Perio-system система за пародонтална тъканна регенерацияДата11.11.2017
Размер90.24 Kb.
PERIO-SYSTEM
СИСТЕМА ЗА ПАРОДОНТАЛНА ТЪКАННА РЕГЕНЕРАЦИЯ

PERIO-Svstem

Bio-Gide PERIO Bio-Oss COLLAGEN

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПАРОДОНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ

Пародонтита е възпалително заболяване, което води до разрушаване на поддържащите тъкани на зъбите. Все още не са определени нито патогенните механизми, нито степента на различните рискове и фактори на влияние. Като първопричина, обаче, са определени бактериалните инфекции.

Следователно, оптималното лечение предполага отстраняване на бактериалната инфекция с предварително лечение, както и мотивация на пациента. Освен това, е абсолютно необходима следоперативната намеса с последващо пародонтално лечение.

Сред възможностите за корективно лечение на пародонталните дефекти са следните процедури: • резективни оперативни процедури, като коренова резекция, костна хирургия, гингивектомия или апикално лечение;

 • репаративна терапия, като гингивален кюретаж в комбинация с обработка на каналите или покриващи операции;

 • регенеративни мембранни техники /GTR/ за реставрация на оригиналния пародонтален апарат.

Дори да допуснем, че можем да защитим успешно пародонталния дефект от вътрешният растеж на нежеланата мека тъкан с помощта на мембранна техника, често се случва да се постигне само частична регенерация на пародонталния апатит. Целта на успеха на предполагаемото пълно лечение дори чрез модерни методи, все още е само частично възможен, поради мултифакториалната патогенеза и заздравяването.

ЗАЩО МЕМБРАНА И КОСТЕН ЗАМЕСТИТЕЛ?

В днешно време, хирургичното пародонтално лечение може да се оптимизира чрез нови технологии:


 • Подходящи Резорбируеми Мембрани:

 • използвайки подходящи мембрани, може да се постигне подобрено заздравяване на раната;

 • в частност, колагенните материали произвеждат клетъчна адхезия и така водят до подобрена тъканна регенерация:

 • продължението на инвазивното действие е минимализирано, тъй като вторичната оперативна процедура за отстраняване на мембраната вече не е необходимо;

 • поддържане на пространството на костните заместители:

 • подходящите остеокондуктивни материали /Bio-Oss/ произвеждат костна регенерация; • в допълнение е възможно прецизно поставяне и стабилизиране на мембраната на желаното ниво, което по друг начин може да се постигне с големи затруднения в по-големи дефекти;

 • за оптимални естетически резултати, чрез комбинирана апликация на костозаместващи материали и мембрани, се създава като основа максимално твърдо тъканно местоположение;

 • дори в случаи, където има снижение на раната, загубата на мека тъкан може да се намали чрез употребата на местопазители;

 • увеличителни лещи и микрохирургия:

 • увеличителните лещи и микрохирургията позволяват прочистена хирургична техника;

 • оптимизира се производството на мека тъкан;

 • от това се подобрява естетичния резултат.

УСТРОЙСТВО НА МАТЕРИАЛА BIO-GIDE

Bio-Gide е резорбируема двупластова колагенна мембрана, която е развита за водена тъканна регенерация /GBR/. Поради естествените свойства на тези материали, употребата на Bio-Gide, в комбинация с Bio-Oss, се установява в GBR. • Двупластов дизайн

 • компактният клетъчно-оклузивен пласт предотвратява вътрешен растеж на меката тъкан в дефекта и действа като бариера за свързващата тъкан;

 • колагенните свойства на порьозният пласт спомагат за интеграцията на новоформираната твърда тъкан;

 • Заздравяване на раната и минимализиране на сниженията

Мембраната Bio-Gide се състои от високо-пречистен свински колаген, тип I и III, следователно притежава висока степен на биосъвместимост. Добрата клетъчна адхезия на повърхността поощрява заздравяването на раната и минимализира сниженията.

 • Дългосрочна бариерна функция за безпроблемна костна регенерация

Bio-Gide поддържа своята бариерна функция за период между 4 до 6 месеца. Тази ефективна бариерна функция дава възможност костната регенерация да се осъществи безпроблемно. Поради резорбируемостта си, вторичната оперативна процедура за отстраняване на мембраната вече не е необходима.

 • Лесна манипулация и устойчивост на високо напрежение

С мембранната апликация, колагена се напоява с кръв и започва да прилепва към дефекта, постигайки перфектна адаптация. В допълнение, фибриларния дизайн се превръща в гъвкава и устойчива субстанция. Това позволява фиксиране с минипинчета или шевни материали и предотвратява изместване на мембраната, причинено от механичен стрес.

УСТРОЙСТВО НА МАТЕРИАЛА BIO-OSS

Bio-Oss е ксеногенен костен материал, който служи като биологична опора за собствената кост на тялото /остеокондукция/. която произвежда костна регенерация по естествен път.Близко сходство с човешката кост

Когато е произведен Bio-Oss, всички органични елементи са преместени от костта чрез патентован процес. Това, което остава е чистата минерална структура на костта, която е напълно биосъвместима.

Трабекуларната и порьозната структура, както и фината кристална структура на естествената кост, остават абсолютно непроменени. Дори химическите и физическите характеристики се доближават до голяма степен до човешката костна структура. Това дава възможност на естествената костна регенерация да премине през:


 • Стабилизиране на кръвното съсирване и ревитализация

Кръвното съсирване се стабилизира чрез вътрешно свиване на микропорите и макропорите на Bio-Oss. С вътрешният растеж на новите кръвоносни съдове,

Bio-Oss остава ревитализиран. • Остеоинтеграция

Bio-Oss се остеоинтегрира с новоформираната кост. След приблизително 6 месеца, се интегрира чрез ламеларна кост.

Bio-Oss участва във физиологичен ремоделиращ процес на костта и постепенно се резорбира.

 • Мембраната поддържа тъканта и запазва пространството

Bio-Oss поддържа мембраните и осигурява необходимото пространство за безпроблемна и оптимална естетична регенерация.

КОСТНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ - КАКВА Е РАЗЛИКАТА?

Благодарение на естествения си произход, Bio-Oss до голяма степен се доближава до човешката кост. Това предполага отлична остеокондуктивност на материала. От друга страна, синтетичните косто-заместващи материали, като хидроксиапатита /НА/ или стъклените гранули, се различават от костта по отношение на структура и състав, и не участват в естествения ремоделиращ процес на костта.

БЕЗОПАСНОСТ

Производството на естествените материали включва стриктно качество и предпазни мерки, за да гарантира оптимално качество на продукта и защита на пациента.

Bio-Oss: Неорганичен костен минерал

Bio-Oss е 100% неорганичен костен материал с естествен произход, който е доказан, че не съдържа протеини или други органични елементи. Поради своята чисто неорганична структура и стерилност, няма опасност от антигенеза или трансмисия на болестотворни организми.

Bio-Oss колаген е съставен от чисти гранули Bio-Oss спонгьоза, които са обогатени с 10% високо-прочистен свински колаген.

Bio-Gide: Високо прочистен колаген

Bio-Gide е съставен от високо прочистен колаген /тип I и III/ от свински произход. Специфичните прочистващи процеси доказват, че мазнините и протеиновите остатъци са изцяло отстранени. За разлика от много други колагени и високо- молекулярни тегловни протеини, молекулярните групи /телопептиди/ - които могат да бъдат отговорни за алергични реакции - са разделени от клетъчните фибри на Bio-Gide. Тази чиста колагенна структура е много близка до човешкият колаген. Имунологичните изследвания /експерименти при животни и хора/ демонстрират висока степен на биопоносимост на Bio-Gide. Колагена разлага олигопептидите и естествените аминокиселини, появили се по време на колагенезата, желатинезата и протеинезата.Безопасност, гарантирана от експерти, одобрени от Властите по здравеопазването

Bio-Oss и Bio-Gide са изследвани и одобрени за употреба в човека от Европейските власти /СЕ-марка/ и от Американския институт за храни и лекарствени средства /FDA/. Неефективните методи, използвани по време на производството, които са били потвърдени от експерти и здравни власти, елиминират риска от трансмисия на болестотворни организми.Защита чрез производствени методи

Bio-Oss става чист минерал чрез процес, който трае няколко часа и използва висока температура в комбинация със силна химическа манипулация. Подобно, колагенните фибри на Bio-Gide също са произведени в тяхната високо-прочистена форма чрез аплициране на силни химически процеси, които траят по- продължително време.

Производството на Geistlich-биоматериалите е предмет на качествен контрол, базиран на междунаровни стандарти /ISO 9001/EN 46001/ и се проверява ежегодно от независими експерти и международни власти.

СИСТЕМАТА BIO-OSS И BIO-GIDE Система за естествена костна регенерация

С Bio-Oss и Bio-Gide се установява понятието за костна регенерация с естествени материали за употреба в имплантологията. Това се основава на фундаменталната идея на “Водената тъканна техника". За да се получи деление на клетката и създаване на желаната тъкан, се изисква подходяща среда, т.е. матрица, която я стимулира за съответната клетъчна диференциация и клетъчна активност. За да се регенерира костна тъкан, се отделят клетки, които врастват в остеокондуктивната повърхност. Дори в своето микрокристално състояние, Bio-Oss проявява много висока степен на сходство с човешка кост и освен това е идеален за опорната функция на костните клетки.

Колагена е естествена съставка и на костта и на меката тъкан. Двупластовата мембрана Bio-Gide съдържа отлична колагенна матрица за костна интеграция на порьозната страна, както и за адхезия за меката тъкан и заздравяване на плътната страна на мембраната.

Система за пародонтална тъканна регенерация Bio-Gide PERIO

Резорбируема двупластова мембрана.Bio-Oss COLLAGEN

Естествен костен минерал с 10% колаген.

В допълнение на добрите резултати, постигнати с Bio-Oss и Bio-Gide в имплантологията, в областта на пародонтологията съществуват няколко години на клиничен опит. Като доказателство за удобството на продуктите за употреба при пародонтални показания са проведени международни научни изследвания.

Bio-Gide представлява ефективна бариерна функция, която предпазва пародонталния дефект продължителен период от време. Това предпазва формирането на свързващ епител и осигурява регенерация на цимент и лигамент. Поради своите остеокондуктивни свойства, Bio-Oss поддържа формирането на костна тъкан. Благодарение на свойствата на Bio-Oss за запазване на пространството, Bio-Gide може да се стабилизира до желаното ниво. Следователно количеството твърда тъкан е достатъчно за постигане на добри естетични резултати.ПЕРИО - СИСТЕМА

Целта на Bio-Oss и Bio-Gide е да задоволят частичните нужди на пародонталната апликация. Благодарение на извършените изменения на продукта, приложението е опростено, но биологичните свойства и функции на Bio-Oss и Bio-Gide остават същите.Bio-Gide PERIO

 • Bio-Gide PERIO притежава гладка, клетъчно-оклузивна повърхност. Двупластовата структура, обаче, се запазва. Изменената повърхност малко втвърдява мембраната в сухо състояние. Това улеснява изрязването за пародонтална апликация.

 • Новоформирания стерилен шаблон на Bio-Gide PERIO опростява изрязването на съответната форма на мембраната.

 • Навлажняването на мембраната става малко по-бавно в сравнение с Bio-Gide. Това удължава времето за подготовка, а прецизното поставяне на мембраната се улеснява.

Bio-Oss COLLAGEN

 • Bio-Oss COLLAGEN е съставен от Bio-Oss спонгьоза на гранули, към които са прибавени 10% високо-прочистен свински колаген.

 • Добавката на колаген улеснява плътното прилепване на Bio-Oss COLLAGEN към дефекта. По такъв начин е особено удобен за пародонтална апликация. Добавката на колаген резорбира за 4-6 седмици и притежава нереална бариерна функция.

 • Устойчивостта на спонгьозата позволява перфектна адаптация и близък контакт с костната стена.

Поради съвместната апликация на Bio-Gide PERIO и Bio-Oss COLLAGEN, се създава оптимизирана система за естествена пародонтална тъканна регенерация.

 • Bio-Gide PERIO е ефективна бариера и предпазва дефекта от нежелана мека тъкан. Колагена притежава добри характеристики за заздравяване на раната.

 • Bio-Oss COLLAGEN поддържа образуването на новата алвеоларната кост и допълнително служи като опора за мембраната.

Тези характеристики дават възможност за:

 • Ново формиране на => цимент;

=> функционален пародонтален лигамент и => алвеоларна кост.

Интегриране в естествения регенериращ процес, който се поддържа от високата степен на биопоносимост на Bio-Oss COLLAGEN и Bio-Gide PERIO.

Минимална инвазивна хирургична терапия поради резорбируемост.

Вносител: „Мипис” ООД – Варна

mipis@abv.bg

www.mipis.com

Производител:


гр. Варна

ул.”Генерал Цимерман” №55

тел/факс: 052 / 612 123гр.Варна


ул.”Патриарх Евтимий” №35

тел/факс: 052 / 601 648Geistlich Pharma AG- Швейцария

гр.София


ул.”Перник” 91

02 / 952 66 450882 / 508 239; 0882 / 820 766База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница