П у б л и к а ц и и на проф. Д-р дора колеваДата15.01.2018
Размер38.05 Kb.
П У Б Л И К А Ц И И
НА ПРОФ.Д-Р ДОРА КОЛЕВА
Книги:

 1. За поетиката на Багряна.“Български писател”, с., 1983

 2. Лириката на 60-те години. Стилови тенденции и многообразие, “Фабер, Велико Търново, 1998 г. ISBN 954-9541-23-1

 3. В художествения свят на Андрей Германов”, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, ISBN 954-524-259-0

 4. Лириката на Павел Матев, 2001, с.140, ISBN 954-775-008-9

 5. Блага Димитрова: човек, общество, всемир, 2003, “Фабер, Велико Търново, с. 300, ISBN 954-775-231-6

 6. Български писатели. Естетика и поетика, 2004, с. 234, ISBN 954-775-371-1


Статии:

 1. Изповедната творба на Илия Волен. Пламък, 1975, № 11, с. 96-105.

 2. За някои моменти в творческото развитие на Илия Волен. (По непубликувани творби). Литературна мисъл, 1979, № 5, с. 81-85.

 3. Из образния свят на Илия Волен. Език и литература, 1977, № 1, с. 2-15.

 4. Анна Ахматова в преводите на Елисавета Багряна. Литературна мисъл, 1978, № 5, с. 120-125.

 5. Лиричната повест “Когато зърното не даде плод” от Илия Волен. – В: Славистични проучвания, ВТ, 1978, с. 291-301.

 6. Раждането на разказвача (ранните творби на Илия Волен). Трудове на Великотърновския университет “Кирил и Методий”. С., 1979, с. 43-69.

 7. За поетиката на Илия Волен. Език и литература, 1979, № 5, с. 51-64.

 8. Съвременните внушения в историческата повест “Цената на златото” от Генчо Стоев. – В: Аспирантски сборник, кн.V, св.1, 1979, с.199-206.

 9. Воюваща любов. Език и литература, 1979, № 3, с. 82-86.

 10. Наблюдения върху някои похвати за разкриване на характерите в романа “Тютюн”. Език и литература, 1980, с.113-119.

 11. Никола Вапцаров и Иржи Волкер. Литературна мисъл, 1980, № 1, с.23-35.

 12. Поезията на Мария Грубешлиева. Език и литература, 1981, № 6, с.20-30.

 13. Проблемът за твореца и творчеството в художествената интерпретация на Йордан Йовков. Литературна мисъл, 1980, № 1, с. 43-52.

 14. Бленика. Литературна мисъл, 1981, № 8, с. 37-48.

 15. Непресекващият извор на Багрянината поезия. Литературна мисъл, 1983, № 4, с. 3-23.

 16. Лично и фолклорно в “старонародните образи” на Багряна. Език и литература, 1983, № 1, с. 38-45.

 17. Бретанският цикъл на Багряна. Пламък, 1983, № 5, с. 128-134.

 18. Наблюдения върху поетиката на “Вечната и святата”. – В: Елисавета Багряна на 90 години. Сливен, 1983, с. 45-60.

 19. Поезията е неуморно сражение за човека. Литературна мисъл, 1985, № 5, с. 47-60.

 20. От регионално към рационално и общочовешко (Наблюдения върху прозата на Николай Хайтов). Език и литература, 1985, № 5, с. 96-105.

 21. Ранната проза на Илия Волен – “кръстопът на влияние и зараждащи се самородни зърна”. Език и литература, 1986, № 4, с. 21-32.

 22. Яворов в поетическия свят на Павел Матев. – В: Яворов сборник. Абагар, 1988, с. 246-261.

 23. Самобитното поетическо присъствие на Бленика. – В: Сборник статии от научна конференция. Тутракан, 1989, с. 13-27.

 24. Лириката на Павел Матев. Черти на поетиката. Литературна мисъл, 1989, № 5, с. 57-76.

 25. Национално и общочовешко в поезията на Багряна. – В: Елисавета Багряна. Нови изследвания. С., БАН, 1989, с. 115-125.

 26. Тревогите и предупрежденията на Андрей Германов. Пламък, 1991, № 7-8, с. 31-39.

 27. Мешеков – първият тълкувател на Багряна. В: Иван Мешеков – критикът-артист. В. Търново, 1993, с. 74-79.

 28. Френската поезия в творческото съзнание на български поети от 40-те години на ХХ век. – В: La langue et la literature françaises. Veliko Tirnovo, 1994, c. 245-253.

 29. Тенденции в поезията на 50-те – 70-те години. – В: Алманах Слово. Велико Търново, 1994, с. 401-411.

 30. “Поетът е тревожното дете на времето”. Пламък, 1994, № 11-12, с. 133-140.

 31. Песента-мотив и жанр в поезията на Багряна. – В: Вечната и святата. Нови студии за Багряна. С., 1994, с. 119-134.

 32. Никола Вапцаров и поетическото поколение на 60-те години. – В: Никола Вапцаров. Нови изследвания. Бл., 1995, с.255-269.

 33. Художествената функция на повторението в поетическата система на Никола Вапцаров. – В: Майстори на българското художествено слово. Велико Търново, Абагар, 1996, с. 220-237.

 34. Черти на стила в поезията на Константин Павлов. – В: Майстори на българското художествено слово. Велико Търново, Абагар, 1996, с. 306-318.

 35. Пластичната изобразителност в анималистичната проза на Емилиян Станев. – В: Емилиян Станев – личност и творческа съдба. Литературен форум. С., 1997, с. 134-144.

 36. Философско-естетическото съзнание във “Времето на героя” – В: Писателят: “Това красиво човечество”, Фабер, 2001, с. 47-53

 37. Християнски идеи във философско-естетическия светоглед на Блага Димитрова – В: Следите на свещената книга в българската литература. В. Търново 2001, с. 37-49.

 38. Драмата на Блага Димитрова “Богомилката” – исторически факт и художествена интерпретация. – В: История. Истории. Наративи. Фабер, 2002, № 1-2, с. 37-49.

 39. Лирика, белязана с огнен знак. Критика, 2002, № 1-2, с. 37-49.

 40. Художественото пространство в поемата “Транзит” на Блага Димитрова. – В: Inozemna philologia, 2003q issue 114, с. 195-201.

 41. Das gegenseitige Durchdrigen der Kulturen: ein konstruktives Prinzip in Blaga Dimitrowas Roman "Urania". In: TRANS Internet Zeitschrift fur Kulturwissenschaften. Andrea Rosenaner.

www2.Warwick..ac.uk/fac/arts/german/resources/subjects/Austrian

42. “Другият” в естетическото съзнание на Блага Димитрова. – В: Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, с. 324-331.

43.Актуалност в естетиката на Димо Кьорчев. - В: Димо Кьорчев. Между литературата и политиката. Изследвания. Архив. Оценки, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005.

44.Димо Кьорчев в кореспонденцията до сестра му Дафина Кьорчева. – В: Димо Кьорчев. Между литературата и политиката. Изследвания. Архив. Оценки”, УИ “Св.св. Кирил и Методий, Велико Търново, 2005.45.Художествено самосъзнание в лириката на Атанас Далчев. – В: Сб. Да четем Далчев, 2006, НБУ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница