П р о е к т отбелязване на 75 годишнината от създаването на Отечествения фронт – съюзДата22.10.2018
Размер44.91 Kb.

П Р О Е К Т
Отбелязване на 75 годишнината от създаването на
Отечествения фронт – съюз

І.Цели:

- възстановяване в публичното съзнание на историческата истина за антифашистката съпротива и борба в България в годините на ІІ-та световна война , осъществена чрез учредяването и дейността на равнопоставената политическа коалиция ОФ с участието на леви и центристки политически партии,патриотични граждански съюзи и движения и отделни прогресивни личности и довела до спасяването на страната от разгром във войната и трета национална катастрофа и приобщаването й чрез Парижкия мирен договор към обединените демократични народи и държави;

- подчертаване на патриотичната и жертвена роля на дейци на комунистическата партия, на леви земеделци, социалдемократи, радикали, звенари и патриотични офицери , на хиляди безпартийни граждани и селяни в името на България;

- оказване на почит и уважение към плодотворната и безкористна дейност в годините на бурното социално –икономическо развитие и социалистическо строителство след войната на хилядите активисти и дейци на организацията, съхранили, в условията на еднопартийна тоталитарна политическа система, патриотичните демократични традиции и положили в много области наченките на гражданското общество в България;

- посочване ролята и участието на променения след демократичните преобразувания Отечествен съюз за националното съгласие и разбирателство по основните въпроси на прехода и запазването на гражданския и етнически мир, за възстановяване на политическия плурализъм и демократичните традиции;

- реабилитиране и развитие днес в политическото пространство на идеята за програмна политическа коалиция отдолу в името на големи идългосрочни национални цели и утвърждаването на гражданското начало в обществено-политическите процеси .

ІІ.Съпътствуващи събития:

  • отбелязване 70-та годишнина от обявяването на България за Република съгласно заветите на Левски и другите възрожденци;

  • отбелязване на 70-та годишнина от подписването на Парижкия мирен договор от правителството на ОФ;

  • отбелязване на 135 г. от рождението на Георги Димитров, 125 г. от рождението на ген.Владимир Стойчев и други годишнини;

ІІІ.Време и място на мероприятията:

  • на национално ниво - София – през м.февруари и м.юли 2017 г. ;

  • на областно и общинско /местно/ ниво – в областни и големи общински центрове през периода м.юли – м.декември 2017 година

ІV.Основни мероприятия:

1. Учредяване на Национален инициативен комитет /НИК/

- отправяне на покана от НС на Отечествения съюз за съвместно отбелязване на годишнината и включване в НИК до ръководителите на БСП, на леви и левоцентристки земеделски,социалдемократически, комунистически и работнически партии – наследници или продължители на делото и идеите на историческите партии и организации от Отечествения фронт, на съюзи и сдружения като:БАС,СОСЗР,СВВ,СВИВП,СНЧ,ЦКС,,ДСЖ и други патриотични и социални организации – участници в ОФ и партньори на ОФ-ОС през годините, на бизнес организации и фирми и до изявени български интелектуалци;

- учредяване и избор на председател на НИК;

- приемане на план-програма и финансов план от НИК

- публично оповестяване на програмата за честванията чрез пресконференция на НИК;

Срок: І тримесечие 2017 г.

2.Учредяване на областни и местни инициативни комитети,приемане от тях на програма за честванията и публичното й огласяване.


Организиране на прояви по области, общини и кметства - по отделна програма.

Срок: І полугодие 2017 г.

3.Определяне на научен екип и организиране на научна конференция с главен акцент Парижкия мирен договор .

Срок:28.02.2017 г.

4.Провеждане на регионални „Кръгли маси” на тема „Отечественият фронт – съюз - история, еволюция, съвременност” и други форми на научно-изследователска и събирателска дейност в хуманитарните университетски центрове и насочване на материалите към централното звено за актуализиране на издадената през 2012 г. нова,двутомна История на ОФ/ОС

Срок: 31.10.2017 г.

5. Изработка на отличия на ОС за 3 степени на удостояване : „Почетен член“с удостоверение, „Почетен знак на ОС „с удостоверение и „ Юбилеен медал – плакет 75 години ОФ-ОС с грамота“ и награждаване по утвърдени критерии за подбор на изявени дейци и ветерани от цялата страна по време на тържествените концерти в София и по места /съвместно със структурите на БСП и другите партньори от НИК/.

Срок:през цялата.2017 г.

6.Тържествени събрания – концерти

- централно в София – 28.02.2017 и 22.07.2017 г. с участие на представителни делегации на 28 области

- по места / в областните центрове и някои големи общини/ – периода м.07 до края на м.12.2017 г. съгласно график
7.Издаване на специален юбилеен брой на вестник „Отечествен фронт”.

Срок: 15.07.2017 г.

8.Издаване на материалите от научната конференция.

Срок:30.12.2017 г.

9.Откриване на тематична фотоизложба в София и тематични художествени изложби по места

Срок:м.02 – м.12.2017 г.

10. Организиране на дарителска патриотична акция за изграждането на мемориален комплекс на гроба на Хан Кубрат в местността Малая Перешчепина в Украйна и организиране на представителни туристически групи по области за участие във Всебългарския народен събор на 16 и 17 септември 2017 г. на гроба на Хан Кубрат по случай 105 годишнината от откриването му.

Срок: м.09.2017 г.

11. Организиране на преглед на поезията на творци от средите на ОФ/ОС и издаване на юбилеен алманах поетите – дейци на ОФ/ОС.

Срок:30.12.2017 г.


V.Медийно осигуряване:

- пресконференции на НИК и местните инициативни комитети;

- съвместна програма – рубрика във в.”Дума” , „Земя“ и други печатни издания /статии, интервюта, съобщения /по отделен медиен план/ ;

- специални страници във в. „Жарава” и в. „Българско войнство”;

- електронен сайт „Отечествен фронт“ ,сайта на ОС и други;

- местен печат и средства за масова информация;

- ТВ дискусии – примерна тема:“ОФ – спасението за България в годините на ІІ-та световна война и първите следвоенни години“ и други.

VІ.Финансова осигуряване – по отделна план –сметка.
НС НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница