Практически испански език II курсДата09.02.2017
Размер26.24 Kb.

Код. Наименование на учебната дисциплина

Практически испански език II курс


Титуляри на курса: гл. ас. д-р Адриана Миткова, гл. ас. д-р Боряна Кючукова-Петринска, ст. ас. Красимир Тасев, ас. Милена Маринкова, ас. Никола Кръстев и лектори от Испания

Характер на дисциплината

ЗадължителнаОбразователно-квалификационна степен

БакалавърГодина

Втора


Семестър

Трети и четвъртиКредити

16


Часове

240 ч. упражненияХарактер на обучението

Редовно


Цели на курса

Да се задълбочат знанията по граматика и лексика и да се усъвършенстват уменията за превод от испански и на испански език, разговор и създаване на писмен текст.Методи на оценяване

-Текущ контрол през семестъра

-Комплексен изпит (писмен и устен)


Език на обучението

ИспанскиСъдържание на дисциплината
Граматика: Употреба на наклоненията в подчинени изречения. Глаголите ser и estar. Нелични форми на глагола. Глаголни перифрастични конструкции. Лексика: Теми, свързани с екология, образование и професии, наука и др. Специализирана лексика – икономическа, обществено-политическа, правна, техническа и др. Текстовете за анализ се подбират от съвременни източници – художествена литература, специализирана литература, преса и др. Превод от испански на български език: Подборът на текстовете за превод следва програмата по лексика. Използват се откъси от оригинални произведения на съвременни испански и испаноамерикански автори, както и текстове със специализирана лексика. Превод от български на испански език: Подборът на текстовете следва програмата по граматика. Използват се откъси от оригинални произведения на съвременни български автори, както и специално създадени за целта текстове. Разговор: Обсъждат се теми като дом и семейство, отношения между родители и деца, социални отношения и др. Писмени упражнения: Упражнения за изграждане на текст от аргументативен тип под формата на коментар на пословици, афоризми др.

Препоръчана литература: García Santos, J. F. Español. Curso de perfeccionamiento. Salamanca, 1990. Kítova, M. y E. Vúcheva. Curso de gramática aplicada del español. (Morfosintaxis). София, Булвест 2000. Matte Bon, F. Gramática Comunicativa del español. Tomo I. Tomo II. Madrid, EDELSA, 1999. Río, A. del y M. Roné. A la hora de hablar. Sofía, Hazel, 2000. Moreno García, C. Curso superior de español. Madrid, SGEL, 1991. Кънчев, И. Испански език за всеки. Практическа морфология. София, Колибри, 2000. Миткова, А. и Б. Кючукова-Петринска. Испанска граматика. София, Наука и изкуство, 1997. Moreno García, C. y M. Tuts. Curso de perfeccionamiento. Hablar, escribir y pensar en español. Madrid, SGEL, 1991. Миткова, А., Б. Кючукова-Петринска и Л. Табакова. Dale más vueltas al español. 270 упражнения и ключове към тях. София, Колибри, 1999. Моллов, П. Помагало по лексика и превод от български на испански език. София, Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 2007. Миткова, А. и Б. Кючукова-Петринска. Помагало по превод от български на испански език. София, Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, 2003.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница