По чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии от политическа партия Комунистическа партия на Българиястраница1/10
Дата02.06.2018
Размер2.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Декларация

По чл.34, ал.4 от Закона за политическите партии

от политическа партия Комунистическа партия на България
БУЛСТАТ 121330536
със седалище и адрес на управление София – 1000, ул.”Калоян” № 10
Долуподписаният АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
Постоянен адрес
Е Г Н
в качеството си на представляващ политическата партия декларирам, че за 2007 г.
представляваната от мен политическа партия е получила дарения от следните лица:
І. Физически лица


Дарител


/име, презиме, фамилия/

Едноличен търговец- наименование


Е Г Н


БУЛСТАТ

Постоянен адрес

/Седалище и адрес на

управление/


Дата на


Договора

Акта за дарение


Вид на дарението


/парично

непарично


Цел на дарението


Размер на дарението

/за парични дарения

Лв.


Стойност

На дарението

/за непарични

дарения


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Александър Димитров Паунов


парично

Избори за ЕП

200

-Дарител

/име, презиме, фамилия/Едноличен търговец -наименование

Е Г Н


БУЛСТАТ

Постоянен адрес

/Седалище и адрес на

управление/


Дата на


Договора

Акта за дарение


Вид на дарението


/парично

непарично


Цел на дарението


Размер на дарението

/за парични дарения

Стойност


На дарението

/за непаричнидарения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.


Георги Станев Ванев


парично

Избори за ЕП

50
3.


Тинка Колева Стоилкова


парично

Избори за ЕП

20
4.


Михаил Стоянов Михайлов


парично

Избори за ЕП

100
5.


Георги Тодоров Вълков


парично

Избори за ЕП

40
6.


Тодор Атанасов Кънев


парично

Избори за ЕП

30
7.


Георги Николов Сариев


парично

Избори за ЕП

40
8.


Димитър Георгиев Делийски


парично

Избори за ЕП

10
9.


Камен Захариев Тасков


парично

Избори за ЕП

50
10.


Мария Маринова Белалова


парично

Избори за ЕП

20
11.


Марин Костадинов Белалов


парично

Избори за ЕП

50
12.


Кирил Димитров Вранчев


парично

Избори за ЕП

20

13.Цветан Миленков

Трифкович

Дарител

/име, презиме, фамилия/Едноличен търговец- наименование
Дата на


Договора

Акта за дарение


парично


Вид на дарението
/парично

непарично


Избори за ЕП

Цел на дарението

20

Размер на дарението/за парични дарения

Стойност


На дарението

/за непаричнидарения

1

25

6

7

8

9

14.


Илия Николов Борисов


парично

Избори за ЕП

10
15.


Теодоси Радославов Венков


парично

Избори за ЕП

20
16.


Красимира Янкова Венкова


парично

Избори за ЕП

10
17.


Христо Станев Христов


парично

Избори за ЕП

20
18.


Благомир Стоянов Сираков


парично

Избори за ЕП

30
19.


Ангел Георгиев Иванов


парично

Избори за ЕП

100
20.


Милен Любомиров Илиев


парично

Избори за ЕП

20
21.


Марко Димитров Димитров


парично

Избори за ЕП

100
22.


Александър Петров Петров


парично

Избори за ЕП

20
23.


Николай Цветанов Драшански


парично

Избори за ЕП

20
24.


Росица Петрова Танчева


парично

Избори за ЕП

10
25.


Митко Стоянов Джаргов


Парично

Избори за ЕП

10


Дарител


/име, презиме, фамилия/

Едноличен търговец наименование
Дата на


Договора

Акта за дарение


Вид на дарението


/парично

непаричноЦел на дарението

Размер на дарението

/за парични дарения


Стойност

На дарението

/за непарични

дарения


1

25

6

7

8

9

26.


Валери Николов Митракиев


парично

Избори за ЕП

40
27.


Владимир Димитров Жиянски


парично

Избори за ЕП

100
28.


Анести Добрев Петков


парично

Избори за ЕП

10
29.


Дянко Генчев Шишков


парично

Избори за ЕП

50
30.


Людмил Александров Костадинов


парично

Избори за ЕП

50
31.


Симеон Давидов Елазаров


парично

Избори за ЕП

50
32.


Силвия Левон Абгарян


парично

Избори за ЕП

25
33.


Спас Димитров Колев


парично

Избори за ЕП

100
34.


Ивайло Петров Велинов


парично

Избори за ЕП

100
35.


Георги Веселинов Шаранков


парично

Избори за ЕП

100
36.


Нели Христова Ангелова


парично

Избори за ЕП

50
37.


Стамен Стоянов Стаменов


парично

Избори за ЕП

50


Дарител


/име, презиме, фамилия/

Едноличен търговец- наименование
Дата на


Договора

Акта за дарение


Вид на дарението


/парично

непарично


Цел на дарението


Размер на дарението

/за парични дарения


Стойност

На дарението

/за непарични

дарения


1

25

6

7

8

9

38.


Владо Славчев Божилов


парично

Избори за ЕП

50
39.


Александрина Цветанова Младенова


парично

Избори за ЕП

30
40.


Никола Луков Георгиев


парично

Избори за ЕП

10
41.


Любомир Методиев Янов


парично

Избори за ЕП

10
42.


Стефан Николов Миленков


парично

Избори за ЕП

20
43.


Йордан Андонов Атанасов


парично

Избори за ЕП

20
44.


Антон Янков Илков


парично

Избори за ЕП

25
45.


Петър Пеянков Петров


парично

Избори за ЕП

20
46.


Катерина Фердинандова Петрова


парично

Избори за ЕП

20
47.


Галина Ангелова Динева


парично

Избори за ЕП

20
48.


Красимир Методиев Божилски


парично

Избори за ЕП

50/име, презиме, фамилия/

Едноличен търговец- наименованиеКаталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница