Песните и обичаите са записани със съдействието на Валя Лободова учител от с. ПловдивциДата09.01.2018
Размер144.22 Kb.Песните и обичаите са записани със съдействието на

Валя Лободова - учител от с.Пловдивци

МАРТ
Мартино, Марта, Мартуша

от теб ми дойде до гуша.

Четири пусти недели

ний бел ден не сме видели -

бре дъжд, бре вятър, бре хали

и след малко сняг на парцали !

За теб няма ли умора

не се ли срамиш от хора?

Най-високият връх в селото ни се нарича „Бабина Чука”-

1414м. – и с него е свързана легенда за Марта и една

проклета бабичка / описанието на тази легенда се срещав справочни етнографски източници / ,

а в днешни времена местните хора правят много точна

метеорологична прогноза по този връх.

ПЕСНИ :

Тьонка Руска

Хайде любе, отведи ме

нах майка порва госка.

Постай, почкай тьонка Руска

да ради ворбана дюля.

Хайде любе, отведи ме

нах майка порва госка.

Постай, почкай тьонка Руска

да ми родиш моско дете

да го кутим пет години,

да го хватим за рачинка

да го водим за дружинка.

Пяла: Акифе Лободова
Зелен байряк

Зелен са байрек побили

в нашена долна градинка

На байрек, майчо, писава

галем щет хаскер да сбират

на отбор млади юнаци.

И мен, майчо, писали

зелениен байрек да носем

и бинкиши хаскер да водем.

Сино ле, майчо, сино ле

Йе ше та хитро приучем.

Ага през гора варвите

ниско байрекан доржите

хаскер вав топ да ти са.

Ага през село варвите

високо байрекан доржите

хаскерен вав рьод да ти са.
Пели: Рукие Алиминина

Кина Събева
СНАХА

Сонлива, снахо, дремлива.

Не сам сонлива, дремлива

ам сам черночка, марночка.

Снощи сам гости имела

на отбор вакли юнаци.

Вритем сам кахвьо варила

врит хи сам нарьод карала.

Моено любе в кишона

ниму сам кахвьо не дала

И то ма кривце пагльодна

та га му сам йе крива.

Не ти сам крива, юначе,

ам ти е крива майка ти,

че та е крив радила

и криве та е павила

и крива ти люлка сторила.

Пяла: Кина Събева

Реджеп

Реджеп се болен разболе

от галем байрем да малак.

Нищо не яде, не пие

от едно пресно мерканско

от едно лечие докторско.

Лелка му тихо раймони:

Реджепе, сестрин сино ле

мила ли ти е диньоса.

Лелчинко, мила, лелчинко,

не ми е мила диньоса,

най ми е мила, лелчинко

моена стара майчица,

моена сестра лефтера

пяла : Акифе Лободова

.......


Мночко щеш, майчо, да плачеш,

ага ми станам, превалем

зад енава барчина

зад нея има и друга

Мночко щеш, майчо, да гльодаш

дали ти госка не идам

с порво любе напреш

и малко дете в ракисе.

От как е Мехмет забегнал

девет са десет години

В карем ми дете остана

коже са мома изкути.

Утре мамаре ще дойдат

нема кой да ги посрещне.

Пяла: Рукие Алминина
..........

Гледай ме,

гледай я, порво любе

Днес ко ма има,

утре ма нема.

Йе ще да ида

нах Бела Слатина

Кер да керувам,

мал да купувам,

моми да галем.

Ако ми идеш

кер да керуваш

Кер да керуваш,

мал да купуваш

здрав да ми идеш,

здрав да си дойдеш

Ако ми идеш,

моми да галиш

болан да идеш,

болан да дойдеш.

Пяла: Рукие Алминина
......

Любили се двама млади

от малачки до големи

Дошло време да се зьомат.

Сбрали са се двеке майки,

двеке майки, две душманки.

яли, пили, говорили

роднини ги изкарали

първи, втори братовчеди.

Седнали са двама млади

молитва са дали:

да умрем един след друг

да ми кладат един да друг

ти да станеш ален ружен

йе да стана бел трендафел.

Га ми дуйнат ветровене

да са сбират ворховене.

Пуста майка карезлие

та пресече бел трендафил

та прекорши ален ружен.

Подели ми на диньота

раздели ми и в земьота.

Пяла: Рукие Алминина

.......

Нагонно ли е, девойко

солкова бално да тьоглем.

Нели е льосно, девойко

балносо да го разделим

барабар да го тьоглиме.

Льосно е (2) юначе

ам ти са дребни децана

и ти е млада женана.

Девойко, мари, хубава

женана си ща уподи

децана ще ги аткутим

ние с тебе да са сбереме.

пяла : Акифе Лободова

.....


Девойко, мари хубава

къде си сама торнала.

Торнала си сам , юначе

сама да си са продавам

самичка пахо да искам.

Девойко, мари, хубава

колко ли ти е пахота.

Юначе, лудо и младо

дваш дванадесет хиляди

и ... стотинки

вритем е скопо, евтино

тебе ще е чейрек надолу.

Девойко, мари хубава

разметни скутие широко

постели ален мандилчек

да мочем да ги наброем.

Браил е юнак, браил е

един е алтон артисал

Пазарен си са дюздиса

Пусна са да е полюби

от гора илен парука

Пусна са да е прегорне

земе и небе заплака

ситно камене залете.

Девойко, мари хубава

да не сме неква роднина

или сме братя хранени.

Юначе, лудо и младо

йе имам братче в хапусче

цяло са двайсет години.

Девойко, мари хубава

да нема некав нишенчек.

Има си има, юначе

на лева рока белехчо

на десна рока бурмица

Девойко, мари хубава

нее сме братя хранени

в един сме карем носени

една ни е майка родила.

Пяла: Рукие Алминина

......


Слонце са сбира, абира

Юнак са сбира торнава

Нах девойка ще да иде.

Пак са девойка главеше

В Тозборун село галемо

Най на малконо аговче.

Майка хи си е плетеше

И люто се е калнеше.

Дощеро, мое майчино,

Ако идеш него да зьомеш

Дано та елюм превари.

Майчинко, мила, майчинко

Нали си била лефтера

Нали си севдьо тьоглила.

Дощерьо, мое лефтера

Малко сам била лефтера

Малко сам севдьо тьоглила.

Пяла: Рукие Алминина

.........

Руса ваз роса варвеше

руси шалваре сурнеше.

Вазбирай, Русо, шелваре,

Че ще ги фати расота

И ще им падне байота.

Пукни са трьосни, юначе

У дома имам и дручки

Ат ейсес дваш по широчки

От ейсес дваш по русички.

На калоп ги сам удрила

С басилек ги сам завила.

Който ма земе, юначе

с басилек ще го закичем

Пяла: Рукие Алминина

......


Ясно е слонце агрело

И копеле е излело

На зеленана ливада,

Под червенана ябалка.

Ситна баламо цонкаше

С баламо дума думаше.

Момне ле мори хубава

Жени ли тебе бобо ти,

Глави ли тебе майка ти.

Щим ма юначе папита,

Ага сме близка раднина.

Момне ле мари хубава

Каматна мома род нема

Ялава овца дос нема

Пяла: Рукие Алминина

......

Пустосо село Пашмаклъ

Дано на огън изгори

Дано го вода отнесе

За мен са любе не найде.

Молчи не плачи дощерьо,

Йе ти сам любе нашлала

В Райково село големо,

В Инджекаровско коначе

Индекаровскиен хекимин.

той пише ситна езие

Той казва бални грехове

Да са не сурнат шелваре

Пяла: Рукие Алминина

.......

Мома седи на одраве

На одраве, на кьошкаве

В роки даржи агледало

Агледало кокалено

Та аглева чорни очи.

Очи, очи, чорни очи

Кой ще вам да кердосава

Дали ерген или вдавец.

Не би ерген, не би вдавец

Ам превари чорна земе,

Та кердоса чорни очи

Змие пие чорни очи

Гнездо вие с чорна коса.

Пяла: Рукие Алминина

......

Радала, майка, кутила

До три, до четири дощери.

Трине са в земе легнали

Една Ниринка астана

И те еце болничка

Еце е тьошком паднала

Майка хи тихо я моли

Стани са, Нирие, оправи

Бел ти сме авен абрекли

Галем щем курбан да правим.

Майчинко, мила, майчинко

Авенан файдо не прави

Курбанен душе не враща

Иди ми , майчо, порукай

Мижева Фатме да дойде

Любено да и оставем

Рубана да и подарем.

Йе ще са с душе разделем,

Йе ще нах земе да идам.

пяла : Акифе Лободова


......

Заспола ми е Лиляна

на авчерово калено.

Стани ми, стани,Лиляно

та нали са си наспала

солкова време без мене

цели са 15 години

едничка вечер сас мене.

Немой ма буди авчерю

Я бех ваз майка мащеха

та все ма ранко будеше

рано на вода да идам

равнине двори да метам

шарени телци да лочем

младички крави да доем.

Хем доем, любе, хем плачем

ведроно полнем със солзи.

Пяла: Рукие Алминина

......


Тъй чули ли сте, не сте ли

кино е ново станало

във Куклен село галемо

на кукленскине попрелки

попрелки и поседелки.

Три са селяха пусната

троица сина паднаха.

Три майки веднош плакнаха.

Мехметева майка най плаче.

Мехмет от земе продуми.

Молчи, не плачи, майчинко,

че сам вав вода утонал.

Как да не плачем ,сино ле

дете ти плаче в люлчица

любе ти плаче в сараен

конче ти вищи в хариман.

Майчинко, мила, майчинко

детено ще се аткути

любено ще са ожени

кончено си го предадай

за кефарет го раздадай

Йе ще вав земе да гнием

Пяла: Рукие Алминина
ОРЕХЧЕ

Ореху, дебел и кравен

наимаш ли са, ореху

гадина листе да даржиш

гадина и половина,

осемнадесет месеца.

Наимам си са юначе,

ако ми слана не падне

листьесо да ми апари.

Вчера миноха двамина

двамина тозбурленчета.

Под мойса сенка сьоднаха

черен си перчем чешеха.

С перчемен дума думаха:

Перченю чоран, каматан,

ако са с любе зьомеме

до пояс да ми нарастеш,

ако са с любе не зьомем

до косам дано окапеш.

Пяла: Рукие Алминина
ЮНАЧЕ

Ворви превалей, юначе,

назад са немой извива

желно ма немой поглева,

че са сме мночко галили

галили и драговали,

пак нема да са зьомиме

от сева селски душмане.

Душмане кино не правет

женени людье разделят

сторена сватба развалят

и нам щат с тебе раздели.

Не са щем льосне раздели

ам как ще да се пребалем

пяла : Акифе Лободова


Сино ле

Стига ми лежи, сино ле

ам си ми стани казавай

га сте хайдуте ходили

кино сте, сино ле, правили.

Ходихме, майчо, найдохме

в една гора зелена

двамина луди и млади.

Юначето си ворзахме

девойката си хватихме.

Девойка се желно молеше

Изсохни горо зелено

то стани сухо сухарие.

Мен се е вейки приело

под йодро бучье седене

студена вода пиене.

Пяла : Кина Събева


Дощеро, мари, хубава
Дощеро мое майчина

иди ми вода донеси

ат студенине врисеве.

Немой ма, майчо, провада

лоши сам сони сонила

чорно ма куче ухапа

ясни са корви лийнаха.

Стана си мома нарами

чифт бели харкоми.

Ага си мома отиде

нах студенине врисеве

юнак си конче поеше.

Конче му вода не пие

за Фатминкини ачинки.

Юнак си фата Фатминка

и си е метна на конен.

Фатме се желно замоли.

Пуснима, пусни юначе

майка ма чека у дома.

булгурев пилеф вареше

капка водица немаше.

Юнак си жално продума.

И мене майка ма чека

снашица да хи отведам

и нехи вода да носи

и нехи измет да прави.

Пяла: Рукие Алминина


О п и с а н и е на с в а т б а :

СГОДЯВАНЕ
Когато двама млади се харесат, отиват двама, трима души от

страна на момчето при момичето, да я искат и носят нишан за

заглавяване. Той е предназначен за момичето, ако са съгласни

родителите му- те също връщат нишан за момчето.

СВАТБА
В денят на сватбата се събират роднини и близки от страна на момичето и

момчето.От страна на момчето, тръгват неопределен брой мъже и жени / свахи и

сватбари/ .Най-напред в дома на момичето пристигат двама души/ миждежии/,

които съобщават , че сватбарите пристигат.Слагат им по една хавлия,те се връщат и

пристигат заедно със другите сватбари.

В дома на момичето се нареждат близки и познати, сред тях е и булката, които ги

посрещат. Когато свахите започват да влизат една от тях хваща момичето /булката/ и

влизат заедно с нея в една от стаите.

Предлага им се вечеря или обяд и момичето сяда с тях. Една от свахите взема от

софрата две лъжици, една чиния, парче хляб и част от яденето – казват, че това ще да

е за младоженците.

Когато станат оставят стотинки на софрата. Някоя от свахите може да си позволи да

вземе някакъв предмет от стаята, момичето го забулват и на главата под забрадката се

поставят пари. Идва майката, за да се раздели с дъщеря си. Прегръща я и взема парите

от главата на момичето. Над главата на момичето се чупят три игли и се пущат на земята,

обуват ѝ обувките и в тях също се слагат пари. Влиза бащата на момичето и я хваща чрез

една хавлия и я извежда от къщата точно през входната врата. Бащата на момичето я

прехвърля три пъти със стотинки / голяма борба пада докато се съберат стотинките/.

Когато свахите извършват тези неща, мъжете вече са товарили рубата на невестата.

На всички се слагат бели хавлии и тръгват към дома на момчето.

Пред вратата на дома на момчето, булката бива посрещната от свекърва си с менче

вода / разлива се чак до стаята, в която ще влезе /. Едно момиче, което има майка и баща

отива при булката, събува и обувките и взема парите.

След известно време булката остава сама и при нея влиза младоженеца. Тя мълчи,

той се опитва да я заговори. Докато мълчи той няма право да я докосва, но успее ли да

я заговори ......... .

На другата сутрин булката дава чаршафа на свекървата, целува ръце на свекъра и

свекървата, а те от своя страна и дават пари или злато.


По късно момчето отива при родителите на момичето. Той пък ще целуне ръце на

баба си и дядо си, а те ще го посрещнат с пържени яйца.ний бел ден не сме видели


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница