Покана за участие в търг за доставка на оборудване с цел повишаване на конкурентноспособността на елан оод – бургасстраница1/14
Дата21.01.2018
Размер1.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Бургас, ………… г.

Наш №: BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1-010/SP/01


Уважаеми/а господине/госпожо,
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ЕЛАН ООД – БУРГАС

Във връзка с Вашето запитване във връзка с публикацията на гореспоменатата покана за търг, приложено Ви изпращаме следните документи, които съставляват тръжното досие:


А. Инструкции към участниците в търга

В. Проекто-договор и специални условия, вкл. анекси:

Проекто-договор;

Специални условия;

Анекс І Общи условия на договора;

Анекс ІІ Технически спецификации;

Анекс ІІІ Техническа оферта;

Анекс ІV Разбивка на бюджета (Модел на финансовата оферта)

Анекс V Форми

С. Допълнителна информация

Речник

Таблица за съответствие с административните изисквания;Таблица за оценяване.

D.Формуляр за подаване на оферта


За пълна информация за тръжните процедури, моля обърнете се към Практическо ръководство за тръжни процедури за външни дейности на ЕС от 1 февруари 2006 (Practical Guide to EC external aid contract procedures), който може да бъде намерен на следната Интернет страница: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm.
Искания за разяснения трябва да бъдат получени от Възложителя писмено най-малко 21 дни преди крайния срок за подаването на офертите. Възложителят ще отговори на въпросите до 11 дни преди крайния срок от подаване на офертите като публикува информацията на интернет страницата на Възложителя в посочения срок.

Ако Възложителят, било по своя собствена инициатива или в отговор на въпрос, предостави допълнителна информация във връзка с тръжното досие, той трябва да разпрати тази информация писмено до всички участници в търга едновременно.


Разходите направени по време на подготовката и подаването на тръжните предложения няма да бъдат възстановявани.
Очакваме получаването на офертата Ви на адреса, посочен в Указанията към участниците в търга преди 16.00 часа на 12.06.2007 г. Ако решите да не подавате оферта, ще Ви бъдем благодарни, ако ни информирате писмено и посочите причините за Вашето решение.
Искрено Ваш/

Антон Станков

А. ИНСТРУКЦИИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА


НОМЕР НА ОБЯВАТА: BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1-010/SP/01


С подаването на офертата си, Участникът приема напълно и без ограничения специалните и общите условия по този договор като единствената основа на настоящата тръжна процедура, независимо какви са неговите собствени условия на продажба, от които той тук се отказва. От Участниците в търга се очаква да прегледат внимателно и да се придържат към всички указания, формуляри, договорни клаузи и спецификации, които се съдържат в настоящето тръжно досие. Непредаването на оферта, съдържаща цялата изисквана информация и документация в рамките на посочения краен срок ще доведе до отхвърляне на офертата. Няма да се взимат под внимание каквито и да е уговорки/възражения във връзка с офертата и по отношение на тръжното досие; всякакви уговорки/възражения автоматично ще доведат до незабавното отхвърляне на офертата без по-нататъшно оценяване.

Речник на използваните термини е включен в част С от настоящото тръжно досие.

  1. Доставки, които следва да бъдат направени

  1. Предметът на договора е доставката, въвеждането в експлоатация, поддръжката и след продажбено обслужване от Доставчика на следните стоки:

машини за производство на алуминиева и ПВЦ дограма, и за обработка на алуминиеви композитни панели – 6 броя


на 6 ЛОТ/ове: в ЕЛАН ООД, гр. Бургас, кв. Долно Езерово, DDP (доставка с платено мито, преминала през митнически изчиствания в уговореното място/) и с време за изпълнение –60 дни.
  1. Доставките трябва напълно да съответстват на техническите спецификации, заложени в тръжното досие (технически анекс) и да съответстват във всички аспекти на плановете, количествата, моделите, мострите, мерките и другите указания.


    1. Участниците в търга не са упълномощени да подават оферти за варианти като допълнение

към настоящия търг.


  1. График

ДАТА

ЧАС*

Среща за разяснения /посещение на обекта (ако има такива)

Неприложимо

Неприложимо

Краен срок за искане на разяснения от Възложителя

23.05.2007 г.

16.00 часа

Последна дата, на която Възложителят дава разяснения

02.06.2007 г

-

Краен срок за подаване на оферти

12.06.2007 г.

16.00 часа

Сесия по отваряне на офертите

13.06.2007 г.

14.00 часа

Уведомление за възлагане на договора на спечелилия търга Участник

05.07.2007 г.

-

Подписване на договора

06.07.2007 г.

-

* Всички часове са според времевата зона на страната на Възложителя

Индикативна дата

3. Участие
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница