Пълномощно долуподписаният (трите имена по документ за самоличност), егн притежаващ л к. № изд на от мвр– с постоянен адрес: с настоящото упълномощавамДата01.05.2017
Размер9.99 Kb.
ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният (трите имена по документ за самоличност), ЕГН …………….., притежаващ л.к. № ……………, изд. на ………… от МВР–…… с постоянен адрес:……………, с настоящото
УПЪЛНОМОЩАВАМ

……………………………………., ЕГН ……………, л.к.№ ………….., изд. на ……… от МВР-…………., с постоянен адрес:

със следните права и представителна власт:

Да ме представлява пред (име на мобилния оператор) и неговите клонове във връзка с всички въпроси по абонамент за предоставяне на услуга за мобилна комуникация - SIM-карта № …………………, включително да променя тарифата, да включва и изключва допълнителни услуги като (изброяват се) и други, да иска и получава справки и разпечатки, да заплаща дължими суми, да спира и възстановява абонамента, да прекратява абонамента, да иска и получава дубликат от SIM-картата в случай на кражба, изгубване или други причини, да плаща сметки, да получава PUK код (както и други видове кодове), да извършва от мое име всички останали възможни действия.Да закупува GSM апарати на лизинг.

Във връзка с горните права да съставя, подписва, подава и получава от мое име всички необходими документи.

Настоящото пълномощно е със срок до……………………..


Упълномощител: ..........................


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница