Потребителско ръководство за работа с удостоверение за квалифициран електронен подпис Spektar. Org Снабдете се с удостоверение за квалифициран подпис Spektar. Org „Спектър”Дата13.06.2017
Размер135.04 Kb.
http://www.spektar.org/help/help.html

Потребителско ръководство за работа с удостоверение за квалифициран електронен подпис Spektar.Org

1. Снабдете се с удостоверение за квалифициран подпис Spektar.Org

Спектър” АД в качеството си на регистриран доставчик на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис (ДУУ) издава сертификати по писмено искане на Титуляра. Редът на подаване на искане за издаване на сертификат, необходимите документи, които се прилагат към искането и условията за неговото удовлетворяване са разписани в политиките за всеки конкретен тип сертификат.  • На адрес www.spektar.org направете Вашата регистрация като нов потребител , за да получите регистрационен номер.

  • Запознайте се с необходимите документи за регистрация, попълнете ги и ги разпечатайте. След като ги заверите според посочените изисквания, ни ги изпратете

  • След като служителите на Spektar.Org осъществят необходимата проверка на документите Ви, с оглед на сигурност на Вашата бъдеща електронна кореспонденция с институциите, Вие ще получите възможност за генериране на квалифициран електронен подпис с валидност 1 или 2 години от датата на издаване.

Освен във всяка частна кореспонденция, с квалифициран електронен подпис може да се подписват и документи към НАП, НОИ и други органи на държавната и местна власт.

2. Инсталирайте сертификата на доставчика. За да ползвате по предназначение потребителските SpektarOrg сертификати, е необходимо от сайта www.spektar.org да изтеглите и инсталирате удостоверяващите сертификати Spektar Root CA, Spektar Secondary Qualified CA

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Инструкция за издаване и управление на удостоверение за квалифициран електронен подпис Spektar.Org http://www.spektar.org/help/_Toc157395782.html 2

1.1. Първоначална еднократна регистрация в системата за заявяване на сертификати 2

1.2. Смяна на първоначалния код за достъп 3

http://www.spektar.org/help/_Toc157395784.html 3

1.3. Запознаване, попълване и разпечатване на необходимите документи 3

1.4. Подаване на необходимите документи 3

1.5. Проверка на документите в регистриращия орган на ДУУ 4

1.6. Проверка на въведените от RA клиентски данни 4

1.7. Генериране на двойката частен-публичен ключ и формиране на електронна заявка 8

1.8. Проверка на електронната заявка в регистриращия орган на ДУУ 11

1.9. Изтегляне на заявения сертификат 12

2. Инсталиране на сертификати за електронен подпис 14

2.1. Инсталиране на удостоверяващите сертификати Spektar Root CA, Spektar Secondary Qualified CA 14

2.2. Проверка за наличен инсталиран цифров сертификат на компютъра 19

2.3. Инсталиране на потребителския сертификат 20

2.4. Информация за данните, съдържащи се в потребителските сертификати 20

3. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДНОВЯВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ

3.1. Подаване на необходимите документи

3.2. Подаване на електронна заявка за подновяване на удостоверение за електронен подпис

3.3. Изтегляне на заявения сертификат

3.4. Как да попълним заявка за подновяване

1. Инструкция за издаване и управление на удостоверение за квалифициран електронен подпис Spektar.Org http://www.spektar.org/help/_Toc157395782.html
1.1. Първоначална еднократна регистрация в системата за заявяване на сертификати


На адрес http://www.spektar.org направете вашата регистрация като нов потребител, за да получите регистрационен номер.Екран 1

Пощенският сървър, поддържащ обявеният e-mail адрес трябва да поддържа SMTP/POP3/IMAP достъп.

Първоначалният код за достъп и регистрационният номер се изпращат автоматично на посочения от Вас при регистрацията e-mail

1.2. Смяна на първоначалния код за достъп

http://www.spektar.org/help/_Toc157395784.html


Проверете електронната си поща, посочена при първоначалната регистрация и сменете първоначалния си код за достъп през Вашия персонален профил. Необходимо е, произволно избраният от Вас код да бъде с дължина между 5 и 20 символа.

1.3. Запознаване, попълване и разпечатване на необходимите документи


http://www.spektar.org/help/_Toc157395785.html

След като сте направили своя избор за вида сертификат, от главната страница на сайта, в раздел „Документи за издаване на сертификати”, разгледайте кои са необходимите документи за регистрация, попълнете ги и ги разпечатайте.

Попълнете Вашият РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР в заявката за сертификат и в договора на съответните места.

1.4. Подаване на необходимите документи


http://www.spektar.org/help/_Toc157395786.html
Заверете документите според посочените изисквания. Изпратете ни попълнени пълния комплект документи на адрес: гр. София 1142, ул. „Карнеги” № 11А, „Спектър” АД. За Ваша сигурност изпратете пощата с препоръчано писмо.

1.5. Проверка на документите в регистриращия орган на ДУУ


http://www.spektar.org/help/_Toc157395787.html
Регистриращият орган (RA) на ДУУ стартира процедура по проверка за наличност на изискваните документи и достоверност на попълнената информация.Екран 2

1.6. Проверка на въведените от RA клиентски данни


http://www.spektar.org/help/_Toc157395788.html
В персоналния си профил имате възможност да проследявате етапите в поле „Статус от процеса”, а в поле „Управление” да участвате в самия процес. Прегледът на въведените данни става след като се използва препратката „Преглед на данни”.Екран 3Екран 4
В случай, че въведените данни не са коректни можете да използвате опцията „Отказвам данните”. Системата ще Ви отведе на страница, в която ще имате възможност да опишете и коригирате установените от Вас грешки.Екран 5Екран 6Екран 7Екран 8

1.7. Генериране на двойката частен-публичен ключ и формиране на електронна заявка


http://www.spektar.org/help/_Toc157395789.html
Ако сте съгласни с въведените данни, пристъпете към генериране на двойката частен-публичен ключ и формиране на електронната заявка за съответния сертификат, като спазвате инструкциите от екрана.

Внимание: За да пристъпите към генериране е необходимо предварително да сте се снабдили със смарт карта и четец. Списък с препоръчителните доставчици на устройствата можете да намерите в раздел „Смарт карти и четци” от главната страница. Системата ще Ви напомни да поставите Вашата смарт карта в четеца, в случай че забравите (Екран 11).

Екран 9


Екран 10Екран 11Екран 12Екран 13Екран 14

1.8. Проверка на електронната заявка в регистриращия орган на ДУУ


http://www.spektar.org/help/_Toc157395789.html
При заплатена от Вас услуга и установена достоверност на електронната заявка, в RA удостоверяват нейната валидност и се стартира процеса по издаване на сертификат.


Екран 15

1.9. Изтегляне на заявения сертификат


http://www.spektar.org/help/_Toc157395791.html
От персоналния си профил пристъпете към изтегляне на Вашия сертификат като следвате инструкциите от екрана.


Екран 16


Екран 17Екран 18Екран 19Екран 20Екран 21

2. Инсталиране на сертификати за електронен подпис

2.1. Инсталиране на удостоверяващите сертификати Spektar Root CA, Spektar Secondary Qualified CA


http://www.spektar.org/help/_Toc157395792.html
Имате възможност да ги изтеглите от интернет страницата ни www.spektar.org.Екран 22

Кликнете върху един от удостоверяващите сертификати и изберете

Екран 23

Изберете и посочете удобно за Вас място в персоналния Ви компютър, където да съхраните удостоверяващия сертификат (Екран 24)

Екран 24

  • Кликнете върху вече съхранения на персоналния Ви компютър удостоверяващ сертификат, за да преминете към инсталирането му

  • След като го отворите, е необходимо да го импортирате в контейнера на Internet Explorer. ИзберетеЕкран 25

Следва

Екран 26Екран 27

Отново кликнете
Екран 28

Изберете , след което трябва да Ви излезе съобщение:

Екран 29

Действията по изтеглянето и инсталирането на останалите удостоверяващи сертификати са аналогични на гореописаните


2.2. Проверка за наличен инсталиран цифров сертификат на компютъра


http://www.spektar.org/help/_Toc157395794.html
За да видите дали има инсталиран сертификат, от главното меню изберете Tools и след това Internet Options


Екран 30
След това избирате таба Content и менюто CertificatesЕкран 31
В примера по-долу, се вижда че има наличен сертификат. В случай, че полето е празно е необходимо да се инсталира.


Екран 32

2.3. Инсталиране на потребителския сертификат


http://www.spektar.org/help/_Toc157395795.html
При изтегляне на удостоверението за квалифициран електронен подпис SpektarPersonal Universal/ SpektarPersonal Qualified / SpektarPersonal Restricted Universal или SpektarOrg Universal/ SpektarOrg Qualified / SpektarOrg Restricted Universal Certificate от персоналния Ви профил в системата ни, то автоматично се инсталира в Content-а на браузъра Ви.

2.4. Информация за данните, съдържащи се в потребителските сертификати


http://www.spektar.org/help/_Toc157395796.html
Отворете вече експортирания сертификат или чрез Content-a на интернет браузъра Ви, изберете Вашия сертификат и кликнете View

Екран 33Екран 34

След като Ви се появи по-горния „Екран 34”, изберете таб-а Details…

Екран 35

При избор на Serial number в долното поле излиза серийният номер на сертификата.

Екран 35а

При избор на Subject можете да видите Вашата информация в сертификата като например Булстат (OU=B); име на Титуляр (O); име на Автор (CN):

Екран 35b

При избор на Issuer, в долното поле ще видите данните за издателя на удостоверението за квалифициран електронен подпис:

Екран 35c


3. Процедура по подновяване на сертификат

3.1. Подаване на необходимите документи:

http://www.spektar.org/help/_Toc3_1.htm

За да подновите действието на издаденото от Spektar.Org удостоверение за квалифициран електронен подпис и ако няма промяна в декларираните данни е необходимо да изпратите до delovodstvo@spektar.org попълнени и подписани с всеки един от издадените ви Spektar.Org Certificates:

- Заявка за управление на удостоверение- която за Ваше улеснение при полагането на електронния Ви подпис е приложена в *.doc формат

Заявката за подновяване е достъпна и във Вашия персонален профил

Екран 36

Данните от удостоверението, което подновявате ще бъдат попълнени автоматично. Необходимо е да допълните само Вашите лични данни и данните на юридическото лице ако сертификатът е издаден на организация.Екран 37
След като попълните необходимото, натиснете бутон , а след това и бутон

- . Декларация от Автора - която за Ваше улеснение при полагането на електронният Ви подпис е приложена в *.doc формат (Декларация от Автора е необходима само в случай, че авторът на сертификата е упълномощено лице.)

- Удостоверение за актуално състояние (в случай, че организацията не подлежи на регистриране в Агенция по вписванията се изисква актуално състояние от съда с валидност до 30 дни от датата на подаване на документите)

Имате възможност и да попълните и предадете на Регистриращия орган лично, по електронен път или по пощата горепосочените документи на хартиен носител, подписано от Титуляра. В случай, че заявката не се предава лично на представител на Регистриращия орган, се изисква нотариална заверка.3.2. Подаване на електронна заявка за подновяване на удостоверение за електронен подпис

http://www.spektar.org/help/_Toc3_2.htm


Процедурата по генериране и подаване на електронна заявка се извършва през Вашият персонален профил.

След като влезете във Вашия профил е необходимо да използвате препратката „Подновяване на сертификат”, намираща се в полето Управление.

Процедурата по подновяването на сертификат може да бъде извършена по два начина- чрез генериране на нова двойка ключове и чрез използване на съществуващата двойка ключове. ДУУ Спектър препоръчва да подновите Вашия сертификат чрез генериране на нова двойка ключове.

Екран 38
3.2.1. Процедурата по подновяване действието на удостоверението с генериране на нова двойка ключове

След като изпълните действията, описани в т. 1.2 се визуализира следния екран:

Екран 39
След като маркирате „Генериране на нова двойка ключове”, продължете с таб . Пристъпете към генериране на двойката частен-публичен ключ и формиране на електронната заявка за съответния сертификат, като спазвате инструкциите от екрана.

Внимание: За да пристъпите към генериране е необходимо от падащото меню CSP да посочите устройство, съответстващо на Вашия драйвер за смарт-карти.

Екран 40
Въведете Вашия ПИН код.


Екран 41
На екрана Ви ще се визуализира текст Generate public/private key. След като генерирането премине успешно, се появява следният екран:


Екран 42

Екран 43
3.2.2. Процедурата по подновяване действието на удостоверението без да се генерира нова двойка ключове
ДУУ като доставчик на удостоверителни услуги допуска подновяване на удостоверение за квалифициран електронен подпис чрез използване на съществуващата двойка ключове еднократно, с цел да се намали риска от компрометирането й.

След като изпълните действията, описани в т.1.2 се визуализира следния екран:Екран 44
Продължете с , без да маркирате „Генериране на нова двойка ключове”

Потвърдете с следващото системно съобщение:

Екран 45
За да пристъпите към подновяване на удостоверение без да се генерира нова двойка ключове е необходимо да натиснете бутонът

Внимание: На този етап от процеса по преиздаване на сертификат падащото меню CSP не е активно (не е необходимо да посочвате модел устройство), тъй като системата не извършва генериране на нова двойка ключове.

Екран 46
Потвърдете с


Екран 47
Въведете Вашият ПИН код.Екран 48

Екран 49
3.3. Изтегляне на заявения сертификат
http://www.spektar.org/help/_Toc3_3.htm
От персоналния си профил пристъпете към изтегляне на Вашия сертификат като следвате инструкциите от екрана.

Екран 50

Екран 51

Екран 52Екран 53Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница