Поддръжка и отстраняване на проблеми в Windows VistaДата09.06.2017
Размер275.14 Kb.
ТипУрок

Глава 13

Поддръжка и отстраняване на проблеми в Windows Vista

Урок 1: Използване на отдалечена поддръжка за решаване на проблеми

Урок 2: Откриване и отстраняване на проблеми

Урок 3: Използване на инструментите за архивиране и възстановяване на системата

Урок 4: Отстраняване на проблеми при начално зареждане и изключване на компютъра

За тази глава


В тази глава ще научите техники за подобряване на поддръжката на компютри без значение къде се намират и също така за възстановяване от специфични типове проблеми, включително проблеми със стартирането на компютъра, инсталирани програми и самият Windows Vista. Нека започнем с преглед на начина, по който услугата за Отдалечена помощ може да помогне за анализ на проблеми, когато нямате възможност за директен достъп до проблемният компютър.

Урок 1: Прилагане на услугата за отдалечена помощ за отстраняване на проблеми

Увод


Услугата за отдалечена помощ дава възможност на администратори да поемат временно управлението на компютъра или да насочват потребителя на компютъра, за да извърши сложна процедура за настройка/поддръжка на системата. След инсталиране на операционната система е нужно услугата за отдалечена помощ да бъде настроена. Настройките могат да бъдат направени или чрез локалните политики, или чрез използване на диалоговите прозорци за настройка на услугата.

Начин на работа с услугата за отдалечена помощ


Услугата за отдалечена помощ е достъпна за ползване в операционните системи Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 и следващите ги версии на Windows. Само потребители, използващи тези операционни системи, могат да създават покани за отдалечена помощ и да отговарят на получени покани. Потребителите инициират процедурата за получаване на отдалечена помощ, като създават покана за отдалечена помощ. Помощниците инициират сесията за отдалечена помощ, като се възползват от получената покана. След като е отворена сесията за отдалечена помощ, помощниците имат възможност да обменят текстови съобщения с потребителя, работещ на компютъра. Също така помощниците могат да наблюдават работният плот и да поемат управлението на компютъра, ако потребителят е разрешил това при създаването на поканата за отдалечена помощ.

Покани за отдалечена помощ могат да бъдат създавани чрез следните процедури: • Покана чрез електронна поща – поканата се изпраща до избран от потребителя електронен адрес. Прикачен към писмото файл се използва от получателя, за да се стартира процедурата за отдалечена помощ.

 • Покана във файл – Файловете, съдържащи покана се записват в специален формат. Когато потребителят щракне два пъти върху този файл се стартира сесията за отдалечена помощ. Този вид покана често се ползва, когато потребителят трябва да използва Уеб поща, за да изпрати поканата. Друго приложение на този вид покана е възможността потребителите, нуждаещи се от помощ, да запишат поканата си върху споделена папка, намираща се върху сървър, като администраторите, които разполагат с възможност разглеждат съдържанието на тази папка, за да определят дали има заявки за помощ.

Нововъведение в Windows Vista е изискването потребителят да въведе парола преди да може да създаде покани за отдалечена помощ. Целта е повишаване на сигурността. Паролата, която потребителят трябва да въведе се определя при настройка на услугата за отдалечена помощ. Целта на тази мярка е да се гарантира, че само потребителите, които имат право могат да създават покани за отдалечена помощ. За допълнително повишаване на сигурността е добре да въведете изискването всички създавани покани да бъдат защитавани с пароли, като тези пароли са добре познати само за хората, които имат право да създават и ползват покани. Препоръчително е паролите да бъдат променяни периодично, за да се избегне възможността външни хора да имат достъп до генерирани покани.

За правилната работа на услугата за отдалечена помощ е нужно да има мрежова връзка между компютъра на потребителят и компютъра на помощника. Услугата използва мрежовият протокол TCP, с порт 3389. Използваният порт често не е разрешен за достъп от защитни стени. Ако има настроена защитна стена разположена между двата компютъра, е нужно да се разреши достъпа от компютъра на помощника до компютъра на потребителя на порт 3389.

В Windows Vista услугата за отдалечена помощ е значително подобрена, като някои от подобренията са: комуникацията е ускорена и работата на услугата е олекотена, подобрени са възможностите за комуникация, като е добавена възможността за работа на услугата при наличие на NAT защитна стена. За улеснена работа на помощника, използващ услугата за отдалечена помощ, са добавени допълнителни диагностични инструменти, които са лесни за употреба. Добавена е възможността при нужда да бъде включен втори помощник. Добавена е възможност за автоматично повторно отваряне на връзката. По този начин при нужда от рестартиране на компютъра на потребителя, след като компютърът се възстанови сесията за отдалечена помощ се продължава автоматично.

Създаване на покани за отдалечена помощ


За да създадете покана прикачена към електронно писмо следвайте следните стъпки:

 1. Отворете Старт менюто, щракнете върху „Помощ и поддръжка”. От прозореца Помощ и поддръжка на Windows (показан на фиг. 13.1.), щракнете върху Windows от въпроса „Използвайте отдалечената помощ на Windows за да получите помощ от някой или да предложите помощ, въпроса се намира в секция Попитай някой.

 2. В отвореният помощник за отдалечена помощ (показан на фиг. 13.2) изберете Поканете някого, на когото имате доверие, да ви помогне. От следващият прозорец (показан на фигура 13.3) изберете Използвайте имейл, за да изпратите покана

 3. Когато системата ви запита, въведете и потвърдете паролата за защита на услугата за отдалечена помощ. Тази парола трябва да бъде използвана от помощника, който ще получи поканата, за да може да стартира сесията за отдалечена помощ. Паролата е валидна само в рамките на създаваната покана.

 4. След като изберете бутона Следващ Windows Vista стартира вашата програма за работа с електронна поща, като се отваря формата за създаване на ново писмо и към това писмо е прикачен файла с поканата. В полето за получател е нужно да въведете адреса на помощника, към когото се обръщате. В съдържанието на писмото може да въведете кратко описание за проблема, който имате нужда да решите или причината, поради която се обръщате към помощника. След като завършите със създаването на писмото, щракнете върху бутона Изпрати.Фигура 13.1 Прозорец на Помощ и поддръжка на WindowsФигура 13.2. Избор на функционалност – предлагане или търсене на
помощ
Фигура 13.3 Избор на начин на записване на поканата

За да създадете покана за отдалечена помощ и да я запишете във файл, следвайте следната процедура: 1. Отворете Старт менюто, щракнете върху „Помощ и поддръжка”. От прозореца Помощ и поддръжка на Windows (показан на фиг. 13.1.), щракнете върху Windows от въпроса „Използвайте отдалечената помощ на Windows за да получите помощ от някой или да предложите помощ, въпроса се намира в секция Попитай някой.

 2. В отвореният помощник за отдалечена помощ (показан на фиг. 13.2) изберете Поканете някого, на когото имате доверие, да ви помогне. От следващият прозорец (показан на фигура 13.3) изберете Запишете тази покана като файл

 3. В следващия диалог задайте пътя, където да бъде записан файлът.

 4. Задайте парола за защита на поканата от нежелан достъп. Тази парола ще бъде валидна само за тази сесия и трябва да бъде позната само на вас и на човека, който искате да ви помогне.

 5. Изберете бутона Край.

По подразбиране поканите, създавани за отдалечена помощ, са валидни до шест часа след създаването си. Може да промените това ограничение от настройките на услугата за отдалечена помощ. След изпращане на писмо с покана за отдалечена помощ или записване на файл, съдържащ покана, се появява диалог за управление на създадените покани. Този диалог е показан на фигура 13.4.Фигура 13.4. Прозорец за управление на създадената покана

От този диалог се дават следните възможности: • Отказ – Практически отменя поканата за отдалечена помощ, като не дава възможност изпратената покана да бъде използвана за връзка със локалният компютър.

 • Спри споделянето – изисква контрол или прекратява споделянето на компютъра.

 • Fit To Screen – преоразмерява прозореца на другия участник да съвпадне с размера на екрана

 • Пауза – Затваря сесията и изключва връзката на помощника с локалният компютър.

 • Настройки – Дава възможност за редакция на настройките сесията. Настройките достъпни за редакция зависят от компютъра, на който работи потребителя. По подразбиране, когато потребителя натисне “Esc” клавиша, едновременното управление на компютъра от потребителя и помощника се прекратява и записва се история на работата, извършена по време на сесията. По подразбиране историята на работата в дадена сесия се записва в папката „%UserProfile%\Documents\Remote Assistance Logs”, като тази папка се намира върху компютъра на потребителя, създал поканата за отдалечена помощ.

 • Чат – Създава прозорец за изпращане и получаване на текстови съобщения между потребителят на компютъра и помощника.

 • Изпращане на файл – дава възможност за изпращане на файл до другият компютър.

Предлагане на отдалечена помощ или отговаряне на покана за отдалечена помощ


Ако знаете за потребител, който изпитва проблеми при работа с компютъра си, може да използвате следната процедура, за да му предложите помощта си, вместо да чакате той да ви изпрати покана.Фигура 13.5 Въвеждане на информация за компютъра, на който да бъде предложена помощ.

 1. Отворете Старт менюто, щракнете върху „Помощ и поддръжка”. От прозореца Помощ и поддръжка на Windows (показан на фиг. 13.1.), Щракнете върху Windows от въпроса „Използвайте отдалечената помощ на Windows, за да получите помощ от някой или да предложите помощ, въпроса се намира в секция Попитай някой.

 2. В отворилия се помощник за отдалечена помощ (показан на фиг. 13.2.) изберете възможността Предложете помощ на някого

 3. В следващият екран (показан на фиг. 13.5) има две възможности: да укажете файл съдържащ покана създадена от потребител търсещ помощ, или да въведете името или IP адреса на компютъра на потребителя, на когото искате да помогнете. За да сработи тази процедура, е нужно компютърът да бъде настроен да приема предложения за отдалечена помощ.

 4. Щракнете върху бутона „Край”.

Ако някой ви е изпратил покана, може да отговорите на тази покана, като щракнете два пъти върху прикаченият файл в полученото писмо или файлът с поканата.

Урок 2: Откриване и отстраняване на
проблеми

Увод


Върху всеки компютър може да съществуват инсталирани стотици компоненти, услуги и приложения. Поддържането на всички тези програми в добро състояние е тежка задача, която обаче значително се улеснява от вградените в Windows Vista инструменти създадени, за да извършват само диагностика на системата. Целта на тези инструменти е да откриват често срещани проблеми и да улесняват потребителите при откриването и реализирането на решение за откритите проблеми. Не всички проблеми могат да бъдат автоматично открити, поради което се налага да се използват съобщенията генерирани от операционната среда и приложенията.

Използване на регистрите на събитията за проследяване и анализ на възникнали грешки


Windows Vista записва събитията създадени от най-различни източници в дневници (log files). Два основни вида дневници са:

 • Windows дневник – файлове, използвани от операционната система за запис на системни събития, отнасящи се за приложения/сигурност/настройка и компоненти на системата.

 • Дневници за съобщения, създадени от приложения и услуги –използват се от приложения/услуги, за записване на специфични събития.

Събитията в дневниците се записват според характера им, то може да бъде грешка, информация или предупреждение. Ще срещнете следните видове записи:

 • Information – информативно събитие, което най-често се отнася до успешно изпълнено действие.

 • Audit Success – събитие, отнасящо се до успешно изпълнено действие.

 • Audit Failure – събитие, отнасящо се до неуспешно изпълнено действие.

 • Warning – предупреждение, което носи в себе си информация, полезна за предотвратяване на бъдещи проблеми с работата на системата.

 • Error - грешка, например неуспешно стартиране на услуга.

В допълнение на нивото, дата и часа, детайлните и обобщените събития носят и следната информация:

 • Source – източникът (приложени, услуга, компонент на системата) на събитието

 • Event ID – идентификатор на събитието

 • Task Category – категория на събитието. Понякога се използва за допълнително описание на действието, породило грешката.

 • User – потребителят, който е бил влязъл в компютъра, когато събитието е било създадено. Ако системен процес или услуга е предизвикала събитието, то потребителят който ще бъде записан е системният потребител, под който работи системният процес или услуга. Пример за системни потребители са: Network Service, Local Service, or System.

 • Computer – името на компютъра, където е възникнало събитието.

 • Details – за детайлните събития това поле носи текстово описание на събитието, евентуално последвано от данни или изход от програмата при възникването на грешката.

Преглеждане и управление на регистрите със съобщения


Може да отворите регистрите със съобщения, като изберете и стартирате приложението за управление на локалния компютър. Процедурата е следната: от стартовото меню щраквате с десният бутон върху Компютър и от там избирате менюто Управление. От програмата за управление на компютъра имате възможност да разглеждате най различни параметри на системата, включително и регистрите на събитията. Друга процедура за достъп до регистрите на събитията е: от менюто старт избирате Контролен панел, Система и поддръжка, от секцията Административни инструменти избирате „Показване на регистрите на събитията”.

Ако сте отворили прозореца за управление на компютъра, използвайте следната процедура, за да достигнете до регистрите на съобщенията. 1. При отваряне на прозореца за управление на компютъра по подразбиране наблюдавате състоянието на локалния компютър. За да промените това, в дясната част на прозореца щракнете с десния бутон върху Управление на компютъра, от показаното контекстно меню изберете Свързване към друг компютър, след което изберете към кой компютър желаете да се свържете.

 2. Разширете елемента Event Viewer от списъка, намиращ се в дясната част на прозореца за управление на компютъра, след което разширете Windows Logs, Application and service logs.

 3. Изберете дневника (log section), който ви интересува, за да прегледате генерираните съобщения.

Примерен изглед на съобщения може да видите на Фигура 13.6Фигура 13.6. Примерен изглед на регистрите на събитията

Урок 3: Използване на инструментите за
архивиране и възстановяване на системата

Увод


Windows Vista предлага специален център за архивиране и възстановяване на системата. Достъпът до този център се извършва по следния начин:

От менюто старт изберете Контролен панел, след което щракнете върху секцията Система и поддръжка. В отворилият се списък с инструменти ще откриете Център за архивиране и възстановяване с два инструмента „Архивиране на компютър” и “Възстановяване на файлове от архив”.


Архивиране и възстановяване на файлове чрез
използване на услугата „предишни версии”


В предходна глава от този материал бе описана услугата „предишни версии”. Въпреки, че тази услуга не може да бъде пълен заместител на архивирането и възстановяването на файлове, тя може да бъде използвана, за да се създават автоматични архивни копия на определени файлове, като тези копия се създават в момента на модифициране на наблюдаваните файлове/директории. Ако наблюдаваните файлове/директории случайно бъдат модифицирани или изтрити, те могат да бъдат върнати до началното си състояние чрез използване на създадените архивни копия.

Възстановяване от неуспешно събуждане на
системата


При въвеждане на компютър работещ под Windows Vista в режим на заспиване или хибернация, се създава пълно описание на текущото състояние на активните програми и операционната система. За режим на заспиване системата записва създаденото описание в паметта. При събуждане състоянието се възстановява от паметта. При хибернация състоянието се записва на твърдия диск, при събуждане състоянието се възстановява от твърдят диск. И двата режима на събуждане на системата се реализират от Windows Resume Loader.

Проблемите при събуждане на компютъра могат да възникнат поради най-различни причини, например: грешка в създаденото описание на системата, грешка в паметта използвана за запис на състоянието, грешка в твърдия диск, използван за записване на състоянието. Ако е възникнала грешка при възстановяване на системата Windows Resume Loader ще изведе предупредително съобщение от следния вид:

Windows Resume Loader

The last attempt to restart the system from its previous location failed.

Attempt to restart again?
Continue with system restart

Delete restoration data and proceed to system boot.


Enter=choose

Ако искате Windows Resume Loader да повтори опита за зареждане на запазеното състояние, изберете Continue with system restart опцията. Ако искате да бъде изтрито запазеното състояние и да бъде извършен пълен рестарт на системата изберете опцията Delete Restoration data and proceed to system boot. При този вариант съществува опасността, че може да бъдат изгубени данни, ако не са били записани преди системата да бъде въведена в режим на хибернация/заспиване.Отстраняване на проблеми в процедурата на
стартиране на компютъра


За правилното стартиране на системата, компютри работещи под Windows Vista трябва да имат достъп до определени системни файлове върху твърдия диск.

Повечето проблеми в процеса на стартиране възникват поради промяна в състоянието на системата. Например възможно е дадено устройство да е неправилно инсталирано, неправилно модифицирани параметри в регистрите на системата. В много случаи може да използвате режима на ограничено стартиране на системата с цел анализ на източника на проблема и корекция на откритите проблеми. След завършването на работата в ограниченият режим на системата, не забравяйте да рестартирате компютъра, за да зареди в нормален режим.

В ограничен режим Windows Vista зарежда само базовите услуги и драйвери. Заредените драйвери включват: драйвери за мишка, клавиатура, монитор, твърд диск, базов видео драйвер. Драйверът за монитора реализира базовите настройки на монитора. Драйверът за видео картата реализира базовите функции за работа с видеоадаптера. По подразбиране не се зареждат драйвери за мрежови карти и протоколи. Поради факта, че в този режим се зареждат само ограничен набор от драйвери, системата се зарежда в устойчиво състояние и дава възможност за анализ на причината за проявената нестабилност.

За да рестартирате системата в ограничен режим използвайте следната процедура:  1. Ако компютърът е стартиран, но в процеса на стартиране са възникнали грешки, щракнете върху бутона старт. Щракнете върху бутона Опции, намиращ се отдясно на бутоните за заключване и изключване на компютъра. От показаните опции изберете Изключи.

  2. По време на стартиране на системата натискайте функционалния бутона F8 от клавиатурата на компютъра. В резултат ще бъде показано меню с разширени опции на процедурата на зареждане на системата. Ако върху компютъра има инсталирани няколко операционни системи, в процеса на стартиране ще се появи списък от съществуващите инсталации, които могат да бъдат стартирани. Натиснете бутона F8, след като изберете инсталацията, която искате да заредите.

  3. Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете ограничения режим, който желаете и след това натиснете бутона Enter. Режимите на стартиране, които ще срещнете са:

 • Safe Mode – зарежда само основни услуги и драйвери в процеса на стартиране на системата. Драйверите, които се зареждат са: мишка, монитор, клавиатура, твърд диск, видео. Не се зареждат драйвери за мрежови карти и протоколи.

 • Safe Mode With Networking – зарежда базови услуги и драйвери, както и услуги и драйвери нужни за мрежова комуникация.

 • Safe Mode With Command Prompt – зарежда базови драйвери и услуги, след което стартира команден прозорец, вместо графичния интерфейс на Windows Vista. Не се зареждат мрежови драйвери и протоколи. Ако ви е нужен графичния интерфейс, докато сте в този режим, следвайте процедурата: натиснете клавишите: Ctrl+Shift+Esc, напишете командата ‘explorer.exe’ в прозореца Нов процес, който се отваря от менюто Файл на Диспечера на задачите.

 • Enable Boot Logging – дава възможност операционната система да създаде запис на всички събития, възникнали в процеса на стартиране.

 • Enable Low Resolution Video – дава възможност системата да бъде стартирана в режим на ниска разделителна способност 640×480, което е полезно, ако са били направени настройки за ползване на разделителна способност, която не се поддържа от монитора.

 • Last Known Good Configuration – стартира системата в ограничен режим, като използва информация от регистрите, създадена при последното изключване на компютъра. Само информация от секцията HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC) се зарежда. Тази секция съдържа информация за хардуерната конфигурация, с която последно е била успешно стартирана системата.

 • Disable Driver Signature Enforcement – стартира компютъра в ограничен режим, като е изключена политиката за проверка на сигнатурите на драйвери. Ако драйвер с невалидна или липсваща сигнатура води до неуспешно стартиране на системата, този режим на стартиране на системата ще разреши проблема временно. Това временно решение може да бъде използвано, за да се намери друг драйвер или да се променят настройките за проверка на сигнатурите на драйверите.

  1. Ако проблемът, който имате, не се прояви при стартиране в ограничен режим, то може да изключите като източник на този проблем базовите драйвери и настройки, които се използват при базовия режим. Ако ново инсталирано устройство или обновен драйвер предизвикват проблема, може да използвате ограниченият режим, за да отмените обновяването или да премахнете инсталираното устройство.

  2. Ако все още изпитвате проблеми, като смятате че източникът на проблеми са настройки/драйвери или други промени по системата, то може да използвате услугата за възстановяване на системата, за да се върнете до предишно устойчиво състояние.

Работа с услугата за възстановяване на системата


Достъп до настройките на услугата за възстановяване на системата се осъществява от страницата защита на системата от свойствата на системата. Услугата за възстановяване на системата създава точки, описващи състоянието на системата. Тези точки могат да бъдат създавани автоматично или по инструкция от потребителя. Точката за възстановяване на системата описва състоянието на системата (включително настройки/версии на драйвери и услуги) към момента на създаването си. Точките за възстановяване могат да бъдат използвани за възстановяване на системи с проблеми, появи ли се след обновяване на системни файлове, инсталиране на нова програма, добавка на нов хардуер към компютъра и др. В следващите страници ще бъдат описани процедурите за ръчно създаване на точки на възстановяване и как да бъдат използвани, за да се възстанови предишно състояние на даден компютър. Операциите по възстановяване до предишна точка в повечето случаи е обратима.

Услугата за възстановяване постоянно наблюдава системата и следи за промени в настройките . При засичане на промяна в състоянието на системата (в настройките или версиите на системни файлове), услугата се активира и създава точка на възстановяване, която съдържа описанието на началното състояние на системата. Операцията на създаване на точка на възстановяване включва създаване на запис на състоянието на системата и записването му на твърд диск, с цел по късно използване на този запис. Важна характеристика на услугата за възстановяване на системата е, че услугата не следи промените, правени по потребителските файлове и настройки. По този начин системата може да бъде възстановена до предишно състояние, без това да прави промени по потребителските файлове или настройки и да води до загуба на данни.

Услугата за възстановяване следи за промени по съдържанието на отделните дялове и записва информацията за точките за възстановяване върху отделните дялове. За всеки дял се заделя определен процент от дисковото пространство за целите на услугата за възстановяване. При нужда, има възможност услугата за възстановяване да бъде изключвана за отделни дялове, за които потребителят смята, че няма нужда от наблюдение на системни файлове (поради факта, че тези дялове не съдържат системни файлове). За дяловете, които не са под наблюдението на услугата за възстановяване, няма възможност да се извършва възстановяване на състоянието на системните файлове до точки на възстановяване. Препоръчително е да разрешите услугата за възстановяване за системният дял и за всички дялове, върху които са разположени критични приложения. За останалите дялове може да изключите услугата за възстановяване.

Точките на възстановяване могат да бъдат създавани по три различни причини. Системни точки, точки по дата, точки по събитие. Системните точки се създават автоматично от системата. При инсталация на Windows Vista първата точка, която се създава е системна и описва началното състояние на операционната система. Последващи системни точки се създават приблизително на всеки 24 часа. Ако системата е изключена в момента, когато системната точка е насрочена за създаване, то услугата за възстановяване ще създаде точката автоматично при следващо стартиране на системата. Някои точки се създават автоматично в отговор на възникване на събитие. Такова събитие може да бъде инсталиране на нова програма.Този вид точки могат да бъдат наречени инсталационни точки (създадени в отговор на промяна или инсталация на приложение). Различават се няколко вида точки, създавани в отговор на събития, могат да бъдат: • Точка на възстановяване, създадена при инсталация на дадена програма – създават се преди инсталацията на дадена програма (при условие, че инсталаторът на програмата поддържа определен набор от изисквания на Windows Vista). Може да използвате тези точки на възстановяване, за да следите промените по компютъра и да възстановявате системата до състоянието преди да бъде инсталирана дадена програма. Възстановяване чрез такава точка на възстановяване означава, че всички файлове и настройки на инсталираната програма се премахват, също така означава, че файлове и системни настройки, променени от инсталираната програма също ще бъдат възстановени до предишното им състояние. След възстановяване до тази точка инсталираната програма вече няма да работи, и ще е нужно да я преинсталирате, ако желаете да я използвате. Този вид точки на възстановяване възстановяват само началното състояние на настройките и системните файлове, при тази операция не премахват файлове, добавени от програмата при инсталирането . Ако желаете да премахнете дадена програма, е най-добре да използвате инструмента за инсталация и деинсталация на програми.

 • Точки за възстановяване, създадени преди започване на автоматично обновяване на системата – създадени преди стартиране на процеса на автоматично обновяване на системата. Ако компютърът започне да изпитва проблеми след като е била извършена процедура за автоматично обновяване, то може да използвате тази точка на възстановяване, за да възстановите компютърът до състоянието преди обновяването. Също така има възможност да използвате инструмента за добавяне/премахване на програми и компоненти, за да премахнете нежелани обновявания на системата.

 • Точки на възстановяване, създадени при възстановяване до точка на възстановяване – Тези точки се създават преди да се предприеме процедура за възстановяване на системата до предишно състояние. Това дава възможност, ако след възстановяване чрез избрана от вас точка установите, че сте използвали неправилна точка на възстановяване, чрез автоматично създадената точка при предходната операция да върнете обратно системата до началното състояние, преди да е започнала процедурата за възстановяване.

 • Точка, създавана при инсталация на неподписани драйвери - Създава се при инсталиране на неподписан или несертифицирани драйвери. Ако компютърът започне да създава проблеми, след като е инсталиран неподписан драйвер, чрез така създадена точка има възможност да се върнете до състоянието на компютъра пред инсталацията на неподписания драйвер. Ако се появи проблем с компютъра, след инсталиране на подписан/сертифициран драйвер процедурата за връщане до по ранна версия ще ви свърши същата работа както и точката за възстановяване използвана при неподписани/несертифицирани драйвери.

 • Точки на възстановяване, създавани от инструмента за архивиране на Майкрософт – Създават се преди възстановяване на файлове чрез използването на архивиращият инструмент. Ако възстановяването е неуспешно (поради факта, че са възстановени неправилни версии на файлове) тази точка на възстановяване дава възможност системата да бъде върната до състоянието си преди възстановяването на файловете от архива.

Потребителите също така имат възможност да създават ръчно точки на възстановяване. Препоръчва се потребителите да създават такива точки преди да започват промени по настройките на системата, които биха могли да предизвикат проблеми в системата.

Възстановяването на системата може да се извършва в нормален режим на работа на системата, и в ограничен режим на работа на системата. При възстановяване в нормален режим на работа на системата, автоматично се създава и точка на възстановяване съдържаща описание на състоянието на системата преди да започне процеса на възстановяване. В ограничен режим на работа на системата такава точка на възстановяване не се създава, причината за това, е че промените които се правят в ограничен режим на работа на системата не се следят и не съществува начин те да бъдат отменени чрез използване на точка на възстановяване. Въпреки това може да използвате ограниченият режим, за да възстановите системата до всяка създадена точка на възстановяване.Ръчно създаване на точки на възстановяване:

 1. За да отворите центърa за Архивиране и възстановяване, щракнете върху менюто старт, изберете контролния панел, след което щракнете върху Архивиране на компютъра от секцията Система и поддръжка.

 2. В Центъра за архивиране и възстановяване (показан на фиг. 13.7.) щракнете върху Създаване на точка на възстановяване или промяна на настройките от лентата със задачи.

 3. От отвореният прозорец (показан на фиг. 13.8.) изберете твърдия диск, за който искате да създадете точка на възстановяване, след което щракнете върху бутона Създаване.

 4. В отвореният прозорец (показан на фигура 13.9) въведете описание за точката на възстановяване, която искате да създадете. Въведете нещо описателно, което ще ви помогне да си спомните целта на точката. След което щракнете върху бутона Създай.

 5. След като операцията за създаване на точката завърши, щракнете върху бутона ОК.Фигура 13.7 Център за архивиране и възстановяванеФигура 13.8. Прозорец за управление на създаване на точки за възстановяванеФигура 13.9 Прозорец за въвеждане на описание на точка на възстановяване

Възстановяване до точки на възстановяване:

 1. За да отворите Центърa за Архивиране и възстановяване (показан на фиг. 13.7), щракнете върху менюто старт, изберете контролния панел, след което щракнете върху Архивиране на компютъра от секцията Система и поддръжка.

 2. Изберете Поправяне на Windows с използване на възстановяване на системата от лентата със задачи.

 3. Страницата за възстановяване на системни файлове и настройки дава две възможности за избор:

 • Препоръчителна точка за възстановяване – Тази точка е избрана по подразбиране. Ако искате да отмените последните промени по системата, изберете тази точка, след което щракнете върху бутона Следваща.

 • Изберете друга точка на възстановяване – Ако искате да възстановите системата до определена точка, изберете тази възможност, след което щракнете върху бутона Следваща. На страницата за избор на точката на възстановяване, точките за възстановяване са изброени по дата, час и описание. Изберете точката, която искате да използвате, след което щракнете върху бутона Следваща.

 1. Щракнете върху бутона Край. Когато бъдете запитани, изберете ДА, за да потвърдите, че искате да възстановите системата чрез избраната точка на възстановяване.

По време на процеса на възстановяване на системата, услугата изключва потребителския интерфейс на Windows Vista и по този начин не дава възможност да се правят промени по системата, докато протича процеса. След завършване на възстановяването операционната система се рестартира и зарежда с настройките от избраната точка на възстановяване. След стартиране на операционната система се появява диалогова кутия от услугата за възстановяване на системата. Прочетете съобщението, след което щракнете върху бутона Затвори. Ако операционната система не работи добре, може да използвате друга точка за възстановяване или да последната системно създадена точка, за да отмените промените направени при прилагането на последната точка.

Създаване и използване на архивно копие


Windows Vista включва център за архивиране и възстановяване на системата, а също така инструмент за следене на статуса на архивиране и настройка. Може да използвате и двата инструмента, за да автоматизирате създаването на пълно архивно копие на компютъра. За да работите с тези инструменти е нужно да разполагате с подходящите привилегии.

Автоматизиране на архивирането на ключови
файлове


Автоматизираните архивни копия се използват за периодично архивиране на снимки, музика, видео, електронна поща, документи и други важни файлове. За да бъде извършена тази процедура е нужно компютърът да бъде включен във времето, за което е насрочено стартирането на процедурата за архивиране. Може да настроите автоматизираните архивирания със следната процедура:

 1. За да отворите Център за архивиране и възстановяване, щракнете върху бутона Старт, изберете Контролен панел, след което изберете Архивиране на компютър от секцията Система и поддръжка.

 2. Изберете Промени настройките от секцията Архивирайте файлове от вашият компютър.

 3. Ако не сте създавали автоматизирани архивирания до момента, изберете Настрой автоматични архивирания на файлове, в противен случай изберете Промени настройките за архивиране.

 4. От страницата Къде да бъдат записани архивите редактирайте настройките, за да укажете мястото, където да бъдат записвани архивираните файлове. Възможностите са:

- върху локален твърд диск

- CD/DVD устройство- върху мрежов файлов сървър.

 1. От страницата за Кои типове файлове да бъдат архивирани изберете типовете файлове, които да бъдат архивирани. Може да настроите да бъдат архивирани само снимки, музика, видео, електронна поща и други такива, чрез поставянето или махането на марки в списъка с видове файлове. Изберете бутона Допълнителни файлове, за да зададете допълнителни файлове, които не са описани в предложения списък. Системни файлове, файлове намиращи се в папката с временни файлове, файловете в директориите с програми никога не се архивират, независимо от настройките за типовете файлове, които сте задали.

 2. От страницата Колко често да бъде извършвано архивирането, редактирайте опциите, за да зададете желаният план на архивиране.

 3. За да създадете първоначалното архивно копие и да запишете зададените настройки, щракнете върху бутона Запази настройките и стартирай архивирането. Когато се появи диалогова кутия, изберете бутона ДА, за да потвърдите стартирането на процедурата за архивиране.

След като сте настроили автоматизираното архивиране, може да стартирате архивирането ръчно, като използвате прозореца за редакция на настройките. Отворете Център за архивиране и възстановяване и изберете бутона Архивирай файлове. За да промените настройките на процедурата за архивиране, следвайте процедурата:

 1. Отворете Център за архивиране и възстановяване. Щракнете върху бутона Старт, изберете Контролен панел, след което щракнете върху Архивирай твоят компютър от секцията Система и поддръжка.

 2. Изберете Промени настройките от секцията Архивирай файлове или целият компютър.

 3. Ако искате да промените настройките на архивирането, изберете Промени настройките на архивирането, след което извършете действията по точки от 4 до 7 от предходната процедура.

 4. Ако искате да изключите автоматизираните архивирания, щракнете върху бутона Изключи.

За да възстановите архивирани файлове, следвайте процедурата:

 1. Отворете Център за архивиране и възстановяване. Щракнете върху бутона Старт, изберете Контролен панел, след което щракнете върху Архивирай твоят компютър от секцията Система и поддръжка.

 2. От центъра за архивиране и възстановяване щракнете върху Възстанови файлове.

 3. От страницата Какво искате да възстановите, изберете Файлове от последното архивиране или Файлове от по-стари архиви. След което щракнете върху бутона Следваща.

 4. Следвайте диалога, за да завършите процедурата за възстановяване на файлове.

Създаване на пълни архивни копия на компютър и възстановявания въз основа на такива копия


Пълното архивиране на компютъра създава изображение на всичко нужно, за да бъде напълно възстановен компютъра. За да стартирате процедура за пълно архивиране на компютъра, следвайте процедурата:

 1. Отворете Център за архивиране и възстановяване. Щракнете върху бутона Старт, изберете Контролен панел, след което щракнете върху Архивирай твоят компютър от секцията Система и поддръжка.

 2. От центъра за архивиране и поддръжка изберете Архивирай компютъра.

 3. От страницата Къде да бъде записан архива, редактирайте настройките, за да укажете къде да бъде записан архива. За предпочитане е да използвате преносим носител. След като завършите редакцията на настройките, щракнете върху бутона Следващ. Дискове с приложена компресия върху тях не могат да бъдат ползвани като дестинации на архивни копия.

 4. На страницата Кои дискове искате да архивирате, по подразбиране е маркирано системното устройство. Не можете да изключите архивирането на това устройство. Може да добавите допълнителни устройства, които да бъдат включени в архива, като включвате марките срещу съответните устройства. Щракнете върху Следваща, за да продължите.

 5. Щракнете върху бутона Стартирай архивирането, за да стартирате процедурата по архивиране на компютъра.

След като е създаден пълен архив на компютъра, може да го използвате за възстановяване, като приложите следната процедура: 1. Изключете компютъра.

 2. Включете компютъра и задръжте натиснат клавиша F8 по време на стартиране на системата.

 3. Windows Complete PC Restore – трябва да е достъпна като опция за възстановяване на системата. Изберете тази опция, след което следвайте диалога.

Ако опцията Windows Complete PC Restore не е достъпна, за да започнете възстановяване на компютъра, използвайте следната процедура:

 1. Заредете инсталационния носител на Windows Vista, след което рестартирайте компютъра.

 2. От началният екран щракнете върху Recovery Options

 3. Щракнете върху Windows Complete PC Restore, след което следвайте диалога.

Урок 4: Отстраняване на проблеми при
начално зареждане и изключване на
компютъра

Увод


Като администратор често ще ви се налага да анализирате проблеми с процедурите за стартиране и изключване на компютъра. Този урок ще ви даде набор от техники за разрешаване на често срещани проблеми с тези процедури.

Разрешаване на проблеми с рестартиране или изключване на компютъра


Обикновено може да изключите Windows Vista, като щракнете върху бутона старт, след което щракнете върху бутона Опции, намиращ се отдясно на бутона за заключване на системата. От опциите избирате съответно дали системата да бъде рестартирана или изключена. Понякога Windows Vista не успява успешно да се рестартира или да изгаси компютъра, при което е нужно да извършите допълнителни действия. В тези случаи следвайте следната процедура:

  1. Натиснете клавишите Ctrl+Alt+Del. Би трябвало да се отвори Windows прозорец, в който изберете Стартирай диспечер на задачите.

  2. На страницата с приложения потърсете за приложение, което не отговаря. В случай, че изглежда, че всички програми функционират нормално, тогава преминете към стъпка 5.

  3. Изберете приложението, което не отговаря, след което изберете бутона Затвори програма.

  4. Ако програмата не отговори на заявката за затваряне, ще се появи диалогов прозорец, който ви позволява директно да затворите програмата или да отмените заявката за затваряне на програмата. Щракнете върху бутона Затвори веднага.

  5. Опитайте отново да изключите или рестартирате компютъра.

Като последна мярка може да се наложи да извършите хардуерно изключване на компютъра. Процедурата за това е: натиснете и задръжте натиснат бутона за включване на бутона за четири секунди. След тази процедура следващият път, когато стартирате компютъра най-вероятно ще се стартира процедура за проверка на състоянието на информацията на твърдите дискове поради факта, че системата не е била загасена правилно и съществува риск от повреда на файлове и файловата система, разположени върху твърдите дискове.

Преинсталиране на Windows Vista


Когато не можете да възстановите операционната система по никакъв друг начин, последната възможност за възстановяване е да я преинсталирате с опцията за поправка. Тази опция инструктира Windows да преинсталира базовата операционна система върху вече съществуващите инсталирани файлове. Тази процедура на поправка не би трябвало да засегне потребителските файлове и настройки, съществуващи върху компютъра. По този начин всички програми, които са били инсталирани и всички данни намиращи се върху системата би трябвало да бъдат достъпни след завършване на процедурата.

За да преинсталирате Windows Vista с опцията за поправка, следвайте процедурата: 1. Поставете диска на Windows Vista, след което рестартирайте компютъра.

 2. Когато Setup програмата се стартира, не избирайте никоя от опциите за поправка (repair), вместо това натиснете клавиша Enter, за да стартирате инсталацията нормално.

 3. Натиснете клавиша F8, за да приемете лицензното споразумение. След което Windows Vista ще претърси твърдите дискове за съществуващи инсталации на операционни системи.

 4. От прозореца, показващ откритите операционни системи, изберете инсталацията с Windows Vista, която желаете да поправите и натиснете клавиша R, за да стартирате процедурата по поправка на съществуващата инсталация.

 5. Остатъка от тази процедура следва стъпките на нормална инсталация на Windows Vista. Когато процесът на инсталация завърши, всички системни файлове ще са обновени и потребителските файлове и настройки трябва да са непроменени.

Имайте в предвид, че процедурата за поправка на системата не може да възстанови проблеми, предизвикани от повреден твърд диск. Ако файловата система на системния диск е повредена, то най-вероятно ще е нужно да форматирате проблемните дялове, след което да направите нова инсталация на операционната система. Ако твърдият диск е повреден, то ще е нужно да го замените с нов, след което да направите нова инсталация на операционната система.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница