Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация


Предоставени аванси за закупуване на финансови инструментистраница13/24
Дата22.07.2016
Размер0.96 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

16Предоставени аванси за закупуване на финансови инструменти
2008

2007
000 лв.

000 лв.


Акции от вторично предлагане на публични дружества, които към момента не се търгуват на борсата

-

61 289

 

-

61 289
31.12.2007 г.Дружество

брой акции

отчетна стойност в лв.


Холдинг Нов Век АД

439 107

9 694 899

Холдинг Варна АД

446 612

20 227 463

Индустриален Холдинг България АД

4 011 337

31 366 235

 
61 288 597

Към 31.12.2007 г. от централизирана търговия за неупражнени права Химимпорт АД е закупил права на Индустриален Холдинг България и на Холдинг Нов Век АД, даващи му право да запише както следва: 4 011 337 бр. акции от Индустриален Холдинг България АД и 439 107 бр. акции на Холдинг Нов Век АД.


На 28.01.2008 г. в БФБ-София АД е постъпило заявление за регистрация на последваща емисия акции на Неофициален Пазар на акции сегмент "B", както следва:

- Емитент: Холдинг Нов Век АД /HNVEK/;

- ISIN код на емисията: BG1100058988;

- Размер на емисията преди увеличението: 649 620 лева;

- Размер на увеличението: 907 589 лева;

- Размер на емисията след увеличението: 1 557 209 броя акции;

- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев.
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 03/28.01.2008 г., е взето следното решение:

Във връзка с Решение на КФН № 122-E/23.01.2008 г. относно вписване на последваща емисия ценни книжа, издадени от  „Индустриален холдинг България” АД /IHLBL/, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1 , т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, уведомяваме за следното:


Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 58 във връзка с чл. 51, ал. 5 и 6 от Правилника на Борсата,  регистрира на Официален пазар на акции, сегмент "А" последваща емисия от Ценни книжа, както следва:

- Емитент: Индустриален Холдинг България АД /IHLBL/;

- ISIN код на емисията: BG1100019980;

- Размер на емисията преди увеличението: 26 254 040 лева;

- Размер на увеличението: 17 502 078 лева;

- Размер на емисията след увеличението: 43 756 118 броя акции;

- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;

- Вид акции: обикновени поименни безналични с право на глас;- Дата на въвеждане за търговия: 30.01.2008 /сряда/

17Предоставени заеми
2008

2007
000 лв.

000 лв.


Абас ЕООД

28 066

22 646

ИНО ЕООД

11 216

1 513

Дженерал Сток Инвестмънт ЕООД

8 964

8 450

Лориян ЕООД

8 920

3 596

Нова Индустриална Компания ЕООД

7 580

66

РОСТИНВЕСТ АД

7 049

-

АКИН ЕООД

6 157

6 158

ПФК Черно Море АД

4 470

943

Бизнес център Изгрев ЕООД

4 191

4 485

АКС 77 ЕООД

3 385

3 645

АРМИ ГРУП ЕООД

2 163

-

Блясък ЕООД

1 930

5 143

ВЕЛГРАФ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

1 162

2 056

ОФИС 1 СУПЕРСТОР – Украйна

1 001

1 001

Итал Комерс 75 ЕООД

1 103

-

Финанс Консултинг ЕАД

-

4 809

ФИНТРАНС АД

-

1 118

Витела Нет АД

-

1 000

Други

23 922

7 870

 

121 279

74 499

Краткосрочните заеми са предоставени при годишни лихвени равнища от 7% до 12.10% в зависимост от срочността на кредита. Срокът на погасяване е при поискване от Дружеството. Заемите са без обезпечения. Справедливата стойност на предоставените заеми не е определяна поотделно, тъй като ръководството счита, че балансовата им стойност дава реална представа за тяхната справедлива стойност. Към 31.12.2008 г. няма заложени вземания.
Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница