Последователно и смесено свързване на съпротивленияДата04.01.2018
Размер62 Kb.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ”Проф.Д.БАЛАРЕВ”-Русе

Курсова работа


Тема:Последователно и смесено свързване на съпротивления

на

дисциплина: Електротехника и електроника
X клас №
специалност:” Технология на нефта,газа и твърдите горива„

Проверил:.................

/ /

Учебна 2010/2011 годинаИзползвана литература

 1. Ананиев Л.” Основи на електротехниката”,Техника,София 1995

 2. Рашков А. „Машинно и електротехническо чертане”,Техника,София 1999

 3. Интернет

 4. Илиев И.”Справочник по електротехника”,Техника,София 1992

 5. Русева Сл. и колектив”ЕСКД справочник по конструкторска документация”,Техника,София 1988


Съдържание:

 1. Използвана литература 2стр.

 2. Кратки биографични бележки за Андре Мари Ампер 3

 3. Кратки биографични бележки за Алесандро Волта 4

 4. Математически зависимости за Работа на постоянния

електрически ток 5

 1. Математически зависимости за Количество отделена топлина 6

 2. Приложения:

а.Електрическа верига с последователно свързани съпротивления 7

б. Електрическа верига със смесено свързани съпротивления 7съпротивления R2 и R3 7

  • Едно последователно R1 и три паралелно свързани

съпротивления R2 , R3 и R4 8

І.Кратки биографични бележки за Андре Мари Ампер

АНДРЕ МАРИ АМПЕР

/22.01.1775 – 10.07.1863г./


Роден в Лион, Франция. Той започва да изучава ботаника, химия, физика и математика.

През 1801г става преподавател по физика в гимназията в гр. Бург, а от 1805г е преподавател в политехниката в Париж. През това време Ампер работи много в областта на математиката. Той публикува редица научни трудове по теория на вероятностите, за приложението на висшата математика в проблемите на механиката и върху различни проблеми на математическият анализ. През 1824г е назначен за професор по експериментална физика в колеж дьо Франс.

Най-значителните научни трудове на Ампер са из областта на физиката. Той установява, че отклонението на северният полюс на магнитната стрелка, намираща се под проводник, по който протича електричен ток, се определя с известното днес правило на дясната ръка. През 1826г Ампер извежда закона за взаимодействието на електрическите токове: “Силата на взаимодействието на електрическите токове е право пропорционална на произведението на токовете и обратно пропорционално на квадрата на разстоянието между тях”.

Единицата за сила на елекричния ток е наречена в негова чест,той е формулирал основните закони на класическата електродинамика.

Ампер [A] е единица за електричен ток и се определя като постоянен ток, който създава сила от 2.10 -2 Нютона между всеки метър от два успоредни, разположени на 1 метър разстояние във вакуум, безкрайни проводника.

Амперметър е прибор за измерване на силата на електричен ток. Включва се последователно в токовата верига. Трябва да има малко входно съпротивление. 

Ампер умира при служебно пътуване до Марсилия .ІІ.Кратки биографични бележки за Алесандро Волта


Алесандро Джузепе Анастасио Волта

/1745 - 5.03.1827/

На 5 март 1827 г. Умира италианският физик граф Алесандро Волта, останал в историята на науката с изобретената през 1800 г. Електрическа батерия.
Роденият през 1745 г. Волта проговаря едва на четиригодишна възраст, когато вече е смятан за умствено изостанал. Той обаче бързо догонва връстниците си, а родителите му го изпращат в йезуитско училище с амбицията да стане юрист.

Волта обаче има други намерения. През 1774 г. Става преподавател по физика в Комо, а неговата голяма страст винаги е било електричеството.

Още като ученик Волта написва поема на латински език, посветена на това ново за средата на XVIII век откритие, на същия феномен е посветен и първият му научен труд – De vi attractiva ignis electrici ac phaenomenis inde pendentibus.

През 1775 г. Волта сглобява устройство, създаващо статичен електрически заряд, наречено електрофор (Electrophorus), а през следващите две години изучава газовете и изследва тяхната запалимост с електрическа искра в затворен съд.


През 1800 г. Разработва т.нар. волтов куп, предшественик на електрическата батерия, който създава постоянен електрически поток. Волта е убеден, че най-ефективно електричество произвежда комбинацията от цинк и сребро и ги влага в батерията си. 
През 1810 г. Получава лично от Наполеон титлата граф, а 9 години по-късно се оттегля от активна дейност.
Единицата за електрическо напрежение – волт, е наречена на изобретателя през 1881 г.
Волт [V] – единица за електрически потенциал.Един волт е разликата на потенциала между две точки на електрически проводник, през който протича постоянен ток с големина 1 ампер при мощност 1 ват.

ІІІ.Математически зависимости за Работа на постоянния електрически ток

Законът на Ом се определя следните равенства:

I=G.U и I =U/R

Една проста електрическа верига съдържа в себе си естествено и токоизточник.В такъв случай при определяне на електрическия ток в тази верига трябва да се имат в пред вид и параметрите на токоизточника (E и ro ).U=I.R и Uo=I.ro


E=U+Uo

E=I.R+I.ro=I(R+ro)

I=E / R+ro

ІV. Математически зависимости за Количество отделена топлина

При протичане на електрически ток през проводника насочено движещите се свободни електрони се сблъскват с йоните на кристалната решетка и им отдават своята кинетична енергия.Вследствие на това йоните увеличават топлинното си движение и температурата на проводника се повишава.С други думи , движещите се електрони са посредници при превръщане на електрическата енергия в топлина.Следователно при протичане на електрически ток през проводник от него се отделя определено количество топлина.

Q=W=A
където Q е количеството отделена топлинна енергия в проводника.

По SI топлинната енергия се измерва в джаули (Ј).

W = I.R.I.t = I².R.t¸Ј
Q = U.I.t¸Ј
Q=I².R.t¸Ј

Последният израз представлява законът на Джаул и Ленц,които независимо един от друг едновременно са доказали по опитен път този закон: количеството отделена топлина в проводника при протичане на електрически ток през него се измерва с произведението от квадрата на тока , съпротивлението на проводника и времето ,през което е протекъл токът.V.Приложение

 1. Електрическа верига с последователно свързани съпротивления


Rекв=R1+R2

U1=I.R1

U2=I.R2

U=U1+U2=I. (R1+R2)

I=U/R=U1+U2/R1+R2


 1. Електрическа верига със смесено свързани съпротивления

  • Едно последователно R1 и две паралелно свързани съпротивления R2 и R3

Rекв=R2+R3Rекв=R2+ R3


  • Едно последователно R1 и три паралелно свързани съпротивления R2 , R3 и R4


R=R1+R2,3,4=


R1+R2.R3.R4

R2+R3+R4Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница