Педагогика и Методика на религиозното обучениеДата01.05.2017
Размер54.42 Kb.

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ – ГР. СОФИЯ
КАТЕДРА “Педагогика и Методика на религиозното обучение”


Информационни и Ауди-визуани Технологии

Тема 1. Въведение в компютърните системи

 • Информация и информатика.

 • История на компютърните системи (автоматизиране на изчисленията)

 • Функционално-структурна схема на компютър.

 • Кодиране на информацията. Количество информация.

 • Външни запаметяващи устройства за работа с магнитни носители. Устройства за работа с оптични носители.

 • Входно изходни устройства - клавиатура, мишка, скенер,монитор, принтер, плотер.

 • Видове компютри. Компютърни мрежи.


Тема 2. Операционната система Ubuntu / Windows 7/8/8.1

 • Понятие за операционна система. Видове операционни системи.

 • Стартиране и изход от Windows 7/8/8.1. Работен плот (Desktop). Лента на задачите - Task bar. Бутон Start.

 • Прозорци и икони. Елементи на прозореца. Работа с прозорци и икони. Менюта.

 • Видове приложения във Windows 7/8/8.1. Стартиране на приложени. Превключване между приложения.

 • Работа с Help

 • Работа с програмна група Accessories - Calculator, Paint, Notepad, WordPad.

 • Семантично търсене


Тема 3. Организиране на файлове и папки. Основни настройки


 • Работа с Windows Explorer. Дърво на директориите (папките). Създаване на нови папки, преименуване. Работа с Clipboard. Файлове. Копиране, преименуване и търсене на файлове.

 • Изтриване на файлове и папки. Работа с Recycle Bin. Възстановяване на изтрити файлове.

 • Компресиране на файлове и папки. Работа с компресиращата програма 7-zip.

 • Основни файлови формати

  • Понятието "файлово разширение"

  • Файлови асоциации в Microsoft Windows

  • Изпълними файлове: sys; exe; com; bat; cmd; vbs; и др.

  • Текст и електронни таблици: doc; dot; xls; xlt; txt; csv; mdb и др.

  • Графични: bmp; jpg; jpeg; gif; tif; png; cdr; ps; eps;

  • Мултимедийни: wav; mov; avi; mpeg; mpg; mp3; mid; midi и други

  • Архиви: zip; arj; rar; Tar; gz

  • WEB: htm; html; js; asp; cgi и други

 • Персонализиране на работната среда - Control Panel.

 • Printers.

 • Добавяне на програми към Start/Programs менюто. Създаване на shortcut. Работа с My Computer.

 • Кирилизиране. Добавяне на шрифтове- Control panel- Fonts

Тема 4. Текстообработваща програма LibreOffice

 • Запознаване с работата среда на LibreOffice Writer

 • Създаване, записване и отваряне на документи. Въвеждане на текст - символи и параграфи

 • Форматиране на текст, страници и отпечатване

 • Автоматично форматиране и коригиране на текста - настройки в Tools/ AutoCorrect

 • Допълнителни възможности на LibreOffice Writer

  • Проверка на правописа

  • Настройки от Tools/Spelling and Grammar/ Options

  • Търсене и заместване

  • Използване на GO TO

  • Вмъкване на специални символи чрез Insert/ Simbol

  • Работа с графични обекти

  • Вмъкване на картинки от файлове.

  • Редове с инструменти

  • Получаване на помощ, използване на LibreOffice Help

  • Настройки на редовете с инструменти

Тема 5. Техники при оформянето на текстови документи с LibreOffice Writer– 2 часа

 • Запазване на файл под различни формати.

 • Задаване на резервно копие, пароли и характеристики на документа.

 • Използване на макети и помощници при създаване на нови файлове

 • Задаване рамки на параграфи и страници.

 • Фон на параграф.

 • Ред с бутони Tables and Borders

 • Създаване на документ със смесена ориентация на страниците. Различни постоянни заглавни редове на четни и нечетни страници.

 • Оформяне на текст в колони.

 • Оформяне на таблици

 • Създаване и използване на стилове при форматирането на документи.

Тема 6. Електронни таблици с LibreOffice Calculator

 • Работната среда на LibreOffice Calculator

 • Въвеждане и редактиране на текст числа и формули

  • Общи правила при въвеждането на данни в клетка -текст , числа, формули

  • Редактиране, маркиране на области и триене

  • Отмяна на действия - Undo, Redo

  • Копиране и преместване на блокове от клетки

  • Придвижване из листите на работната книга

  • Работа с няколко листа наведнъж

  • Използване на контекстното меню

 • Форматиране на данните

 • Работни листове.

 • Използване на формули.

Тема 7. Допълнителни възможности на LibreOffice Calculator

 • Оформяне на страница за печат - опции на Page Setup

 • Област на печат - Print Area и селектирана област на печат

 • Настройки във File: Print

 • Постоянни заглавия - антетки

 • Заглавни редове - Header и Footer

 • Предпечатен изглед

 • Търсене и заместване

 • Използване на Go To

 • Заключване на заглавия

 • Превръщане на формули в стойности. Други възможности на Paste Special

 • Използване на коментари към клетки

 • Получаване на помощ, използване на LibreOffice Help

 • Настройки на редовете с инструменти

 • Използване на техники при оформяне на работните книги.

  • Запазване на файл под различни формати.

  • Задаване на резервно копие и парола.

  • Запазване на работното пространство.

  • Създаване на свързани чрез формули файлове.

  • Използване на вградената функция if.

  • Форматиране чрез стилове и AutoFormat.

 • Създаване на графики (диаграми).

Тема 8. Internet и електронна поща

 • Какво представлява Интернет. История на Интернет.

 • Принципи на организация.

 • Какво е URL. Видове протоколи и стандарти (HTML, XML)

 • Технология на Интернет - сървъри, възли, адреси, имена.

 • Свързване към Интернет - видове софтуер за установяване на връзка и доставчици.

 • Интернет услуги.

 • Word Wide Web: Браузери, Web-страници, търсене.

 • Хипертекст и мултимедия в Интернет

 • Създаване на Web-страници. Език HTML.

 • Сваляне на софтуер. Машини за търсене и агенти-търсачи.

 • Компресирани файлове и програми за декомпресиране.

 • Електронна поща - настройка. Получаване и изпращане на съобщения, обратен отговор, препращане на друг адрес, прикачени файлове.

 • Работа с програмите Mozilla Thunderbird, Eudora, Outlook Express и други.

 • Безплатна електронна поща.

 • Обобщение на E-mail - news groups, пощенски списъци и др.

 • Chat. Езикът на мрежата и поведение в Интернет.

Тема 9. Аудио-визуални презентации с LibreOffice Impress

 • Създаване на презентации от шаблон, Wizard и съществуващи слайдове

 • Добавяне, премахване и редактиране на слайдове

 • Форматиране на текста и текстовите полета

 • Добавяне на изображения, филми, диаграми

 • Създаване на таблици

 • Ротиране и запълване на обекти

 • Анимиране на слайдовете и елементите в тях

 • Управление на прехода от слайд на слайд и стартиране на слайд шоу

 • Промяна на времето, за което се показва даден слайд

 • Отпечатване на презентация

 • Генериране на Web страница

Тема 10. Технически средства за представяне на аудио-визуални презентации.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница