Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация


Разходи и приходи за данъцистраница20/24
Дата22.07.2016
Размер0.96 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

35Разходи и приходи за данъци

Очакваните разходи за данъци, базирани на данъчната ставка за 2008 г. в размер на 10 % (2007 г.: 10 %) и действително признатите данъчните разходи в Отчета за доходите могат да бъдат равнени както следва:2008

2007
000 лв.

000 лв.


Печалба за периода преди данъци

92 480

82 386

Данъчна ставка

10%

10%

Очакван разход за данък

(9 248)

(8 239)


Данъчен ефект от намаления на финансовия резултат

3 058

8 630

Данъчен ефект от увеличения на финансовия резултат

(285)

(833)

Текущ разход за данък

(6 475)

(442)


Данъчна ставка

10%

10%

Отсрочен данъчен приход, в резултат от:-начисление и обратно проявление на данъчни временни разлики

6

539

(Разходи)/приходи за данъци

(6 469)

97

Пояснение 13 предоставя информация за отсрочените данъчни активи.36Доход на акция

Основният доход на акция е изчислен като за числител е използвана нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции.2008

2007
лв.

лв.


Нетна печалба, подлежаща на разпределение

86 011 000

82 483 000


Среднопретеглен брой акции

149 999 984

133 890 408


Основен доход на акция (лева за акция)

0.5734

0.6160

През 2008 г. и 2007 г. Дружеството не е изплащало дивиденти на своите акционери.37Сделки със свързани лица

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.
Сделки със собственици

2008

2007
000 лв.

000 лв.


Продажби- продажба на финансови инструментиХимимпорт Инвест АД

26 000

-
Сделки с дъщерни и асоциирани предприятия

2008

2007
000 лв.

000 лв.


Продажби- продажба на стокиРабър Трейд ООД

34

48

Химойл Трейд ООД

-

3


- приходи от продажба на нетекущи активиБългериан Авиейшън Груп ЕАД

15 568

-


- продажба на финансови инструментиБългарска Корабна Компания ЕАД

-

4 850

ЗПАД Армеец

-

3 602

- продажба на услуги, приходи от наеми и приходи от лихви

2008

2007
000 лв.

000 лв.


Хемус Ер ЕАД

4 085

4 893

Бранд Ню Айдиъс ЕООД

2 829

1 683

Бългериан Авиейшън Груп ЕАД

2 545

-

Българска Корабна Компания ЕАД

1 801

135

Химснаб АД

390

-

Холдинг Нов век АД

274

-

ПОАД ЦКБ Сила

94

97

Омега Финанс ООД

83

1

Рабър Трейд ООД

22

17

Фертилайзерс Трейд ООД

14

16

Проучване и Добив на Нефт и Газ АД

13

13

Химойл Трейд ООД

12

10

Оргахим Трейдинг 2008 ООД

12

12

Химтранс ООД

10

10

Химцелтекс ООД

10

4

Порт Балчик АД

6

-

Асен Николов 1 АД

5

-

Химимпорт Фарма ООД

2

-

ХГХ Консулт ООД

-

32

Прайм Лега Консулт ООД

-

5

Параходство БРП АД

-

4


Покупки

2008

2007
000 лв.

000 лв.

- покупки на услуги, стоки и лихви (асоциирани дружества)Холдинг Варна АД

170

66
2008

2007
000 лв.

000 лв.

- покупки на услуги, стоки и лихви (дъщерни дружества)Химимпорт Холандия ООД

4 336

-

ЗАД Армеец АД

569

258

Зърнени Храни България АД

566

76

Хемус Ер ЕАД

382

-

Пристанище Леспорт АД

306

176

ХГХ Консулт ООД

306

239

ЦКБ Живот ЕАД

292

-

Спортен Комплекс Варна

170

308

ЦКБ Груп ЕАД

157

93

Проучване и Добив на Нефт и Газ АД

190

155

Транс Интеркар ЕООД

61

158

Прайм Лега Консулт ООД

60

74

България ЕР АД

32

-

ЗОК ЦКБ

36

-

Бранд Ню Айдиъс ЕООД

20

84

Химимпорт Системс ООД

19

19

Химснаб АД

16

16

Георфизични Изследвания

8

14

Рабър Трейд ООД

2

6

Оргахим трейдинг 2008 ООД

-

16Сделки с ключов управленски персонал

2008

2007
000 лв.

000 лв.


Краткосрочни възнаграждения- заплати

168

144

- разходи за социални осигуровки

14

13

- служебни автомобили

26

20

Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница