на територията на гр. Приморско, гр. Китен, СО “Узунджата”, м. „Аркутино- гр. Приморско” и м.”Пясъка” – гр. Приморско, считано от 15.05.2015 г. до 01.10.2015 г., с изключение на неотложни СМР за обекти свързани с бедствия и аварийно ремонтни работи, съгласно с чл.15 от ЗУЧК.

ІІ. Задължавам главния архитект на Община Приморско да вписва горното условие при издаване на разрешения за строеж в периода от 15.05.2015 г. до 01.10.2015 г.

ІІІ. Забранявам откриването на строителни площадки за обекти на територията на гр. Приморско, гр. Китен, СО “Узунджата”, м. „Аркутино- гр. Приморско”и м.”Пясъка” – гр. Приморско и заверяването им от длъжностни лица по смисъла на чл.223 ал.2 от ЗУТ, считано от 15.05.2015 г. до 01.10.2015 г.

ІV. Забранявам движението на тежкотоварна и специализирана строителна техника на територията на гр. Приморско, гр. Китен, СО “Узунджата”, м. „Аркутино- гр. Приморско” и м.”Пясъка” – гр. Приморско, считано от 15.05.2015 г. до 01.10.2015 г.

V. Всички възложители и изпълнители на строежи в описаните по-горе населени места да привършат и с вътрешни довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на същите, транспорта да се организира с МПС до 5м. в периода от 15.05.2015 г. до 31.05.2015 г.

VI. Всички възложители и изпълнители на строежи в описаните по-горе населени места, незабавно да предприемат действия по почистване на тротоарите, уличните платна и строежите си, като не допускат разполагане на строителни материали и механизация и възстановяване на засегнатите зелени площи около обектите им, като вземат мерки за почистването и засаждането им със съответните видове декоративна растителност. Строителните площадки и строежите да бъдат обезопасени и оградени.

VII. Собствениците и наемателите на бетонови възли и други непосредствено обвързани със строителството обекти в гореописаните територии да предприемат необходимите мерки по ограничаване достъпа на тежка строителна механизация, с оглед недопускане на нарушаване на цитираните забрани.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Община Приморско, главния инженер на Община Приморско, мл. експерт ”ООРОС” на Община Приморско, главния архитект на Община Приморско и началника на РУ „Полиция”-гр. Приморско.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение, и бъде оповестена чрез медиите.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от узнаването и пред Административен съд – гр. Бургас, като на основание чл.60 от АПК, разпореждам предварителното й изпълнение.Д-Р. ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ

Кмет на Община Приморско


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница