Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овосстраница21/21
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ I


СПИСЪК НА РЕШЕНИЯТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА СЕО

 • Решение по Дело C-54/06: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0054:EN:HTML

 • Решение по Дело C-77/06: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0077:EN:HTML

 • Решение по Дело C-159/06: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0159:EN:HTML

 • Решение по Дело C-376/06: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0376:EN:HTML

 • Judgement on Case C-40/07: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0040:EN:HTML

 • Решение по Дела C-105/09 & C-110/09: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0105:EN:HTML

 • Решение по Дело C-43/10: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0043:EN:HTML

 • Решение по Дело C-295/10: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0295:EN:HTML

 • Решение по Дело C-474/10: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0474:EN:HTML

 • Решение по Дело C-567/10: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0567:EN:HTML

 • Решение по Дело C-41/11: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0041:EN:HTML

 • Решение по Дело C-177/11: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0177:EN:HTML

 • Решение по Дело C-463/11: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0463:EN:HTML

ЗАБЕЛЕЖКА: Горният списък не е изчерпателен и ползвателите на настоящето Практическо ръководство следва редовно да проверяват за нова практика на Съда.

ПРИЛОЖЕНИЕ II


СПИСЪК НА РЕШЕНИЯТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ОВОС

 • Решение по Дело C-81/96: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996CJ0081:EN:HTML

 • Решение по Дело C-392/96: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996CJ0392:EN:HTML

 • Решение по Дело C-150/97: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997CJ0150:EN:HTML

 • Решение по Дело C-387/97: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997CJ0387:EN:HTML

 • Решение по Дело C-435/97: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997CJ0435:EN:HTML

 • Решение по Дело C-96/98: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0096:EN:HTML

 • Решение по Дело C-287/98: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0287:EN:HTML

 • Решение по Дело C-474/99: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0474:EN:HTML

 • Решение по Дело C-230/00: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0230:EN:HTML

 • Решение по Дело Case C-366/00: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0366:EN:HTML

 • Решение по Дело C-227/01: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0227:EN:HTML

 • Решение по Дело C-319/01: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0319:EN:HTML

 • Решение по Дело C-348/01: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0348:EN:HTML

 • Решение по Дело C-53/02: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0053:EN:HTML

 • Решение по Дело C-87/02: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0087:EN:HTML

 • Решение по Дело C-117/02: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0117:EN:HTML

 • Решение по Дело C-127/02: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0127:EN:HTML

 • Решение по Дело C-201/02: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0201:EN:HTML

 • Решение по Дело Case C-217/02: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49069&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3629794

 • Решение по Дело C-280/02: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0280:EN:HTML

 • Решение по Дело C-416/02: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0416:EN:HTML

 • Решение по Дело C-421/02: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49314&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3629997

 • Решение по Дело C-83/03: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0083:EN:HTML

 • Решение по Дело C-98/03: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0083:EN:HTML

 • Решение по Дело C-121/03: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0121:EN:HTML

 • Решение по Дело C-290/03: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0290:EN:HTML

 • Решение по Дело C-459/03: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0459:EN:HTML

 • Решение по Дело C-508/03: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0508:EN:HTML

 • Решение по Дело C-531/03 (not available in English): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=54108&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3629997

 • Решение по Дело C-98/04: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0098:EN:HTML

 • Решение по Дело C-199/04: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0199:EN:HTML

 • Решение по Дело C-209/04: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0209:EN:HTML

 • Решение по Дело C-332/04: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0332:EN:HTML

 • Решение по Дело C-418/04: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0418:EN:HTML

 • Решение по Дело C-486/04: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0486:EN:HTML

 • Решение по Дело C-37/05: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0037:EN:HTML

 • Решение по Дело C-69/05: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0069:EN:HTML

 • Решение по Дело C-183/05: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0183:EN:HTML

 • Решение по Дело C-216/05: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0216:EN:HTML

 • Решение по Дело C-255/05: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0255:EN:HTML

 • Решение по Дело C-66/06: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0066:EN:HTML

 • Решение по Дело C-215/06: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0215:EN:HTML

 • Решение по Дело C-247/06: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0247:EN:HTML

 • Решение по Дело C-354/06: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0354:EN:HTML

 • Решение по Дело C-2/07: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0002:EN:HTML

 • Решение по Дело C-69/07: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0069:EN:HTML

 • Решение по Дело C-93/07: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0093:EN:HTML

 • Решение по Дело C-142/07: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0142:EN:HTML

 • Решение по Дело C-247/07: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0247:EN:HTML

 • Решение по Дело C-427/07: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0427:EN:HTML

 • Решение по Дело C-473/07: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0473:EN:HTML

 • Решение по Дело C-75/08: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0075:EN:HTML

 • Решение по Дело C-205/08: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0205:EN:HTML

 • Решение по Дело C-226/08: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0226:EN:HTML

 • Решение по Дело C-255/08: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0255:EN:HTML

 • Решение по Дело C-263/08: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0263:EN:HTML

 • Решение по Дело Case C-495/08: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0495:EN:HTML

 • Решение по Дело Case C-560/08 (not available in English): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116688&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3631825

 • Решение по Дело C-50/09: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0050:EN:HTML

 • Решение по Дела C-105/09 & C-110/09: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0105:EN:HTML

 • Решение по Дело C-115/09: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0115:EN:HTML

 • Решение по Обединени дела C 128/09 to C 131/09, C 134/09 and C 135/09: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0128:EN:HTML

 • Решение по Дело C-204/09: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0204:EN:HTML

 • Решение по Дело C-240/09: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0240:EN:HTML

 • Решение по Дело C-275/09: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0275:EN:HTML

 • Решение по Дело C-378/09: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0378:EN:HTML

 • Решение по Дело C-404/09: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0404:EN:HTML

 • Решение по Дело C-435/09: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0435:EN:HTML

 • Решение по Дело C-538/09: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0538:EN:HTML

 • Решение по Дело C-43/10: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0043:EN:HTML

 • Решение по Дело C-120/10: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0120:EN:HTML

 • Решение по Дело C-182/10: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0182:EN:HTML

 • Решение по Дело C-295/10: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0295:EN:HTML

 • Решение по Дело C-416/10: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0416:EN:HTML

 • Решение по Дело C-567/10: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0567:EN:HTML

 • Решение по Дело C-41/11: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0041:EN:HTML

 • Решение по Дело C-121/11: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0121:EN:HTML

 • Решение по Дело C-260/11: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0260:EN:HTML

 • Решение по Дело C-279/11: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0279:EN:HTML

 • Решение по Дело C-420/11: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0420:EN:HTML

ЗАБЕЛЕЖКА: Горният списък не е изчерпателен и ползвателите на настоящето Практическо ръководство следва редовно да проверяват за нова практика на Съда.

1 Текстът на Конвенцията е наличен на английски език на: http://www.unece.org/env/eia/about/eia_text.html

2 Обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г.

3 Интернет-връзка към Доклада Доклад на Световната комисия по околна среда и развитие „Нашето общо бъдеще“ (Report of the World Commission on Environment and Development “Our Common Future” (“Brundtland Report”): http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf)

4 Чл. 4(3), 2-ри подпараграф от ДЕС

5 Чл. 291 от ДФЕС

6 Учебник за курс „СТРАТЕГИЧЕСКА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (СЕО) – текущи практики, бъдещи нужди и необходимост от изграждане на административен капаците от Мария Росарио Партидарио (Course Manual STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA) current practices, future demands and capacity-building needs by Maria Rosário Partidário)

7 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. (приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)

8 Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда: http://www.moew.government.bg/?show=30

9 Курсов модул на УОН „Стратегическа екологична оценка“ (Course Module UNU: Strategic Environmental Assessment): http://sea.unu.edu/course

10 Курсов модул на УОН „Стратегическа екологична оценка“ (Course Module UNU: Strategic Environmental Assessment): http://sea.unu.edu/course

11 Релевантното законодателство включва: ЗООС, Наредбата за ЕО, Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

12 Източник: Ръководство относно прилагането на Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, ЕК (Guidance on implementation of Directive 2001/42 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment, European Commission)

13 Докладът е достъпен на английски език на: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/impel_final_report.pdf

14 Сега всички тези директиви се прилагат от Директива 2010/75/ЕС за индустриалните емисии.

15 DPSIR е неофициална рамка за описание на връзките между обществото и околната среда. Абревиатурата означава следното: движещи сили, натиск, състояния, въздействия, отговорности (Източник: Уикипедия).

16 Източник: УОН, Курсов модул по СЕО: http://sea.unu.edu/course/?page_id=74

17 Чл. 291 от ДФЕС.

18 Решение на СЕС по Дело C-287/98.

19 Докладът „Събиране на информация и данни в подкрепа на прочуването на оценката на въздействието за нуждите на Прегледа на Директивата за ОВОС“ (Collection of information and data to support the Impact Assessment study of the review of the EIA Directive) е наличен на английски език на: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/collection_data.pdf.

20 Докладът на Комисията до Съвета, Европейския Парламент, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите относно прилагането и ефективността на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (Директива 85/337/ЕИО, съответно изменена с Директива 97/11/EО и Директива 2003/35/ЕО) (Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the application and effectiveness of the EIA Directive (Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC)) е наличен на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0378:FIN:BG:PDF

21 Предложението на ЕК за изменение на Директивата за ОВОС е налично на: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/com_628/1_BG_ACT_part1_v3.pdf

22 В българското национално законодателство, проектите по реда на Директивата за ОВОС са наричани „инвестиционни предложения“.

23 „Ръководството относно тълкуването на дефинициите за определени категории проекти по Приложения І и ІІ на Директивата за ОВОС“ (Guidance on Interpretation of definitions of certain project categories of annex I and II of the EIA Directive”) е налично на английски език на: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf

24 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви отмени Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г. за отпадъците (кодифицирана версия на Директивата 75/442/ЕИО, изменена).

25 Източник: „Оценка на въздействието върху околната среда на проекти – решения на Съда на Европейския Съюз“, ЕК, 2010 година (Environmental Impact Assessment of Projects -Rulings of the Court of Justice). Документът е наличен на английски език на: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_case_law.pdf

26 Документът „Тълкуване, предложено от Комисията, относно прилагането на Директивата за ОВОС към свързани/спомагателни дейности“ (Interpretation suggested by the Commission as regards the application of EIA Directive to associated/ancillary works”) е наличен на английски език на: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf

27 Източник: „Оценка на въздействието върху околната среда на проекти – решения на Съда на Европейския Съюз“, ЕК, 2010 година (Environmental Impact Assessment of Projects -Rulings of the Court of Justice)

28 Източник: „Прилагане на Директива на Съвета 85/337/ЕИО от 27.06.1985 г., изменена, относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда към рекултивацията на депа“, ЕК, ГД „Околна среда“, 21.01.2010 г. (Application of Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 as amended on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment to the rehabilitation of landfills).

29 Ратифицирана от България със закон, обн. ДВ, бр. 28/1995 г., попр. ДВ, бр. 89 от 12.10.1999 година.

30 Ръководства по ОВОС (преценка на необходимостта, определяне на обхвата и преглед на ОВОС), ГД „Околна среда“, ЕК, м. юни 2001 година

31 COM(2012) 628 final, Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. Документът е наличен на български език на: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/com_628/1_BG_ACT_part1_v3.pdf

32 Хоризонтално законодателство на ЕО по околна среда: кратко политическо ръководство, 2007 г., изготвено за ЕК от Института за международна и европейска политика по околна среда (Horizontal Environmental EC Legislation A Short Policy Guide). Документът е наличен на английски език на: http://ec.europa.eu/environment/enlarg/pdf/pubs/horizontal_en.pdf

33 Източник: „Наръчник на UNEP за обучение по оценка на въздействието върху околната среда“ (UNEP Environmental Impact Assessment Training Resource Manual, Second Edition). Документът е наличен на английски език на: http://www.unep.ch/etu/publications/EIAman_2edition_toc.htm

34 Решението е достъпно на английски език на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0216:EN:HTML

35 Документът „Ръководство относно участието на обществеността в ОВОС в трансграничен контекст“ (Guidance on Public Participation in Environmental Impact Assessment, ECE/MP.EIA/7) е наличен на английски, френски и руски език на: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2006/eia/ece.mp.eia.7.pdf

36 Документът „Трансграничен контекст на Конвенцията от Еспо: трансгранична оценка на въздействието върху околната среда: практическо ръководство за гражданите и неправителствените организации“ (Transboundary Context the Espoo Convention: Transboundary Environmental Impact Assessment: Practical Guide for citizens and NGOs) е наличен на английски език на: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/NGO_guides/EcoForum_Espoo_Guide_en.pdf

37 Тези органи са: изпълнителният директор на ИАОС, директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове, кметовете на общини и областните управители в България.

38 Източник: УОН, Курсов модул по ОВОС: http://eia.unu.edu/course/?page_id=99

39 Решението е достъпно на английски език на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0290:EN:HTML

40 Решението е достъпно на български език на: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62007CJ0002&lang1=en&type=NOT&ancre=

41 Решението е достъпно на английски език на: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62002CJ0201&lang1=en&type=NOT&ancre=

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница