Петя Толева І. История Регионален археологически музей в ПловдивДата23.05.2018
Размер50.31 Kb.
Електронна библиотека на Регионален археологически музей Пловдив: съвременни решения и перспективи

Петя Толева
І. История
Регионален археологически музей в Пловдив (РАМ – Пловдив) е една от най-старите културни институции в България. Официално открит през 1882 г., неговото развитие преминава през етапа на археологическо-нумизматичен кабинет до окончателното му обособяване като Археологически музей през 1920 година.

Първоначално неговите фондове са съдържали нумизматична колекция от 1500 монети, етнографски и исторически документи, църковна утвар, старопечатни книги от ХVII – ХVIII в., 300 икони и картини на прочутите български художници Станислав Доспевски, Иван Лазаров, Цанко Лавренов, Николай Райнов, Златю Бояджиев и други.

Музеят притежава една от най-богатите колекции съдържаща близо 100.000 експоната от културното наследство на Пловдив. Произведения на изкуството и бита, свързани с историята на  град Пловдив и областта (праисторическо изкуство, тракийско, древногръцко, римско, средновековно и възрожденско, както и нумизматична колекция). Градът е наследник на един от най-големите и значими антични градове на Балканския полуостров - Филипопол.


 1. История на библиотеката към РАМ – Пловдив

Едно от богатствата на Регионален Археологически музей – Пловдив е неговата библиотека (13 000 екземпляра, включително и собствени издания), чиято сбирка води началото си от 1879 г., когато се учредява и самият музей.  Преди 131 години това е едно важно събитие за гр. Пловдив след Освобождението на България от турско робство 1878 г.

До 1944 г. Археологическият музей и днешната Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив  са представлявали една институция с обща библиотечна колекция. Едва от лятото на 1945 г. Библиотеката на музея съществува самостоятелно. Едни от научните поредици, обособили началния фонд, са „Revue archéologique” (от 1910 г.), „The annual of the British school of Athens” (от 1921-23 г. до днес), „Советская археология”, „Краткие сообщения”, „Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts” (от 1912 г. до днес), и др. От българските издания са Годишниците на библиотеката и музея (от 1904 до 1941 г.), създадени от Борис Дякович (Директор на Библиотеката в периода от 1 април 1901 г. - 12 февруари 1932 г.). От 1948 г. излиза като "Годишник на Народния археологически музей - Пловдив".


ІІ. Книгообмен

 1. Чужд

След 1962 г. Библиотеката към музея започва да поддържа книгообмен предимно с държави от Европа, при което сбирката й се обогатява с издания на едни от най-големите научни институти на Стария континент, като: „Sbornik” на музея в Прага (Чехия), „Byzantinoslavica”, „Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung” („Bullettino dell instituto archeologico germanico, Sezione romana”) и др.

 1. Български

От българската периодика Библиотеката разполага с пълната поредица на едни от най-известните научни издания в областта на археологията. Това са: списание „Археология” (от 1959 г. до днес), „Archaeologia Bulgarica” (от 1997 г. до днес), „Известия на Археологическия институт” при Българската академия на науките, „Годишник на Археологическия музей в София”, „Музеи и Паметници на културата”, „Известия за музеите от Югоизточна България”, „Numizmatika”. Но също така Библиотеката към музея притежава редица други научни издания и монографии на бележити български учени в областта на археологията.
ІІІ. Материална база

Регионален археологически музей Пловдив вече се помещава в нова модерна сграда и в това число библиотеката е в просторно помещение, с приятна светла читалня от 8 читателски места и съвременно книгохранилище, съобразено с библиотечните изисквания за съхранение на книжни материали. Пренасянето на книги е улеснено и с директен асансьор от книгохранилището до библиотеката.


ІV. Библиотечни колекции

Основният фонд на Библиотеката се състои от специализирана литература в областта на археологията, архитектурата и историята, етнографията и краезнанието – книги, монографии, отпечатъци, каталози на музеи, речници, сборници и периодика – на български и други езици. Затова и основната група читатели са научни работници, студенти и ученици в тези области на знанието.
 1. Собствени издания

Регионален археологически музей Пловдив има и свои издания:

 • Годишник на Регионален археологически музей - Пловдив, том XI, 2009.

 • Кесякова, Е. и Д. Райчев. Филипопол (Албум), Пловдив 2008.

 • Кисьов, К. ГИД - Наследството на Тракийските владетели в Пловдивски регион, Пътеводител, Пловдив 2004.

 • Кисьов, К., И. Прокопов и К. Дочев. Нумизматичното богатство на Археологически музей – Пловдив, София 1998. 

 • PULPUDEVA, Semaines philippopolitaines de l`histoire et de la culture Thrace, Plovdiv 10 – 22 Octobre 1986, т. 6, Sofia 1993. 
 1. Уникални редки и ценни издания

Трябва да отбележим, че Библиотеката притежава уникални редки и ценни издания като :

 • Wilpert, Joseph. Die Malereien der Katakomben Roms, 1903(Живописта на римските катакомби).

 • Kos : Ergebnisse der Deutschen ausgrabungen und forschungen

Bd. 1 Asklepieion, 1932.(археологически проучвания на остров Кос, като Асклепион – известно медицинско училище на древността – е важен обект).

 • Corpus Inscriptionum latinarum – T. 1, 1853 (цялостна колекция на древните латински надписи – един авторитетен източник за епиграфиката на класическата античност. CIL се позовава на организация в Берлин-Бранденбургската академия на науките и хуманитарни науки, отговарящи за събирането на данни и за публикуване на латински надписи).
 1. Богат справочен апарат

Библиотеката притежава справочници и речници с особена значимост и рядкост, като:

 • Dictionnaire des Antiquites grecques et romaines, vol. 1-10, 1881 (Речник на гръцки и римски антики).

 • Dictionnaire D'Archeologie Chretienne et de Liturgie, 1907 (Речник на християнска археология и литургия).

 • Ragkabh, Alexandrou R. Lexikoh the Ellhnikhs Arxailogias, 1888 (Речник по гръцка археология на гр. ез.).
 1. Луксозни издания

Каталози от международни изложби на експонатите си, като:

 • Thracian Treasures from Bulgaria, 2009 (Албумът е каталог от изложба в Япония 2008-2009 г. и е на яп. ез.) .
 1. Монографии, каталози на музейни сбирки и на частни колекции


V. Автоматизация на библиотечните процеси – съвременното решение за качествено обслужване и съхранение

До 2009 г. Библиотеката към Регионалния археологически музей Пловдив обслужва ограничено поради липса на съвременна библиотечна система и нужните за това технологии. Едно от съвременните решения, което се взе на този етап е автоматизация на библиотечните процеси като една начална стъпка в превръщането й в модерна библиотека.

От 2009 г. Библиотеката към музея закупи от фирма СофтЛиб, София Модул "Електронен каталог КНИГИ" - библиографско описание на книги на български език, на руски език, и на друга кирилица, както и на латиница. По този начин ще може да се търси по всички въведени термини, чрез речник или чрез свободно формулиране на изрази, така също - сортиране и отпечатване на информация. Това е единствената библиотека в региона с профил като нашата, притежаваща такава автоматизация.
VІ. Перспективи

Основните ни перспективи са насочени към : • Бърз и лесен достъп до книжното богатство на Библиотеката чрез качествено и модерно обслужване;

 • Въвеждане на модул „Музейни експонати”;

 • Организиране създаването на своден електронен каталог между библиотеките към музеите от региона.Регионален археологически музей Пловдив, България,

Адрес: 4000 Пловдив, пл. Съединение 1, тел. +35932633106 ;E-mail: archmusplovdiv@abv.bg ; http://www.archaeologicalmuseumplovdiv.org/База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница