Пасища, мери и ливадистраница2/4
Дата19.07.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4

Габрица

Храсти

050176

0.102
6 лв./дка

Габрица

Храсти

050177

0.19
6 лв./дка

Габрица

Храсти

050178

0.2
6 лв./дка

Габрица

Храсти

050179

0.782
6 лв./дка

Габрица

Ливада

000072

10.93

IV

6 лв./дка

Габрица

Храсти

050180

5.315
6 лв./дка

Габрица

Храсти

050181

0.175
6 лв./дка

Габрица

Храсти

050182

0.122
6 лв./дка


Общо : 194,741 дка
Венец

Пасище, мера

016042

88.889
6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000007

0.385

IV

6 лв./дка

Венец

Храсти

000009

0.633
6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000037

0.981

IV

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000040

0.825

IV

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000057

1.971

V

6 лв./дка

Венец

Храсти

000065

5.951
6 лв./дка

Венец

Храсти

000072

9.121
6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000073

1.255

V

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000074

7.36

III

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000075

15.372

IV

6 лв./дка

Венец

Храсти

000078

4.273

III

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000093

4.021

III

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000094

3.504

V

6 лв./дка

Венец

Храсти

000113

13.722
6 лв./дка

Венец

Храсти

000126

9.93
6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000156

3.62

III

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000334

1.721

V

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000336

1.412

V

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000341

0.541

V

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000353

0.307

IV

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000354

0.703

V

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000355

1.145

V

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000356

0.612

V

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000357

0.492

V

6 лв./дка

Венец

Пасище, мера

000358

0.387

V

6 лв./дка


Общо : 179,133 дка
Ясенково

Храсти

000002

1.555
6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000009

3.304

III

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000012

13.187

III

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000017

6.213

III

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000019

1.059

IV

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000035

2.728

IV

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000038

8.504

VIII

6 лв./дка

Ясенково

Храсти

000047

6.575
6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000049

10.073

VIII

6 лв./дка

Ясенково

Храсти

000066

61.655
6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000069

52.607

V

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000071

392.404

V

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000102

19.137

III

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000125

5.075

III

6 лв./дка

Ясенково

Храсти

000137

4.777
6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000151

5.633

VIII

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000224

62.669

VIII

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000231

0.214

IV

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000232

2.286

IV

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000233

6.304

III

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000234

1.461

III

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000235

4.048

IV

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000236

1.5

IV

6 лв./дка

Ясенково

Пасище с храсти

000237

0.288

IV

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000238

0.43

IV

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000239

0.502

III

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

000246

0.572

IV

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

015076

40.88

III

6 лв./дка

Ясенково

Пасище с храсти

020060

39.008

III

6 лв./дка

Ясенково

Пасище с храсти

022048

85.122

V

6 лв./дка

Ясенково

Пасище, мера

026090

113.799

V

6 лв./дка


Общо : 953,569 дка
Черноглавци

Пасище, мера

000007

9.77

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище с храсти

000011

0.31

III

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000013

68.062

V

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000018

43.037

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000044

4.481

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище с храсти

000052

1.507

VI

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище с храсти

000054

0.688

III

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000074

3.299

III

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000076

1.172

VI

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000087

7.664

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000091

36.983

VI

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000092

0.75

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000108

1.547

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000110

5.074

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000405

6.748

IX

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000413

5.13

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000422

14.178

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000423

13.102

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000425

65.921

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000429

1.013

IX

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000439

2.573

III

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000445

15.737

VI

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000451

11.054

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000452

14.745

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000456

2.86

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000478

10.947

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000480

13.75

V

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000490

2.138

III

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000509

40.294

III

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000699

1.063

VI

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000700

15.17

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище с храсти

050134

16.763

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000084

14.521

IV

6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000015

2.15
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000035

20.171
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000036

6.952
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000040

0.091
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000041

0.075
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000055

1.27
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000056

2.591
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000066

2.847
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000067

10.209
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000068

3.129
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000077

6.02
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000082

0.67
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000094

5.381
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000401

0.889
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000402

1.791
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000403

2.018
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000404

1.019
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000411

2.197
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000412

1.352
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000419

1.072
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000420

0.747
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000421

1.855
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000431

1.978
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000432

1.054
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000440

1.759
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000450

3.093
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000455

1.315
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000485

0.659
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000488

0.905
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000494

3.947
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000495

20.965
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000499

2.638
6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000102

220,761
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000501

3.985
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000514

4.985
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000600

2.212
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000697

6.31
6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000065

169,519
6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000078

75,375
6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000099

225,615
6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000418

31,453
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

000698

61.717
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

050126

1.515
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

050127

0.262
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

050128

0,92
6 лв./дка

Черноглавци

Храсти

050135

5.552
6 лв./дка

Черноглавци

Пасище, мера

000028

65.527
6 лв./дка

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница