Per aspera ad astrasстраница10/10
Дата06.05.2017
Размер1.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Кратък речник

Аграфия: неспособност да манипулираш с писмен инструмент или да изразяваш мислите си писмено. Човек с аграфия може да говори добре, но не може да пише.

Азбука: буквите от един език в техния обичаен ред. Българската азбука има 30 букви.

Акалкулия: неспособност да развиваш математически умения. Човек с акалкулия не може да смята.

Баланс: способност да стоиш на един крак без да се накланяш; перцепция, която може да бъде използвана, за да се провери ориентацията. Като проверяваме нашия баланс, ние маже да кажем дали сме ориентирани.

Буква: писмен знак, който пресъздава речеви звук. „Я” е буква.

Вербална концептуализация: мислене със звуковете на думите. Чувайки своите мисли в думи е форма на вербална концептуализация.

Внимание: осъзнаване на заобикалящата среда. Вниманието е това, което използваш, когато се наслаждаваш на красив залез.

Възприятие/перцепция: информация, която идва към мозъка чрез сензорните органи и канали. Ние детерминираме какво е реално чрез нашите възприятие/перцепции.

Дезориентация: загубата на позиция или посока в отношението към другите неща; състояние на мозъка, в което менталните перцепции не са съгласувани с реалните факти и условия в заобикалящата среда; при някои хора това е автоматичен отговор на объркването. По време на дезориентациите възприятията са изкривени.

Дезориентирам се: да изгубиш позицията или посоката в отношението с истинските факти и условия в заобикалящата среда; да загубиш досега с реалността до определена степен. Хората, които лесно се дезориентират, понякога се чувстват замаяни.

Дефиниция: изказване, което дава смисъла на дума. Кажи ми дефиницията на тази дума.

Дисграфия: форма на Дислексия, където трудността е първоначално с ръкописното писане. Хората с дисграфия имат проблем с почерка.

Дискалкулия: форма на Дислексия, където трудностите са първоначално с математиката и числата. Общ симптом на дискалкулията е трудност при научаване на телефонните номера.

Дислексия: тип дезориентация, причинена от естествена когнитивна способност, която може да смени нормалните сензорни възприятия с концептуализации; четене, писане, говор или директни трудности, които произхождат от дезориентациите, отключени от объркването на символите за четене. Дислексията произлиза от перцептуалния талант.

Диспраксия: моторни затруднения, които могат да повлияят движенията на тялото. Диспраксията може да се прояви като несръчност, ръкописни проблеми или говорни затруднения.

Дума: изречен звук или букви, които пресъздават този звук, който има смисъл и дефиниция в езика. Аз научих нова дума днес.

Език: речеви звукове, които имат смисъл; писмени символи, които пресъздават речевите звукове; речта и писането на определена държава или група от хора. Единствения език, който знам е английски.

Естествена ориентация: генерална локация на окото на разума, която обикновено се появява с развитието на човек. Една обща естествена ориентация на гимнастик е няколко фута право над главата на средната линия на тялото.

Задържане: феномен на опитване да се „задържи” окото на разума на място. Задържането предизвиква главоболие.

Значение: идея, която е прикачена към предмет или символ. Всички думи имат значение.

Консулт по Ориентация на Дейвис: процедури, които помагат на човек да създаде, намери и използва стабилна локация на окото на разума; методи на контролиране, наблюдение и изключване на дезориентациите. Консултът по Ориентация на Дейвис показва на човек как да самокоригира дезориентациите.

Консулт: помага на хората да подобрят техните способности или да се отърват от техните неспособности. Ние се консултираме, когато имаме нужда да се справим с проблем.

Концентрация: ограничение на съзнанието само върху едно нещо. Тежката концентрация предизвиква хипнотично състояние.

Концептуализация: образ, идея, мисъл или концепция, която е създадена в ума; акта на ментално създаване на нещо. Концептуализацията се появява в ума.

Концепция: идея или мисъл; ментална картина; идея какво представлява нещо или какво представляват група от неща. Думите се използват, за да комуникираш концепция.

Невербална концептуализация: мислене с ментални картини за концепции или идеи; всяка форма на мислене, която не използва думи. Интуицията е форма на невербална концептуализация.

Нестабилна ориентация: състояние, при което окото на разума се движи много. Хората, които изпитват прилошаване от движение лесно са склонни да имат нестабилна ориентация.

Объркване: завладяващо чувство на празнота. Объркването причинява дезориентация при дислексиците.

Овладявам: да знам със сигурност; да практикувам или правя нещо, докато е напълно осъзнато. Да овладееш нещо изисква практика.

Овладяване на Ориентацията по Дейвис: цялото име на диагностичните, терапевтични и обучителни процедури, развити от Рон Дейвис. Аз бях обучен по процедурата Овладяване на Ориентацията на Дейвис.

Овладяване на Символа по Дейвис: процедура за научаване какво означава символа, как изглежда и как звучи. Ние създаваме концепции с глина, когато правим Овладяване на Символа по Дейвис.

Овладяване: сигурност; знаейки със сигурност какво означава нещо, как изглежда или звучи; знаейки как да направя нещо добре; знаейки без съмнение. Неговото владеене на готвенето го прави превъзходен главен готвач.

Окото на разума: онова, което вижда нечии ментални образи. Окото на разума е това, което гледа нашето въображение.

Оптимална ориентация: поставяне на окото на разума, което ще доведе до резултат всички възприятия да са в съгласие с всяко друго и да са прецизни; специално сетивата за баланс, движение, зрение, слух и време. Оптималната ориентация е резултат от Прецизната Нагласа.

Ориентационна точка: стабилна локация над и зад главата (тази локация варира при различните хора). Постави окото на разума на ориентационната точка.

Ориентация: поставяйки някого в свойствена позиция в отношение с истинските факти и условия; състояние на ума, при което менталните възприятия са в съгласие с истинските факти и условия на заобикалящата среда. Ориентацията ме кара да се чувствам по-малко объркан.

Ориентирам: да поставиш в присъща позиция и състояние ума си, така че менталните възприятия да са съгласувани с истинските факти и условия на заобикалящата среда; да поставиш окото на разума над и зад главата в стабилно местоположение. Когато ние се ориентираме, ние може да четем по-добре.

Освобождаване: процедура по релаксация и облекчение от стреса. (описана в Глава 26). Направете освобождаване, когато се почувствате напрегнати.

Праг на объркване: момент, в който объркването в заобикалящата среда става завладяващо за индивида. Когато дислексиците достигнат своя праг на объркване, те стават дезориентирани.

Преразглеждане: процедура, използвана след Консулта по Ориентация, да провери дали ориентационната точка е локирана на правилното място. Правете преразглеждане с обучаващия се най-малко веднъж на ден.

Прецизна Нагласа: процедурата на Дейвис за проверяване и нагласяване на ориентацията, използвайки баланса (описана в Глава 27). Прецизната Нагласа се прави три дни след първоначалната сесия по Консулт по Ориентация.

Програма Консулт по Ориентация на Дейвис: индивидуализирана консултантска програма, където човек учи как да коригира дезориентациите, да поддържа ориентация и да подобри четене, писане, математически умения или умения за фокусиране на вниманието. Програмата Консулт по Ориентация на Дейвис продължава около 30 часа, за да е завършена.

Пускова (дума): всичко, което причинява дезориентация; обикновено дума или символ, за които човек няма завършена или прецизна концепция. Думата „the” е обща пускова дума.

РДВ: абревиатура на Разстройство на Дефицита на Внимание. РДВ е описано в Ръководството на Мерк по диагностициране и терапия.

Решение (задължително): поведения, навици и ментални трикове, адаптирани да разрешават грешките и фрустрациите, причинени от дезориентацията; компонент от обучителната неспособност. Пеейки „Песента за Азбуката” е общо решение за да не бъдеш способен да научиш азбуката.

Символ: нещо, което означава или пресъздава нещо друго. Флагът е символ на нашата страна.

Стабилна ориентация: състояние, при което окото на разума има склонност да остава на едно място повечето или през цялото време. Хората, които не изпитват дислексични симптоми, са склонни да имат стабилна ориентация.

Старо решение: виж Решение.

Хиперактивност: състояние, което може да придружава разстройството на дефицита на внимание, където човек се проявява крайно неспокоен, движи се страшно много и не може да остане спокоен. Хиперактивността е опозиция на летаргията.

Корица

Първата книга, която очертава едно работещо решение за Дислексията, която всеки може да използва.

Какво общо наистина имат Шер, Леонардо да Винчи, Уупи Голдбърг и Уолт Дисни? Дислексия. Макар че някой може да си помисли, че те са постигнали успеха въпреки своята неспособност, Роналд Д. Дейвис, автора на „Дарбата на Дислексията”, казва именно поради нея… Процедурата на Дейвис се радва на 97% успеваемост. Веднъж обучаващите се да премахнат препятствията за учене, те са свободни да извлекат полза от вродените си дарби, които Дислексията им носи.”

Ню Уъмън

Като други дислексици Рон Дейвис е надарен с необикновен творчески талант и въображение…въпреки това той израства, чудейки се защо не е могъл да функционира правилно в училище, където учителите са му лепнали етикет „бавноразвиващ се.” След многобройни неуспехи и спънки той, в края на краищата, става инженер, бизнесмен и скулптор – и на възрастта на 38 прави изумително откритие, което му позволява да прочете една книга, от корица до корица, само за няколко часа.

Това вдъхновение довежда до революционните процедури на Дейвис, очертаващи ясно и просто в тази книга, че всеки – учител, родител, терапевт или дислексик – може да ги използва, за да превъзмогне успешно трудностите на Дислексията.

Уникална перспектива върху темата обучителни неспособности. Чрез неговия собствен житейски опит, той споделя какво всеки трябва да знае за Дислексията…”Лайбръри Джърнъл

Роналд Д. Дейвис основава Център по Коригиране на Дислексия и Съвет за Проучване на Четенето в Бърлингейм, Калифорния през 1982 г. От своето начало тази консултантска агенция е дала възможност на повече от 1200 души да четат, пишат и да учат нормално. През 1995, той основава Международна Асоциация Дислексия на Дейвис, която предоставя обучителни семинари на терапевти и педагози по целия свят.
Каталог: 07knigi


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница