Parents’ / Legal guardians’ declaration of consentДата25.07.2016
Размер24.25 Kb.


Parents’ / Legal guardians’ declaration of consent
Exam name
Exam date

     

I am the parent/legal guardian of candidate …………………………………………………………………… and I give my consent for this person to take the Cambridge English: Key* Preliminary / First / Advanced / Proficiency / Business Certificates / Legal / Financial (please tick ). By singing this form, I understand and accept that a photo will be taken of the candidate on the day of the test and will be stored on the Cambridge English Language Assessment secure Results Verification website. I understand and accept that the photo shall be only available to organisations/individuals that the candidate gives their details to. I consent that these organisations/individuals can use the details to verify the candidate’s examination result.

Additionaly, if the candidate is to use their exam result for a visa / immigration application I agree for the exam result to be available on other sites shown on http://www.cambridgeenglish.org/cambridge-english-for/visas-and-immigration/ if I give my consent on behalf of the candidate.

I hereby authorise the following to access my information (tick if appropriate):

UKBA

* Candidates for Cambridge English: Key will only be photographed if they want to use their result for immigration purposes and need a test day photo.Name

     

Signature
Date

     


Изпит
Изпитна дата

     

Аз съм родителят/настойникът на кандидата …………………………………………………………………… и давам своето съгласие посоченото лице да положи изпит - Cambridge English: Key* Preliminary / First / Advanced / Proficiency / Business Certificates / Legal / Financial (моля, отбележете с ). Подписвайки този формуляр, аз разбирам и приемам, че ще бъде направено заснемане на кандидата в деня на провеждането на теста и записът ще бъде съхранен на страницата за проверка на резултати на Cambridge English Language Assessment. Разбирам и приемам, че записът ще бъде достъпен само за организациите/лицата, на които кандидатът е предоставил своите данни. Съгласен съм, че тези организации/лица могат да използват данните, за да удостоверят резултатите от изпита на кандидата.

В допълнение, ако кандидатът желае да използва резултата си за целите на издаване на виза / кандидатстване за имиграция, съм съгласен/на резултатът да бъде достъпен на други страници, показани на http://www.cambridgeenglish.org/cambridge-english-for/visas-and-immigration/ при даване на съгласие от името на кандидата.

Разрешавам информацията да бъде достъпна до следната организация (моля, отбележете при необходимост):

UKBA

* Кандидати за Cambridge English: Key се заснемат само ако възнамеряват да използват резултата си за имиграционни цели и им е необходима снимка в изпитния ден

Име

     

Подпис
Дата

     T
Revised May 2004
he United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations.
We are registered in England as a charity.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница