Пет каптирани естествени извора: кеи „Хвойневица 1", разположен на територията на имот №1036; кеи „Хвойневица 2", разположен на територията на имот №000710; кеи „Хвойневица 3", разположен на територията на имот №1036



Дата19.07.2018
Размер23.07 Kb.


Page |


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ




МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ




БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ



за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)

Обект

с. Букова поляна, община Мадан, област Смолян


Цел на заявеното водовземане

Питейно-битово водоснабдяване

Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане


BG3G00000Pt046 „Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс”


Системите или съоръженията, чрез които

ще се реализира водовземането

Пет каптирани естествени извора



Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията


ЕКАТТЕ


Пет каптирани естествени извора: КЕИ „Хвойневица 1”, разположен на територията на имот № 1036; КЕИ „Хвойневица 2”, разположен на територията на имот № 000710; КЕИ „Хвойневица 3”, разположен на територията на имот № 1036; КЕИ „Хвойневица 4”, разположен на територията на имот № 000697 и КЕИ „Хвойневица 5”, разположен на територията на имот № 1036, местност „Хвойневица” в землището на с. Букова поляна, община Мадан, област Смолян.
06937

Заявено водно количество за водовземане


Q пр.ден. = 0,051л/сек. (за КЕИ „Хвойневица 1”)

Q пр.ден. = 0,076л/сек. (за КЕИ „Хвойневица 2”)

Q пр.ден. = 0,059л/сек. (за КЕИ „Хвойневица 3”)

Q пр.ден. = 0,054л/сек. (за КЕИ „Хвойневица 4”)

Q пр.ден. = 0,053л/сек. (за КЕИ „Хвойневица 5”)


Q пр.ден. = 0,218л/сек. (общо за групата извори)





4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg





База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница