Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятиястраница6/12
Дата22.07.2016
Размер2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Преди попълване на таблиците в бизнес плана прочетете приложените инструкции!Забележки:1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително).2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес плана, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.I. Въведение1. Кратко описание на проекта.2. Очакван резултат след завършване на проекта.2.1. Устойчива заетост за периода на бизнес плана.II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност1. Кратка информация за дейността на кандидата, вкл. стойност на дълготрайните материални активи съгласно данните от последния счетоводен баланс.2. Правен статут.3. Организация, структура и управление, вкл. постоянно зает персонал.4. Предпроектно проучване.4.1. Конкуренция.o Брой на конкурентите, произвеждащи такава продукция (предлагащи такива услуги). Източници, на които се базира информацията на кандидата;o Основни местни конкуренти;o Преимущества на кандидата пред конкурентите. Предимства на предлаганите продукти/услуги;o Сравнение с цените на конкурентите. Източници, на които се базира информацията на кандидата;o Начини за повишаване на конкурентоспособността.4.2. Пазарна среда.o Пазар и размер на пазарния дял, който заема кандидатът. Източници, на които се базира тази информация.o Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си. Как очаквате да се развие пазарът в бъдеще и под влияние на кои фактори:- Увеличаване на конкуренцията на местно ниво- Промени в потребителското търсене- Чуждестранна конкуренция4.3. Друго проучване, необходимо за осъществяване на дейността (напр. местен пазар на труда, заетост, квалификация и т. н.).5. Разработки (когато се предвиждат такива).5.1. Маркетингова стратегия.5.2. Системи за управление.5.3. Рекламни и информационни материали.III. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта.Доставчици и клиенти1. Обект и източници за финансиране на проекта.

Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта

 

 

 

(лева)

 

Единична

Стойност*

Включително

Инвестиция

цена

 

Собствени

Кредит

Други

 

 

 

средства

(%)

(%)

 

 

 

(%)

 

 

Вид

Модел, порода,

К-во

Мярка

 

 

 

 

 

 

тип, други

 

 

 

 

 

 

 

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.

Таблица 1а. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта

 

 

 

(лева)

 

Единична

Стойност*

Включително

Инвестиция

цена

 

Собствени

Кредит

Други

 

 

 

средства

(%)

(%)

 

 

 

(%)

 

 

Вид

Модел, порода,

К-во

Мярка

 

 

 

 

 

 

тип, други

 

 

 

 

 

 

 

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.

2. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект

 

Таблица A. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект

 

 

 

(лева)

Дейност/активи

Дата на реализация/придобиване

Дата на въвеждане

Стойност

 

 

в експлоатация

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

3. Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията

 

Таблица Б. Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията

 

 

 

(лева)

Дейности/активи

Начална дата/дата на

Крайна дата/дата на

Стойност

 

придобиване

въвеждане в експлоатация

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

4. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект.

Таблица В

 

 

(лева)

Дейности

Вложени средства

Източник

А

Б

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Доставчици

Таблица Г. Настоящи доставчици

 

 

 

 

(лева)

Доставчици

Вид на доставките

% от доставките

Неплатени задължения

Падеж

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

Таблица Д. Бъдещи доставчици

Доставчици

Вид на доставките

% от доставките

Условия на плащане

A

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Клиенти.

 

Таблица Е. Настоящи клиенти

 

 

 

 

 

(лева)

Клиенти

Вид на продук-

% на

Годишни

Условия на

Падеж

 

цията/услугите

продажби

продажби

плащане

 

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Ж. Бъдещи клиенти

 

 

 

 

(лева)

Клиенти

Вид на

% на

Годишни

Условия на

 

продукцията/

продажби

продажби

плащане

 

услугите

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица З. Продукция за износ

 

 

 

 

(лева)

Клиенти

Вид на

% на

Годишни

Условия на

 

продукцията/

продажби

продажби

плащане

 

услугите

 

(в лева)

 

А

Б

В

Г

Д

Настоящи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бъдещи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница