Пенсионните фондове първи ще излязат от кризата Средната доходност за октомври вече достигна 6%, казва Никола Абаджиев, председател на баддпоДата23.07.2016
Размер56.83 Kb.
в-к “Пари”, 16 март 2010г.
Пенсионните фондове първи ще излязат от кризата

Средната доходност за октомври вече достигна 6%, казва Никола Абаджиев, председател на БАДДПО
Магдалена Иванова

Господин Абаджиев, как се справят българските пенсионни фондове в условията на икономическа криза?

- Българските пенсионни фондове се справиха и продължават да се справят добре в условията на криза. За компаниите, които са на нашия пазар, това е поредна сериозна кризисна ситуация. През 1997-1998 г. пенсионните фондове също се справиха много добре, въпреки че тогава факторите и причините за кризата бяха други и имаха местен, национален характер.

Сега се наложи да се справяме с нови предизвикателства. Българските фондове усетиха рано надигащата се криза на финансовите пазари и още от пролетта на 2008 г. предприеха решителни мерки, и то главно в преструктурирането на своите портфейли. Те намалиха своите инвестиции в рисковите книжа и ги насочиха към корпоративни облигации, държавни ценни книжа, за да може да бъдат запазени средствата на осигурените лица.

Заради срива на фондовите борси в края на 2008 г. имахме значително намаляване на стойността на активите на пенсионните фондове в рамките на 20-23%, което е постижение, защото в същото време капиталовите пазари се сринаха с 80-83%. За това, че се справяме добре в условията на криза, е показателно, че от март насам пенсионните фондове вече постигат положителна доходност от своите инвестиции. За деветмесечието на тази година фондовете имат положителна доходност от 3 до 7%.

Още по-оптимистични са резултатите за октомври - средноаритметичната номинална доходност за всички допълнителни фондове е над 6%. Тези данни показват и потвърждават прогнозите на нашите и международните експерти, че с отминаването на кризата пенсионните фондове най-бързо от всички ще възстановят стойността на своите активи и ще наваксат загубеното.
Какви мерки предприеха фондовете, за да се възстановят толкова бързо?

- Основните мерки бяха внимателните инвестиции и преструктурирането на портфейлите. Вследствие на кризата голяма част от финансовите инструменти, които се търгуват на фондовите пазари, са доста подценени.

Това означава, че именно тези инвестиции крият в себе си значителен потенциал и при отминаване на кризата ще донесат печалби на пенсионните фондове. Към края на 2008 г. и в началото на тази година имаше значително пренасочване на средства към инструменти с фиксирана доходност. Така например в дългови ценни книжа тогава са били инвестирани над 31% от активите на пенсионните фондове, а в акции и права, които са по-рисковата инвестиция, около 16%.

А сега резултатите за деветмесечието показват, че фондовете постепенно увеличават дела на инструментите с променлива доходност в портфейлите си и съотношенията се променят. Така например инвестициите в дългови ценни книжа намаляват - около 25%, а се увеличават инвестициите в акции - над 20%. Това показва, че дружествата действат съобразно тенденциите на пазара, и това дава резултат. Освен това по света, там, където има мултифондове, голяма част от осигурените лица се пренасочиха към тях и по-специално към по-консервативните портфейли. Тъй като в България все още няма мултифондове, нашите пенсионни фондове предприеха преструктуриране на портфейлите си в отговор на кризата.


Успяха ли пенсионните фондове да заличат напълно следствията от кризата?

- Все още не. Но когато говорим за последствията от кризата за пенсионните фондове, не можем да говорим за някакви реални загуби. Практически отрицателните последствия се отразяват във временното понижаване стойността на активите на пенсионните фондове вследствие на по-ниските им пазарни цени. Така наречените загуби имат повече счетоводен, виртуален характер.

Сега започна възстановяването на стойността на активите. Все още обаче за двегодишен период имаме отрицателна доходност и се надявам, че до края на 2009 г. и това ще бъде преодоляно. Когато говорим за доходността на пенсионните фондове, по-правилно е тя да се оценява за по-дългосрочен период. Показателно е, че за периода 2002-2009 г. независимо от сериозните отрицателни резултати в края на 2008 г. постигнатата средна доходност от пенсионните фондове е над 5%.
Оказва ли влияние и по какъв начин увеличаването на безработицата на пенсионните фондове?

- Нормално e увеличаването на безработицата, задържането и намаляването на равнището на работните заплати да окажат влияние. Но резултатите за деветмесечието на 2009 г. са обнадеждаващи. Постигнат е ръст от 27.9% на нетните активи на пенсионните фондове и достигнаха до 2.94 млрд. лв. въпреки ниския реален размер на осигурителните вноски. Расте и броят на осигурените лица, който вече надхвърля 3.737 млн. души. Увеличение има най-вече в универсалните и професионалните фондове.

Потенциалът за развитие на допълнителното осигуряване обаче се крие в доброволното пенсионно осигуряване. За това вниманието ни трябва да бъде насочено в тази посока. Особено важен фактор е повишаването на осигурителната култура. Според нас трябва да се създаде и реализира Национална образователна програма за допълнителното пенсионно осигуряване. Сега в задължителните пенсионни фондове - универсални и професионални, се осигуряват над 3.131 млн. лица, а в доброволните фондове малко над 600 хил. Вижда се колко е “разтворена ножицата”. Що се отнася до данъчните облекчения и стимули, трябва да се посочи, че и сега има такива, но не са достатъчни и до известна степен са изчерпали своя потенциал.
Кога ще започне въвеждането на мултифондовете?

- За съжаление не мога да посоча конкретни срокове. Работихме заедно с Комисията за финансов надзор, НОИ и МТСП няколко години, за да подготвим необходимата законова база, и проектът на такъв закон е вече факт. Той беше готов още преди парламентарните избори, а сега се намира в Министерството на труда и социалната политика. Но заради смяната на правителството законът ще премине нова процедура по обсъждане и приемане. За съжаление това се забавя, без да са налице някакви основателни причини. Законовата уредба за въвеждане на мултифондовете трябва да бъде приета по-бързо, защото и самата реализация изисква определен подготвителен период на пенсионните фондове и осигурените лица.


Какви са предимствата на мултифондовете?

- Най-важното предимство е, че хората ще могат да се включат в процеса на управлението на средствата, натрупвани по техните индивидуални партиди. Тоест всяко осигурено лице ще може да избира инвестиционен портфейл в зависимост от своята възраст. На този етап е възприета стратегията да се започне с доброволните пенсионни фондове, в които ще се формират до три вида инвестиционни портфейли - агресивен, консервативен и балансиран.

Мултифондовете са много стимулиращи за младите хора, които със сигурност ще предпочетат агресивния портфейл. Обратно, с наближаването към пенсионната възраст осигурените лица могат и със сигурност ще изберат по-безрисковите портфейли - балансирания или консервативния.

Мултифондовете освен това дават възможност за много бърза реакция в условията на икономическа криза.


Как гледате на анти-кризисната мярка на правителството за намаляване на осигуровките с 2%?

- Намаляването на осигуровките като антикризисна мярка има някакъв смисъл и ефект, но като средство за стимулиране на икономиката вече е изчерпало своите възможности.

Продължаването в тази посока може да има и отрицателни последствия за стабилността на пенсионната система. Дори Европейската комисия вече отправи препоръка България да преразгледа своята политика за намаляване на осигурителните вноски.
Кои са най-спешните проблеми, с които трябва да се заеме правителството по отношение на пенсионната система?

- Ако говорим специално за втория и третия стълб на пенсионната система, трябва да започне процедура за приемане на закона за мултифондовете, тъй като в него има включени много антикризисни мерки, засилване на надзора, регулациите.

Самият закон дава възможност за развитие на пенсионната система като цяло. Освен това трябва да се обсъди с правителството и съответните институции необходимостта от разширяване на възможностите и използване на ресурса на пенсионните фондове за инвестиции в българската икономика. Сега в период на криза в много страни пенсионните фондове насочиха своите инвестиции в инфраструктурни проекти. Инвестициите на пенсионните фондове са фактор не само за осигуряването на повече пенсионни доходи, но и за развитието на икономиката.
Как ще коментирате проблема с компаниите, застрашени от делистване от фондовата борса? По какъв начин ще бъдат засегнати пенсионните фондове?

- Това е малко страничен въпрос, но ще ви отговоря. По последни данни на Комисията за финансов надзор около 11 млн. лв. имат инвестирани пенсионните фондове в компании, заплашени от делистване. Проблемът обаче е не толкова колко пари са вложени.Проблемът е, че пенсионните фондове имат право да инвестират само в инструменти, които се търгуват на регулирания пазар, и ако тези компании бъдат делиствани от фондовата борса, то идва въпросът какво ще правят фондовете с тези акции. Едно такова делистване автоматично превръща фондовете в нарушител на закона. Болшинството от участниците на капиталовия пазар смятат, че тази мярка трябва да бъде отменена.
http://www.pari.bg/a/2009/11/16/Pensionnite_fondove_prvi#
Каталог: news
news -> Община пловдив пловдив, 4000, пл. “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
news -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
news -> Тема: здравеопазване
news -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
news -> Списък на училищата, които имат ученици с ниски резултати от външно оценяване след 5 клас по съответните предмети
news -> Уважаеми колеги, Лятото е при нас и ето, че е време да помислим къде ще прекараме лятната отпуска
news -> Новости в програмен продукт Заплати – версия 12
news -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
news -> Код на училище Име на училище


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница