Партида B1В2D1D2Дата23.10.2018
Размер54.5 Kb.

Партида B1В2D1D2

Данни за процеса на приватизация


1. Наименование и данни за местонахождението, адреса на обекта на приватизация

Района на бившето поделение на МО гр.Брезник

2. Номер и дата на решението за откриване на процедура, брой и дата на Д.В.

№ 208/31.01.2002 год. в Д.В., бр.19/19.02.2002 год. и № 304/26.06.2002 год. в Д.В., бр.88/09.07.2002 год.

3. Размер на идеални части при съсобственост върху обекти и реално възстановяване на обекти4. Номер и/или дата и кратко описание на концесионните решения и договори, ако има такива5. Решения по чл.5,ал.2 от ЗПСК от Общ.съвет /ако има възлагане на трети лица извършване на експертни дейности, свързани с подготовка за приватизация…/6. Номер и дата на решението за разваляне на приватизационния договор, в случаите, когато не е била прехвърлена собствеността.7. Други данни по преценка на органа за приватизацияДанни за процеса на следприватизационен контрол

- дата на подписване на приватизационния договор, както и данни за купувача, наименование на фирмата, БУЛСТАТ, данъчен номер, седалище и адрес на управление;

22.03.2002 год./30.08.2002 год.

ЕТ”Методи Симов – Любаш”, БУЛСТАТ: 823072664, данъчен № 1143036908, с адрес на регистрация в с.Конска, община Брезник.
- индивидуализация на обособената час, предмет на договора;

Асфалтиран терен /паркинг/ с площ 367 кв.м до сграда № 1 /КПП/ и Терен с площ 1867 кв.м с построена сграда № 2 и № 3 в района на бившето поделение на МО гр.Брезник.

- договорена цена, схема на плащане;

За асфалтирания паркинг – 1455 лв. еднократно; за другия имот – 8160 лв. на 5 равни вноски.

- общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор, както и данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период;

За 2002 год. – 18500 лв. ; за 2003 год. – 16000 лв. и за 2004 год. – 1000 лв.
- данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период;

За 2002 год. – 4 бр.; за 2003 год. – 7 бр. работна ръка.- данни за други задължения, поети от купувача по приватизационния договор – за какво ще се използва обекта, срок за влизане в експлоатация.

Обектите ще се използват за стопанска дейност.

- данни относно наличието на предвидените в договорите обезпечения на изпълнението на договорните задължения (залог, ипотека, банкова гаранция и други)

При прехвърляне на собствеността по-рано от 5 години от подписване на договора – неустойка в размер на 10 % от продажната цена. При неизпълнение на инвестициите – 50 % от тяхната стойност за съответния период; При неизпълнение на работните места – в размер на средната работна заплата за страната за всяко неосигурено работно място за съответния период.

Относно процеса на следприватизационен контрол по договорите

- номер и дата на решенията за начисляване неустойки на купувачите при неизпълнение на задълженията по приватизационните договори;- данни относно дела, образувани по искове за неустойки и неизплатени части от цената и неизплатени части от цената по приватизационни договори;- номер и дата на решението за разваляне на приватизационни договор, индивидуализация на волеизявлението за разваляне, съответно данни за образувано дело за разваляне на приватизационен договор;- номер и дата на решенията за предприемане на действия по обявяване на купувача в несъстоятелност;номер и дата на решението за реализация на предвидените в договора обезпечения;- номер и дата на решението за освобождаване на предвидените в договора обезпечения, както и кратко описание на основанието за това.- решение относно пълното изплащане на цената по договори с разсрочено плащане на цената и данни относно изплатените вноски, заедно с начислените лихви (неустойки) за забава;

Сумата от 8160 лв. е изплатена на 5 вноски по 1632 лв.. първата – при подписване на договора, другите – до 30.09.2002 год.; до 30.10.2002 год.; до 30.11.2002 год. и до 30.12.2002 год. Няма забава и неустойки.

- решение, с които се освобождават наложени обезпечения, гарантиращи плащането на разсрочената част от цената по договора и други задължения, поети от купувача;- данни относно изпълнението на поетите с приватизационните договори задължения по плащане на цената по договора, инвестиционната програма задължения по плащане на цената по договора, инвестиционната програма, програмата за трудова заетост, както и други данни по преценка на органа за следприватизационен контрол;

Изпълнение на инвестициите по години са, както следва: за 2002 год. – 23000 лв.; за 2003 год. – 14000 лв.

Изпълнението на програмата за трудова заетост:

за 2002 год. – 4 бр.; за 2003 год. – 7 бр.- решения за даване на разрешения от името на продавача за осъществяване на обезпечителни и/или разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи;- други решения за даване на съгласие и одобрение от името на продавача, в случаите, когато това е предвидено в приватизационния договор.

Каталог: pub reg
pub reg -> Община Брезник. Справката съдържа данни за 248
pub reg -> Решение на Общински съвет гр. Брезник Заповед за разпореждане Начин на разпореждане 1
pub reg -> Партида B23D23 Данни за процеса на приватизация
pub reg -> Община Брезник Справката съдържа данни за 2902 акта и е направена на
pub reg -> Решение на Общински съвет гр. Брезник Заповед за разпореждане Начин на разпореждане 1
pub reg -> Решение на Общински съвет гр. Брезник Заповед за разпореждане Начин на разпореждане 1
pub reg -> Решение на Общински съвет гр. Брезник Заповед за разпореждане Начин на разпореждане 1
pub reg -> Решение на Общински съвет гр. Брезник Заповед за разпореждане Начин на разпореждане 1
pub reg -> Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственсност 2010г
pub reg -> Партида B15D15 Данни за процеса на приватизация


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница