Покани за доброволно изпълнение по чл. 182 от допк физически и юридически лицаДата09.02.2017
Размер67.91 Kb.
Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица


Публикувано на: 30 септември 2014 г., вторник

Валидно до: 14 октомври 2014 г.,17:30 ч., вторник

 

 Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в отдел “Местни данъци и такси” при Община Самоков на адрес гр.Самоков, ул.”Македония” 34, ет 1, гише №6, №7, №8, № 9 или на ет. 5, стая №517 от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

1. Бойко Любенов Недокланов, наследник на

Любен Алексиев Недокланов – ЕГН: 231006****
Адрес: с. Оброчище, общ. Добрич, ул. „Боряна” 6

Покана № 896 / 28.05.2014г.


2. Емилия Георгиева Кичева – ЕГН: 610510****


Адрес: гр. София, жк. „Дружба”, бл. 408, вх. Б, ет. 7, ап. 47

Покана № 2342/ 11.06.2014г


3. Богданка Иванова Евтимова – ЕГН: 480423****
Адрес: гр. София, р-н Връбница, ул. „Връх Манчо”№6,

вх. А, ет. 9, ап. 24

Покана № 3581 /19.06.2014г

4. Петър Александров Стойнев, наследник на

Недялка Стефанова Стойнева – ЕГН: 240620****
Адрес: гр. София, р-н Сердика, ул. „Есперанто” №11, ет. 3

Покана № 1998/ 10.06.2014г.5. Агоп Гарабед Гарабедян – ЕГН: 680104***
Адрес: гр. София, р-н Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза”№ 57, ет. 3

Покана № 2026/ 10.06.2014г.6. Ангел Георгиев Петелков, наследник на

Боян Стоилков Петелков – ЕГН: 251122****
Адрес: гр. София, жк. „Сухата река”, бл. 21, вх. Б, ет. 5, ап. 105

Покана № 3051/ 16.06.2014г.7. Стоян Иванов Петков – ЕГН: 540118****
Адрес: гр. София, жк. „Младост 4”, бл. 480, вх. 1, ет. 5, ап. 19

Покана № 2233/ 10.06.2014г.8. Таня Йорданова Алексиева – ЕГН: 690620****
Адрес: гр. София, жк. „Фондови жилища”, бл. 42, вх. А, ет. 1, ап. 1

Покана № 2650/ 12.06.2014г.9. Владимир Любенов Владимиров – ЕГН: 570311****
Адрес: гр. София, р-н Красно село, жк. „Белите брези”, бл. 29, ет. 4

Покана № 2764/ 13.06.2014г.10. Нада Петрова Падинкина – ЕГН:371120****
Адрес: гр. София, р-н Красно село, ул. „691-ва”, вх. В, ет. 3, ап. 5

Покана № 3031/ 16.06.2014г.11. Пламен Георгиев Лашов – ЕГН: 520206****
Адрес: гр. София, жк. „Люлин”, бл. 803, вх. А, ет. 1, ап. 2

Покана 3062/ 16.06.2014г.12. Цветанка Иванова Иванова, наследник на

Филинка Стоилкова Карабачийска – ЕГН: 330915****
Адрес: гр. София, жк. „Младост 1”,

бл. 90, вх. Б, ет. 1, ап. 17

Покана № 3653/03.09.2014г.

13. Иванка Йорданова Живкова – ЕГН: 620917****
Адрес: гр. София, бул. „България” № 1, вх. 2, ет. 2, ап. 6

Покана № 3017/ 16.06.2014г.14. Ангел Георгиев Почекански – ЕГН: 670713****
Адрес: гр. София, р-н Връбница, жк. „Надежда’,

бл. 534, вх Г, ет. 3, ап. 87

Покана № 3358/17.06.2014г.
15. Венера Цанкова Балабанова, наследник на

Еленка Янева Груева – ЕГН: 240903****
Адрес: гр.Пловдив, р-н Западен,

ул. „Копривките” № 12, ет. 2, ап. 5

Покана № 2503/ 12.06.2014г.

16. Снежана Петрова Триова – Кънчева, наследник на

Мария Костадинова Триова – ЕГН: 290913****
Адрес: гр. София, р-н Красна поляна, жк. „Света Троица”,

Бл. 326, вх. Б, ет. 1, ап. 28

Покана № 1686/06.06.2014г

17. Валентин Благоев Иванов – ЕГН: 630224****
Адрес: с. Стефаново, общ. Радомир

Покана № 3638/ 04.08.2014г.18. Венцислав Иванов Фусков, наследник на

Иван Василев Фусков – ЕГН: 390214****
Адрес: с. Бистрица, общ. Столична, ул. „Никола Крушкин” № 7

Покана № 2719/ 13.06.2014г.19. Радослав Георгиев Тошев – ЕГН: 691230****
Адрес: гр. София, жк. „Дружба”, бл. 43, вх. А, ет. 1, ап. 3

Покана № 1212/ 30.05.2014г.20. Димитър Велинов Николов – ЕГН: 740927****
Адрес: гр. София, р-н Гара Искър,

ул. „9-та” № 6

Покана № 1795/ 06.06.2014г.

21. Мария Бориславова Василева, наследник на

Тодор Ангелов Василев – ЕГН: 540824****
Адрес: гр. София, жк. „Металург” , бл. 30, вх. Г, ет.5, ап. 104

Покана № 2561/ 12.06.2014г.22. Светослав Райчев Митев – ЕГН: 640522****
Адрес: гр. София, ул. „Русалийски проход” №19

Покана № 3168/ 17.06.2014г.23. Йонка Николова Вукова, наследник на

Любен Стоянов Вуков – ЕГН: 331016****
Адрес: гр. София, р-н Слатина,

жк. „Христо Смирненски”, бл. 4, вх. Б, ет. 2, ап. 25

Покана № 1203/ 30.05.2014г.

24. Мария Петрова Тимева, наследник на

Тодор Стоянов Лазаров – ЕГН: 620411****
Адрес: гр. София, ул. „Хемус” № 5, вх. Б, ет. 5, ап. 13

Покана № 1986/ 10.06.2014г.25. Митко Владов Попов – ЕГН: 410826****
Адрес гр. София, бул. „Драган Цанков” № 59, вх. А, ет. 6, ап. 16

Покана № 231/ 10.03.2014г.26. Виктор Костадинов Камбанов, наследник на

Лиляна Стан. Донева – ЕГН: 430110****
Адрес гр. София, р-н Витоша, ул. „Казбек” № 59А,

ет. 6, ап. 27

Покана № 2004/ 10.06.2014г.

27. Янко Благоев Плачков – ЕГН 680801****
Адрес: гр. София, ул. „Шейново” № 28

ет. 2, ап. 5

Покана № 1625/ 05.06.2014г.

28. Тодорка Евтимова Бабанска – ЕГН: 460303****
Адрес: гр. София, жк. „Горубляне”,

ул. „5-ти ноември” № 15

Покана № 3656/ 05.09.2014г.

29. Джанет Мей Аткинсън – ЕИК: 094010***
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

хот. компл. „Вила Парк”, ет. 1, ап. 209

Покана № 3761/ 19.09 .2014г.
30. Лорна Анн Байнс – ЕИК: 175285****
Адрес: гр. София, жк. „Борово”, бл. 52, вх. Г

Покана № 3722/ 15.09.2014г.31. Дейвид Уилям Едуард Фостър – ЕИК: 175285***,
Адрес: гр. София, жк. „Борово”, бл. 52, вх. Г

Покана № 3721/15.09.2014г.32. Матю Филип Картър – ЕИК: 175676****
Адрес: гр. София, ул. ‘Русалийски проход” № 19, ет. 2,

Покана № 3661/ 09.09.2014г.33. Джанис Маргарит Морис – ЕИК: 175416****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

хот. компл. „Вила Парк”,ет. 1, ап. А-102

Покана № 3670/ 10.09.2014г.

34. Алистър Филип Хю Фокс – ЕИК: 175872****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

хк. „Вила парк”, ет. 2, ап. 213

Покана № 3734/ 17.09.2014г.

35. Никос Пантели – ЕИК: 175857****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков, ап и хот компл. „Гюрови градини”, вх. Б, ет. 4,ап. 112

Покана № 3738/17.09.2014г.36. Джанис Шарп – ЕИК: 175838****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

хот. компл. „Рила парк - 1”, ет. 6, ап. 603

Покана № 3714/ 15.09.2014г.

37. Пол Уилям Морис – ЕИК: 175416****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

хот. компл. „Вила парк”, ет. 1, ап. А102

Покана № 3669/ 10.09.2014г.

38. Ирийн Мишел Пантели – ЕИК: 175857****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

хот. компл „Гюрови градини”, вх. Б, ет. 4, ап. 112

Покана № 3741/ 17.09.2014г.

39. Мартин Реймънд Джаксън - ЕИК: 039196****
Адрес: кк. Боровец, общ. Самоков,

хот. компл. „Вила парк”, ет. 1, ап. 209

Покана № 3760/ 18.09.2014г.

40. „Крикетерс Пропъртис” ООД – ЕИК: 175135****
Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16

Представляващ: Дейвид Питър Гроувс

Покана № 3711/ 12.09.2014г.

41. „Смарт Пропертиз Интернешънъл” ООД – ЕИК: 131407****
Адрес: гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 6, ет. 3

Представляващ: Линда Кели

Покана № 2878/16.06.2014г.

42. „Ейч Дабъл Ю Лейжър” ЕООД – ЕИК: 131061****
Адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 2

Представляващ: Хелън Уайт

Покана № 3688/ 11.09.2014г.

43. „Искър Проджектс” ЕООД – ЕИК: 175073****
Адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 6, ет. 3, офис 308

Представляващ: Джеймс Джонатан Мофат РийПокана № 3664/ 09.09..2014г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница