Показатели за изпълнениеДата09.04.2018
Размер69.71 Kb.
ТипОтчет
ОТЧЕТ
за дейността на дирекция „Лабораторни изследвания”

за IІ-ро тримесечие на 2017 г.
Показатели за изпълнение

Мерна единица

ЗК

ЗК

ЛУ

Показатели за фактори на жизнената среда

 

план

изпълнение 

план

проби питейни води

/постоянен и периодичен мониторинг/бр.

91

91

7575

75

75ХВ – 92

СМБ – 95


ТМ – 91

ПАВ – 76


ПО – 76

ТХМ – 76


ХВ – 74

СМБ – 64


ТМ – 27

ПАВ –18


ПО – 18

ТХМ – 18


  изследвания питейни води

бр.
ХВ – 1023

СМБ – 189

ТМ – 563

ПАВ – 152

ПО – 912

ТХМ – 608


Общо: 3447

ХВ – 596

СМБ –134


ТМ – 229

ПАВ – 36


ПО – 214

ТХМ – 136


Общо: 1345

   проби бутилирани води

бр.

19

26


ХВ – 19

СМБ – 34


ТМ – 20

ПАВ –6


ПО –6

ТХМ – 6

   изследвания бутилирани води

бр.
ХВ – 191

СМБ – 238

ТМ – 221

ПАВ –12


ПО – 72

ТХМ – 48
Общо: 782


проби минерални води от водоизточника


бр.

6

СМБ – 8

ТМ – 3


Общо: 11

СМБ – 2

изследвания минерални води от водоизточника

бр.
СМБ – 56

ТМ – 3


Общо: 59

СМБ – 2   проби води от басейни

бр.

72

ХВ – 60

СМБ – 58


ХВ – 2

СМБ – 41   изследвания води от басейни

бр.
ХВ – 540

СМБ – 290


Общо: 830

ХВ – 10

СМБ – 123


Общо: 133

  

проби повърхностни /язовирни/ води за питейно – битови цели


бр.

5

СМБ – 5

-

   изследвания повърхностни /язовирни/ води за питейно – битови цели

бр.
СМБ – 10

-

  измервания на шум

бр.
21

измервания на градски шум

в гр.Горна Оряховица и гр. Свищовбр.

162

162измервания на осветеност, микроклимат, прах и токсични вещества и др. в обекти

бр.

О – 92

М – 16


П – 1
Общо: 109

измервания на електромагнитни полета

бр.

72

92

-

Показатели за контрол на продукти и стоки със значение за здравето на човека

 


 проби козметика

бр.

СМБ –9

ТМ – 24


Салицилова киселина – 3

Бензоена киселина – 3

Хлорхексидин-3

Метанол – 3СМБ –9

ТМ –24


Салицилова киселина – 3

Бензоена киселина – 3

Хлорхексидин-3

Метанол – 3


  изследвания козметика

бр.
СМБ –54

ТМ – 48


Салицилова киселина – 3

Бензоена киселина – 3

Хлорхексидин-3

Метанол -3 Общо: 114


храни


  проби

бр.
СМБ – 47

HРLC –12


ТМ – 14

ХХ – 75  изследвания

бр.
СМБ – 102

HРLC – 22

ТМ – 27

ХХ – 268
Общо: 419Отривки


  проби

бр.

-

СМБ – 108


  изследвания

бр.

-

СМБ – 172

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) успешно участва в международно сравнително изпитване на питейна вода 412 QWAS „LGC Standards” проведено от 10 април – 05 май 2017 г. по пет микробиологични показатели (микробно число – при 22° С и 37° С, Eschеrichia coli, Coliforms и Enterococci). Междулабораторното сравнително изпитване е по план за 2017 от четиригодишната програма на дирекция „Лабораторни изследвания“ за участие в национални и международни изпитвания за пригодност. Получените резултати са /z/ score ≤ 2 – приемливи и доказват, точността на отчитаните резултатите от извършваните изпитвания в съответствие с изискванията на СУ и БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Проведена беше оценка на място за преакредитация на ОК А от 20-22.03.2017 г. в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020. След направения одит са изпратени Доклади за коригиращи действия както и доказателства/записи за проведените коригиращи действия, съгласно Процедурата за акредитация BAS QR 2. Проведените коригиращи действия за трите несъответствия са приети и закрити в срок. След изпълнение на коригиращи действия Орган за контрол от вид А при РЗИ- Велико Търново, получи Сертификат за преакредитация с рег. № 165 ОК А/30.06.2017 г. и заповед №А 227 със срок на валидност до 30.06.2021.

Приходите постъпили от лабораторни услуги по заявки от физически и юридически лица през ІІ тримесечие на 2017 г. са 14 974,50 лв. от 1345 изследвания на питейни води, 133 изследвания на води от басейни, 130 измервания на физични фактори на средата, 419 изследвания на храни и 172 изследвания на отривки.

На 12.05.2017 г. беше проведен колегиум на тема: „Изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025”

Проведен беше планов одит на 15.06.2017 г. в съответствие с утвърдената план - програма на ОК А за 2017 г. Доклад № 1/27.06.2017 г. определя въведената системи за управление на качеството като ефективно действаща. Не са установени значителни несъответствия.


06.07.2017 г.


Изготвил:

Иваничка КалчеваДиректор на дирекция„Лабораторни изследвания”
Каталог: kartinki -> otcheti%202017
otcheti%202017 -> О т ч е т за дейността на отдел дзк на дирекция „Обществено здраве” през първото тримесечие на 2017 г
kartinki -> О т ч е т за дейността на отдел дзк на дирекция „Обществено здраве” през първото тримесечие на 2016 г
otcheti%202017 -> Отчет за дейността на отдел „профилактика на болестите и промоция на здравето” за
otcheti%202017 -> Д о к л а д за изпълнението на графика на рзи за мониторинг на питейните води в област Велико Търново през І тримесечие на 2017 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница